help
Green Challenges: de ziekte- en plaagdichte kas [Boek]
Beerling, Ellen \ Baeza, Esteban \ Bloemhard, Chantal \ Holstein-Saj, Renata van \ Messelink, Gerben \ Leiss, Kirsten \ Pham, Khanh \ Salm, Caroline van der \ 2020
Preventie is een belangrijke pijler in het beheersen van ziekten en plagen in de kas. Dit rapport geeft een overzicht van de verschillende invalsroutes, het belang van deze routes en methoden en mogelijkheden om introductie van ziekten en plagen in d ...
help
Groenbeheer en plaag(bestrijdende) insecten nabij kassen in de gemeente Westland [Boek]
Grashof-Bokdam, Carla \ Messelink, Gerben J. \ Ozinga, Wim \ Holstein-Saj, Renata van \ Bloemhard, Chantal \ Woelke, Joop \ Meeuwsen, Henk \ 2019
In dit project is gekeken naar het effect van regulier beheer in bermen ten opzichte van natuurlijk beheer in de Poelzone in de gemeente Westland op de populaties van plaaginsecten, hun natuurlijke vijanden en waardplanten van deze groepen. Locaties ...
help
Nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van trips in de sierteelt onder glas [Boek]
Messelink, Gerben J. \ Leman, Ada \ Holstein-Saj, Renata van \ Tol, Rob van \ Vijverberg, Roland \ Elfferich, Caroline \ Catalá Senent, Laura \ Huang, Tze-Yi \ Shresta, Kriti \ Kruidhof, H. Marjolein \ 2019
De Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in bloemisterijgewassen onder glas. De tripsen geven snel schade aan bloemen en blad en kunnen virussen overbrengen. Voor een effectieve bestrijding van trips is een systeemaan ...
help
Bestrijding van bramengalmijt met roofmijten [Poster]
Winkler, K. \ Holstein-Saj, R. \ Messelink, G. \ Helsen, H. \ 2017
help
Exploring opportunities to induce epizootics in greenhouse aphid populations [Presentatie]
Dinu, M.M. \ Bloemhard, C.M.J. \ Holstein-Saj, R. van \ Messelink, G.J. \ 2016
Entomopathogenic fungi are considered to be an important factor regulating pest insect populations and one of the best candidates for biological control of aphids.
help
Nieuwe methoden van bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen [Poster]
Kruidhof, M. \ Vijverberg, R. \ Woelke, J. \ Bloemhard, C. \ Holstein-Saj, R. \ Leman, A. \ [2016]
Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van bestrijdingsmethoden voor Lyprauta en Proceroplatus muggenlarven (“potwormen”) en het beperken van vraatschade aan Phalaenopsis orchideeën. Hiervoor wordt eerst meer basiskennis ontwikkelt over de biologi ...
help
Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen [Poster]
Messelink, G. \ Leman, A. \ Weel, P. van \ Holstein-Saj, R. van \ Vijverberg, R. \ Kruidhof, M. \ Huang, T. \ Wiegers, G. \ Tol, R. van \ [2016]
Het doel van dit project is om tot betere bestrijdingsstrategieën van trips in de sierteelt onder glas te komen door 1) een weerbaarder gewas met endofyten, 2) preventieve inzet van natuurlijke vijanden en 3) gedragsmanipulatie van volwassen tripsen. ...
help
Geïntegreerde bestrijding van plagen in de sierteelt onder glas : een syteembenadering met preventieve biologische bestrijding als basis [Boek]
Messelink, Gerben \ Leman, Ada \ Ghasemzadeh, Somayyeh \ Bloemhard, Chantal \ Holstein-Saj, Renata van \ Vijverberg, Roland \ Muñoz-Cárdenas, Karen \ Rijn, Paul van \ 2016
De bestrijding van plagen zoals in de sierteelt onder glas wordt met het smaller wordende pakket van chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds lastiger. Alternatieve manieren van bestrijding met biologische middelen of natuurlijke vijanden biedt per ...
help
Vestiging van roofmijten in anjer en potplanten [Boek]
Staaij, Marieke van der \ Linden, Anton van der \ Holstein-Saj, Renata van \ Leman, Ada \ Messelink, Gerben \ 2015
In dit project is gekeken naar mogelijkheden om de vestiging van roofmijten in anjer en potplanten te verbeteren voor de bestrijding van spint en trips. Anjer bleek geen goede waardplant voor roofmijten te zijn. De eileg van roofmijten was beduidend ...
help
Inleiding tripsbrainstorm [Presentatie]
Messelink, G. \ Leman, A. van \ Holstein-Saj, R. van \ 2015
Doel van deze workshop: Samen komen tot nieuwe ideeën voor de bestrijding van trips; toepassing op je eigen bedrijf; lijnen voor verder onderzoek (PPS-trips). Presentatie van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
help
Mogelijkheden voor bladluisbestrijding met schimmels [Poster]
Messelink, G. van \ Holstein-Saj, R. van \ Dinu, M.M. \ Bloemhard, C. \ 2015
Doelstelling: Bepalen welke soorten entomopathogene schimmels het meest kansrijk zijn voor de bestrijding van bladluizen in kasteelten en wat de randvoorwaarden zijn voor een geslaagde bestrijding. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
help
Verbetering inzet Macrolophus pygmaeus in tomaat [Boek]
Holstein-Saj, R. van \ Messelink, G. \ cop. 2014
De vestiging van de roofwants Macrolophus pygmaeus in tomaat komt vaak moeizaam op gang in de periode wintervoorjaar. Op een commercieel tomatenbedrijf is gekeken of de populatiegroei van Macrolophus versneld kan worden met alternatief voedsel. Een s ...
help
Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect [Boek]
Grosman, A. \ Linden, A. van der \ Bloemhard, C. \ Holstein-Saj, R. van \ Tol, R. van \ Messelink, G. \ [2014]
Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor vo ...
help
Invloed van gewas, klimaat en licht op biologische bestrijding met roofmijten : literatuurstudie en temperatuurproeven [Boek]
Messelink, G. \ Kok, L. \ Holstein-Saj, R. van \ 2014
Roofmijten van de familie Phytoseiidae zijn in veel gewassen van enorm belang voor de biologische plaagbestrijding van trips, witte vlieg en spint in de glastuinbouw. Inmiddels zijn er 9 soorten commercieel beschikbaar. Het doel van dit onderzoek was ...
help
Bijvoeren van Macrolophus in tomaat [Poster]
Holstein-Saj, R. van \ Messelink, G. \ [2013]
Posterpresentatie over de roofwants Macrolophus pygmaeus (=caliginosus). De wants is de basis voor de biologische bestrijding in tomaat. Echter, de vestiging van deze roofwants komt vaak moeizaam op gang in de periode winter- voorjaar. Er lijken goed ...
help
Bladschade bij Potanthurium: onderzoek naar mogelijke oorzaken, 2012 [Presentatie]
García, N. \ Warmenhoven, M. \ Noort, F. van \ Linde, A. van der \ Holstein-Saj, R. van \ 2013
Posterpresentatie over een onderzoek naar bladschade bij Anthurium. In het onderzoek is gekeken naar 3 vormen van bladschade en de mogelijke oorzaken: vlekkerige vergeling van het jonge blad, stippen op de bladrand van het oude blad en groene strepen ...
help
Bestrijding van de roestmijt, Acolups lycopersici, met roofmijten in tomaat [Poster]
Messelink, G. \ Kok, L. \ Holstein-Saj, R. van \ [2013]
Het doel van dit onderzoek was om roofmijten te selecteren die het beste zijn aangepast aan de klierharen in tomaat en daardoor het meest geschikt zijn voor curatieve bestrijding van roestmijt ("overkill-strategie“).
help
Lure & Infect trips [Poster]
Messelink, G. \ Holstein-Saj, R. van \ Kok, L. \ [2013]
Californische trips, Frankliniella occidentalis , is een groot knelpunt in de sierteelt waar de bestrijding leunt nog sterk op inzet van pesticiden. Een goed alternatief systeem voor pesticiden kan alleen bereikt worden met een systeemaanpak, waarbij ...
help
Biologische bestrijding van weekhuidmijten : resultaten van twee oriënterende onderzoeken [Presentatie]
Garcia Victoria, N. \ Holstein-Saj, R. van \ 2012
Powerpointpresentatie over onderzoek naar de biologische bestrijding van weekhuidmijten.
help
Tripsbestrijding via de grond [Presentatie]
Grosman, A. \ Messelink, G. \ Groot, E. de \ Holstein-Saj, R. van \ 2012
Powerpointpresentatie over de biologische bestrijding van tripspoppen in de bodem.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.