help
Gevolgen open mijnbouw en energie productie voor grondwater in Roemenië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ek, R. van \ Smidt, E. \ Vliegenthart, F. \ Manders, T. \ Honders, T. \ 2011
Een consortium van Nederlandse en Roemeense partijen heeft in 2009-2010 een verkenning uitgevoerd naar de gevolgen van bruinkoolwinning via open mijnbouw en energieproductie op het bodem- en grondwatersysteem in het zuidwesten van Roemenië. Bruinkool ...
help
Huize Den Oord te Kesteren op een oude kaart \ Terugblik : de Betuwe aangekaart : een historische topografie [Hoofdstuk uit boek]
Honders, J. \ 2009
In gesprek met een streekgenoot kwam aan het licht, dat deze vroeger in het koetshuis van kasteel Den Oord (in de volksmond D'n Ord) gewoond had. De geschiedenis van dit veronderstelde kasteel is nogal onbekend, een reden genoeg om er aandacht aan te ...
help
Internationale samenwerking bodemverontreiniging werkt! Turkije en Roemenië pakken bodemverontreiniging aan \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Swartjes, F.J. \ Otte, P.F. \ Honders, A.H. \ Roeloffzen, A.B. \ 2009
De Nederlandse ervaring met bodemverontreiniging is een goed vertrekpunt voor internationale samenwerking. De Kaderrichtlijn Water en de Europese bodemstrategie triggeren nationale ontwikkelingen in Turkije en Roemenië.
help
Ingen op een kaart uit 1646 \ Terugblik : de Betuwe aangekaart : een historische topografie [Hoofdstuk uit boek]
Honders, J. \ 2009
Er is uit de jaren 1646-1651 een aantal prachtige kaarten van Ingen en omgeving bewaard gebleven. Ze staan in het zogenaamde kaartboek van de landerijen van de Commanderie van Sint Jan te Ingen. Om een indruk te krijgen welke landerijen er allemaal t ...
help
Bodembeheer op maat met de risicotoolbox \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Toegang tot de risicotoolbox
Wintersen, A. \ Postuma, L. \ Zoelen, H. van \ Honders, T. \ 2007
De risicotoolbox kan gemeenten helpen met het berekenen van de risico's van lokale normen voor het lokale bodembeleid. Dit instrument geeft specifiek aan waar risico's te verwachten zijn
help
Bodembeheer in handen van lokale overheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Gadella, J.M. \ Honders, A. \ Zoelen, H.J. van \ 2007
Dit is het 1e artikel in een serie van 3 over de veranderingen in het bodembeleid door de komst van het Besluit Bodemkwaliteit. Het nieuwe bodembeleid blijkt veel vertrouwen in het lokale bestuur te stellen
help
Terugblik : 'de Betuwe op slot' : over kastelen en adellijke huizen [Boek]
Honders, J. \ Bont, C. de \ 2003
help
Monsternemingsstrategie voor partijen grond gevalideerd : 'rien ne va plus' klinkt voor 'casino-effect' \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Lamé, F. \ Honders, T. \ Derksen, G. \ Gadella, M. \ 2001
Uitleg over de voor het Bouwstoffenbesluit opgestelde monsternemingsstrategie voor het keuren van partijen (al dan niet verontreinigde) grond. Essentieel is het verkrijgen van representatieve mengmonsters en analysemonsters, al dan niet na monstervoo ...
help
Definitiestudie naar de extensieve reiniging van grond verontreinigd met PAK en/of minerale olie in civieltechnische werken [Boek]
Liere, H.C. van \ Gadella, J.M. \ Honders, A. \ 1999
help
Modelling of sediment treatment and disposal scenarios in The Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Gadella, J.M. \ Honders, A. \ 1998
help
Ontdek Nederland : de schoonheid van 20 nationale landschappen [Boek]
Honders, H. \ Constant, J.G. \ Doorgeest, Y. \ 1985
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.