help
Risicoperceptie en communicatie over drinkwaterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
Berg, S. van den \ Brouwer, S. \ Hofman, R. \ Vording, R. \ Corbeel, E. \ 2019
Drinkwaterklanten hebben veel vertrouwen in de veiligheid van Nederlands drinkwater en in de drinkwaterbedrijven, maar hebben desgevraagd behoefte aan meer transparantie over en duiding van gegevens over de drinkwaterkwaliteit. Zo blijkt uit een uitg ...
help
Historisch onderzoek veenkaden [Boek]
Berendsen, Jan Willem \ Derksen-Hooijberg, Marlous \ Hofman, Pieter-Jan \ 2019
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het gedrag en de sterkte van veenkaden vanuit een historisch perspectief, met als doel om door deze historische gegevens meer inzicht te krijgen in de sterkte en het gedrag van de huidige veenkad ...
help
Development and application of relevance and reliability criteria for water treatment removal efficiencies of chemicals of emerging concern \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Fischer, A. \ Wezel, A.P. van \ Hollender, J. \ Cornelissen, E. \ Hofman, R. \ Hoek, J.P. van der \ 2019
With the growth in production and use of chemicals and the fact that many end up in the aquatic environment, there is an increasing need for advanced water treatment technologies that can remove chemicals of emerging concern (CECs) fromwater. The cur ...
help
Stikstofbemesting in vollegrondsgroenten: een economische - ecologische benadering [Boek]
D’Haene, K. \ Salomez, J. \ De Nies, J. \ Goovaerts, E. \ Verhaeghe, M. \ Lauwers, L. \ Van de Sande, T. \ De Neve, S. \ Hofman, G. \ 2019
help
Risicoperceptie en communicatie over drinkwaterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, S. van den \ Brouwer, S. \ Hofman, R. \ Vording, R. \ Corbeel, E. \ 2019
KWR heeft een studie gedaan naar risicoperceptie. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van klanten van drinkwaterbedrijven vertrouwen heeft in de veiligheid van Nederlands drinkwater. Specifieke klantgroepen blijken desgevraagd wel zorgen te h ...
help
Risicoperceptie [Boek]
Brouwer, S. \ Berg, S. van den \ Nijhuis, N. \ Hofman, R. \ Aalderen, N. van \ Fujita, Y. \ Bergsma, E. \ Sjerps, R. \ 2019
Drinkwaterklanten hebben veel vertrouwen in zowel de veiligheid van Nederlands kraanwater als de drinkwaterbedrijven maar hebben desgevraagd behoefte aan meer transparantie over en duiding van gegevens over de drinkwaterkwaliteit. Zo blijkt uit een u ...
help
New mass spectrometric techniques for environmental analysis [Boek]
Bäuerlein, Patrick S. \ Brunner, Andrea \ Emke, Erik \ Astefanei, Alina \ Hofman, Ole \ Kools, Stefan \ 2018
Twee veelbelovende technieken voor monitoring van nieuwe stoffen en analyse van onbekende verbindingen in watermonsters blijken geschikt om verder te testen op inzetbaarheid. Het gaat om DART (Direct Analysis in Real Time) en SAWN (Surface Assisted W ...
help
Is there evidence for man-made nanoparticles in the Dutch environment? \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Bäuerlein, P.S. \ Emke, E. \ Tromp, P. \ Hofman, J.A.M.H. \ Carboni, A. \ Schooneman, F. \ Voogt, P. de \ Wezel, A.P. van \ 2017
Only very limited information is available on measured environmental concentrations of nanoparticles. In this study, several environmental compartments in The Netherlands were probed for the presence of nanoparticles. Different types of water were sc ...
help
Development and performance of a parsimonious model to estimate temperature in sewer networks \ Urban water journal [Artikel]
Elías-Maxil, J.A. \ Hofman, J. \ Wols, B. \ Clemens, F. \ Hoek, J.P. van der \ Rietveld, L. \ 2017
This paper presents a model (inspired by another model) to calculate water temperature in free-surface flow with two main innovations: the convective heat transfer occurs only at the wetted perimeter of pipes, and the model was integrated to commerci ...
help
Natura 2000-beheerplan Bargerveen : Uniek en grenzeloos hoogveen [Boek]
Guldener, A. van \ Hofman, J. \ Roelevink, B. \ Rossenaar, A.J. \ Logemann, D. \ 2017
Op 4 juni 2013 is het hoogveenreservaat Bargerveen in de provincie Drenthe door de Nederlandse regering definitief als Natura 2000-gebied aangewezen. Daarmee heeft het reeds bestaande natuurgebied een bijzondere status gekregen binnen het Nederlandse ...
help
Innovatieve reproductie Europese aal : VIP report [Boek]
Palstra, Arjan P. \ Graziano, Marco \ Mes, Daan \ Heide, Marcel van der \ Böhm, Thijs \ Blom, Ewout \ Hofman, Angelo \ Es, Youri van \ Gool, Ad van \ Brummelhuis, Emiel \ 2016
help
Verwijdering van waterstofsulfide uit biogas met granulair ijzer(hydr)oxide [Boek]
Buijzer, Edwin de \ Palmen, Luc \ Graaff, Marthe de \ Brand, Tessa van den \ Hofman, Jan \ Hofman-Caris, Roberta \ Beverloo, Hendrik \ Palmen, Luc \ Kolk, Olaf van der \ Roelofs, Seine \ 2016
Het doel van dit project is het onderzoeken van de mogelijke inzet van granulair waterijzer voor de reiniging van biogas. Meer specifiek: Het samenstellen van een overzicht met bestaande technologieën en toepassingen voor H2S binding, op basis van li ...
help
Removal of pharmaceuticals from WWTP effluent [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Siegers, Wolter \ Hofman, Jan \ Beerendonk, Erwin \ 2016
Belang: Voorkomen dat geneesmiddelen en hun metabolieten in oppervlaktewater terechtkomen. Aanpak: Eerst verwijderen van organisch materiaal, daarna geavanceerde oxidatie (AOP). Resultaten: Grote verbetering in efficiëntie AOP. Implementatie: Effecti ...
help
Social networks and technology diffusion in DRC [Studentenverslag]
Hofman, Paul \ 2016
help
Computermodellen nieuw hulpmiddel waterzuivering : thema watertechnologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, R. \ Hoek, J.P. van der \ 2015
Het is ondoenlijk om voor elk nieuw stofje in drinkwaterbronnen of afvalwater te testen hoe dit stofje het beste verwijderd kan worden. Mogelijk bieden QSAR's uitkomst, nieuwe methoden waarmee statische verbanden tussen chemische eigenschappen van ee ...
help
Gagel \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Hofman, J.D.D. \ 2015
Drentsche thee. Zo luidt een van de vele volksnamen die aan Gagel zijn gegeven. Een goede verklaring voor die naam heb ik niet kunnen achterhalen. Mogelijk gaat het om aftreksels van de bladeren die ooit gebruikt schijnen te zijn bij mondinfecties, h ...
help
Energie, water en afval: duurzame opties voor nieuw ziekenhuis Tergooi \ H2O online [Artikel]
Hofman, J. \ Buijzer, E. de \ Nagel, J. \ Houdt, W. van \ 2015
In het Park Monnikenberg bij Hilversum wordt een nieuw zorgpark ontwikkeld, waarin door Tergooi een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd. Dit ziekenhuis moet zo duurzaam worden dat het een BREEAM®-certificaat ‘Excellent’ krijgt. In het kader van het TKI Wa ...
help
Pulse trawl fishing: the effects on dab (Limanda limanda) [Boek]
Haan, D. de \ Haenen, O. \ Chen, C. \ Hofman, A. \ Es, Y. van \ Burggraaf, D. \ Blom, E. \ 2015
The aim of this research is to investigate whether electric stimuli practiced in pulse gear could cause injuries in dab, and enhance the development of diseases, such as ulceration. The report gives results for a number of samples analysed.
help
Terugwinnen van energie en grondstoffen in de regio Amsterdam [Boek]
Buijzer, Edwin de \ Brand, Tessa van den \ Versteeg, Elize \ Hofman, Jan \ Roest, Kees \ 2015
Voor de regio Amsterdam is binnen het Speerpuntonderzoek voor Waternet in kaart gebracht welke energie-en grondstofstromen afkomstig zijn uit de watercyclus of uit aanpalende werkvelden en potentieel geschikt zijn voor hergebruik. Ook is geïnventaris ...
help
Datamining in non-target chemical screening data [Boek]
Hofman, Jan \ Sjerps, Rosa \ Vughs, Dennis \ Vries, Dirk \ Laak, Thomas ter \ Leerdam, Ton van \ Kools, Stefan \ 2015
Suspect screening is in staat om betere toegang te verschaffen tot de omvangrijke databestanden met meerdere jaren aan LC-MS-gegevens over (voornamelijk onbekende) microverontreinigingen. Dat blijkt uit onderzoek naar snellere en effectievere verwerk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.