Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 54

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Hommes
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Governance bodemdaling: Handelingsperspectieven \ Water governance [Artikel]
Hommes, S. \ Sardjoe, N. \ Voorberg, W. \ Ykema, J. \ Ellen, G.J. \ 2019
Als gevolg van bodemdaling staan diverse maatschappelijke functies onder druk en worden de grenzen van het bodem- en watersysteem bereikt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat er hoge kosten met bodemdaling gemoei ...
help
Aanpak bodemdaling Gouda - uitkomsten governance spoor [Boek]
Hommes, S. \ Ellen, G.J. \ Seijger, C. \ 2018
In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het governance-spoor binnen het TKI-project 'Aanpak bodemdaling Gouda'. In het governance-spoor zijn interviews met bestuurders gehouden en is eerder onderzoek samengebracht in een kennisdocument. Ve ...
help
Groene daken in Tilburg : ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkheden [Boek]
Hendriks, Kees \ Hommes, Saskia \ 2016
Groene daken kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie en verduurzaming van het stedelijk milieu. Of gemeenten om deze of andere redenen groene daken zouden moeten stimuleren, hangt samen met de doelen die ermee worden beoogd. Voor de gemeente Tilburg is ...
help
Klimaatbestendige tuinen en daken : stap Doorgronden - Sanity check [Boek]
Hommes, Saskia \ Franssen, Rosalie \ Dirven, Liesbet \ Mastop, Jessanne \ Schyns, Peggy \ 2016
Het doel van het doorlopen van de DOE-MEE aanpak (Doorgronden, Ontwikkelen, Experimenteren en Monitoren en Evalueren) is om een aanpak te ontwikkelen om tuinen en daken van tuin- en huisbezitters klimaatbestendiger in te richten (te ‘vergroenen’), zo ...
help
Klimaatbestendige tuinen : stap Doorgronden: gedragsanalyse [Boek]
Rietkerk, Mariëlle \ Hommes, Saskia \ Mastop, Jessanne \ Dirven, Liesbet \ Schyns, Peggy \ 2016
Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) heeft het Behavioural Insight Team (BIT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gevraagd om te ondersteunen bij het onderwerp klimaatbestendige stad. De vraag die het SRA heeft is h ...
help
Efficacy of two predatory mite species to control whiteflies infesting poinsettia plants compared to the standard parasitoid encarsia formosa [Presentatie]
Richter, E. \ Hommes, M. \ 2016
Biological pest control of the greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum in poinsettia with the endoparasitic wasp Encarsia formosa is a common system, which is challenged by Bemisia tabaci and changing climate strategies. Two predatory phytoseid ...
help
Management by measurement : meten is weten [Boek]
Stienezen, M.W.J. \ Lorm-Boer, A. de \ Galama, P.J. \ Chermin, Monique \ Hommes, Mirjam \ 2016
help
Vrijheid & blijheid voor de leghen : inspirerende alternatieven voor de buitenuitloop [Brochure]
Niekerk, T. van \ Mul, M. \ Hommes, M. \ [2015]
Binnen het project ‘Inrichting Buitenuitloop Pluimvee’ is gezocht naar nieuwe, vermarktbare concepten voor de legpluimveehouderij op basis van een uitloop zonder de huidige milieu en diergezondheidsnadelen. Tijdens een workshop hebben ketenpartijen, ...
help
Deltascenario’s voor 2050 en 2100 : nadere uitwerking 2012-2013 [Boek]
Bruggeman, W. \ Dammers, E. \ Born, G.J. van den \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Bouwman, A. \ Nabielek, K. \ Beersma, J. \ Hurk, B. van den \ Polman, N. \ Linderhof, V. \ Folmer, C. \ Huizinga, F. \ Hommes, S. \ Linde, A. te \ Didde, R. \ Roukema, M. \ 2013
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Centraal Planbureau (CPB), KNMI en Wageningen UR, LEI publiceren onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor 2050 en 2100 – nadere uitwerking 2012-2013’. Deze scenario’s bouwen voort op de in 2011 gepubl ...
help
Grondwater als buffer om droogte te voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Hommes, S. \ Broers, H.P. \ 2013
In het project 'Sturen op basisafvoer' is onderzoek gedaan naar de droogteproblematiek in Twente. Het voorkomen van droogte vraagt om maatregelen die een geheel stroomgebied beïnvloeden. Het waterbeheer vraagt om afstemming tussen alle belanghebbende ...
help
MASPNOSE, preparatory action on Maritime Spatial Planning in the North Sea : inventory and analysis of monitoring and evaluation tools [Boek]
Vos, B. de \ Duijn, A. van \ Stuiver, M. \ Goldsborough, D. \ Pastoors, M. \ Bolman, B. \ Hommes, S. \ Maes, F. \ Sørensen, T.K. \ Stelzenmüller, V. \ Tatenhove, J. van \ 2012
This document deals with monitoring and evaluation aspects in Maritime Spatial Planning (MSP) processes. Effective monitoring and evaluation is widely recognised as a fundamental component of maritime spatial management and needs to concentrate on th ...
help
Flood preparedness in The Netherlands : a US perspective [Boek]
Kolen, B. \ Hommes, S. \ Netherlands US Water Crisis Research Network \ 2012
We claim that, in The Netherlands, emergency management for flooding should be seen as an ‘add on’ to existing emergency planning. Therefore, some specific preparation is required to minimize loss of life and maximize the use of available information ...
help
Watergebiedsplan landbouwpolders rond Scheerwolde [Boek]
Hommes, D. \ 2012
Eén van de Water-op-Maat (WOM) projecten van Waterschap Reest en Wieden betreft de verbetering van de waterhuishouding in de landbouwpolders rond Scheerwolde. Vooral aan de randen van deze landbouwpolders is sprake van wateroverlast in het voorjaar e ...
help
Sturen op Basisafvoer : een analyse van zomerafvoeren in het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel en hoe daar in de toekomst mee om te gaan [Boek]
Kuijper, M.J.M. \ Hendriks, D.M.D. \ Dongen, R.J.J. van \ Hommes, S. \ Waaijenberg, J. \ Worm, B. \ 2012
Met dit onderzoek willen de auteurs inzicht krijgen in de mogelijkheden om de toestand van het grondwater en de basisafvoer in beken te verbeteren.
help
Implementation of coastal erosion management in the Netherlands \ Ocean & coastal management [Wetenschappelijk artikel]
Mulder, J.P.M. \ Hommes, S. \ Horstman, E.M. \ 2011
The Netherlands is a low-lying country, in which 9 million people are living below sea level and 70% of the gross domestic product is being earned in areas below sea level. Therefore, protection against flooding is traditionally the primary focus of ...
help
Multifunctioneel landgebruik als adaptatiestrategie : puzzelen met ondernemers en beleidsmakers [Boek]
Ellen, G.J. \ Hommes, S. \ Kalweit, A.M. \ Lamoen, F. van \ Maring, L. \ Melisie, E.-J. \ Paalman, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, S.A.M. van \ Steingröver, E.G. \ cop. 2011
Het Brabantse landelijke gebied is een dicht bevolkt en gereguleerd landschap. De vraag naar ruimte is groot en vaak conflicterend. Klimaatadaptatie maatregelen gericht op het omgaan met de effecten van klimaatverandering kunnen een extra ruimteclaim ...
help
Multifunctioneel landgebruik als adaptatiestrategie voor effecten van klimaatverandering – een toelichting ter inspiratie [Presentatie]
Hommes, S. \ 2010
Naast functiecombinatie natuur - landbouw aandacht voor innovatieve en onorthodoxe combinaties in overgang stad - platteland; met focus op provincie Noord-Brabant (hoge zandgronden). Presentatie vanuit Deltares, tgv Symposium Groene Woud, 14 april 20 ...
help
Climate adaptation navigator: design and analysis of adaptation strategies [Presentatie]
Hommes, S. \ 2010
Deltas in Depth Theme 6: Governance and economics of climate adaptation, Session DD 6.2: Regional strategies of climate adaptation:concepts and Dutch examples. Climate adaptation navigator: design and analysis of adaptation strategies, Saskia Hommes, ...
help
Blue Energy Noordzeekanaal : verkenning naar een Blue Energy centrale langs het Noordzeekanaal [Boek]
Swinkels, C.M. \ Bijlsma, A.C. \ Hommes, S. \ 2010
In deze verkenning wordt de potentie van het Noordzeekanaal voor energiewinning uit zoet-zout gradiënten, ook wel Blue Energy genaamd, inzichtelijk gemaakt en een advies gegeven over de meest geschikte locatie(s) waar deze winning plaats zou kunnen v ...
help
Economy, market and chain \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
In their pursuit of growth and professionalisation, the Dutch organic sector focuses primarily on market development. But how do you stimulate the market for organic foods? This is the subject of many research projects concerning market, consumer pre ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.