help
Eindrapportage monitoring- en onderzoeksprogramma Natuurcompensatie Voordelta (PMR-NCV) [Boek]
Prins, Theo \ Meer, Jaap van der \ Herman, Peter \ Spek, Ad van der \ Chen, Chun \ Wymenga, Eddy \ Zee, Els van der \ Stienen, Eric \ Aarts, Geert \ Meijer-Holzhauer, Harriëtte \ Adema, Jeroen \ Craeymeersch, Johan \ Wolfshaar, Karen van \ Bolle, Loes \ Poot, Martin \ Hintzen, Niels \ Horssen, Peter van \ Fijn, Ruben \ Glorius, Sander \ Beier, Ulrika \ Courtens, Wouter \ Neitzel, Sophie \ Hoof, Luc van \ 2020
help
Effects of a consumption tax on livestock food products for reducing greenhouse gasses in the Netherlands [Studentenverslag]
Hoof, Fabrice van \ 2019
help
A positive approach towards reducing health inequalities : how healthcare professionals evaluate the use of a solution focused approach for improving lifestyles of new or prospective parents with a low socioeconomic status [Studentenverslag]
Hoof, Amber van \ 2018
help
Limburg Waterklaar [Factsheet]
Hoof, A. van \ 2017
help
Mission report Tanzania : scoping mission marine fisheries Tanzania [Boek]
Hoof, Luc van \ Kraan, Marloes \ 2017
help
Mission report Kenya : scoping Mission Marine Fisheries Kenya [Boek]
Hoof, Luc van \ Steins, Nathalie A. \ 2017
help
De Knoflookpad in Nederland : ondergang of ‘slechts’ een bottleneck? \ De levende natuur [Artikel]
Bosman, W. \ Struijk, R.P.J.H. \ Zekhuis, M. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Crombaghs, B. \ Schut, D. \ Hoof, P. van \ 2015
In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knof ...
help
Kweek- en uitzetprogramma van knoflookpaddenlarven \ De levende natuur [Artikel]
Crombaghs, B. \ Bebber, I. van \ Zee, J. van der \ Schut, D. \ Hoof, P. van \ Janse, J. \ Zollinger, R. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Zekhuis, M. \ Weele, J. van der \ Jansman, H.A.H. \ 2015
In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knof ...
help
Kan de Knoflookpad op termijn van de intensive care af? \ De levende natuur [Artikel]
Ottburg, F.G.W.A. \ Crombaghs, B. \ Bosman, W. \ Zekhuis, M. \ Schut, D. \ Hoof, P. van \ Struijk, R.P.J.H. \ Westrienen, R. van \ Zollinger, R. \ Jansman, H.A.H. \ Snep, R.P.H. \ 2015
In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knof ...
help
Zee op zicht: inzicht gepubliceerde literatuur & verslag slotbijeenkomst [Boek]
Hoof, L. van \ Bolman, B. \ Röckmann, C. \ Kraan, M. \ Jak, R. \ Wall, J.T. van der \ Slijkerman, D. \ Groenendijk, F. \ Smith, S. \ [2015]
Dit is deel twee van de rapportage over het Zee op Zicht programma. In deel 1, de ‘reader’ werden de bevindingen van Zee op Zicht gepresenteerd. In dit deel vindt U een overzicht van publicaties die mede door een bijdrage van Zee op Zicht tot stand z ...
help
Zee op zicht: inzicht : een zoektocht naar een integraal afwegingskader voor het gebruik van de zee [Boek]
Hoof, L. van \ Steenbergen, J. \ Bolman, B. \ Röckmann, C. \ Kraan, M. \ Piet, G. \ Jak, R. \ Wall, J.T. van der \ Pastoors, M. \ Slijkerman, D. \ Soma, K. \ Goldsborough, D. \ [2014]
De veranderingen op zee gaan snel. Aan de ene kant neemt de wens voor bescherming van het marine milieu toe, aan de andere kant vormen goederen en diensten van de zee een groeiende bron van inkomsten. In het beheer van de zee is sprake van een verand ...
help
Mainstreaming biodiversity where it matters most [Boek]
Karlsson-Vinkhuysen, Sylvia I. \ Boelee, Eline \ Cools, J. \ Hoof, Luc van \ Hospes, Otto \ Kok, M. T. J. \ Peerlings, J. \ Podvin, K. J. \ Tatenhove, Jan van \ Termeer, C. J. A. M. \ Hamakers, I. J. \ 2014
This report presents the result of applying the framework in five cases in or on the cross roads between agriculture, forestry and fisheries where considerable pressure on biodiversity is exerted. The cases were selected based on several criteria wit ...
help
Boer kan mengvoer moeilijk vergelijken : voerindustrie koestert blackbox eigen samenstellingen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Hoof, W. van \ 2013
Een voorbeeld: twee vleesvarkensvoeders hebben exact dezelfde samenstelling. Bij mengvoerbedrijf A heeft dit voer een EW van 1.10 en bij mengvoerbedrijf B een EW van 1.14. Boeren kunnen voeders steeds slechter vergelijken, terwijl de mogelijkheden er ...
help
GHG emissions in aquatic production systems and marine fisheries [Boek]
Rasenberg, M. \ Poelman, M. \ Smith, S. \ Hoof, L. van \ 2013
In 2012, a total of 148 million tonnes of fish was supplied to the world by aquaculture and capture fisheries, of which 128 million tonnes of fish was used as food for people (FAO, 2012). Fish and fish products are an important source of protein and ...
help
Laatste kans voor de Knoflookpad in Nationaal Park De Meinweg : kweek en uitzet als redmiddel voor behoud [thema herpetologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoof, P.H. van \ Crombaghs, B. \ Geraeds, R.P.G. \ Schut, D. \ 2012
De Knoflookpad (Pelobates fuscus) gaat landelijk gezien hard achteruit. Ondanks veel habitatverbeterende maatregelen blijven er populaties uitsterven. In Limburg resteren nog slechts drie leefgebieden. De Knoflookpad wordt in al deze gebieden in haar ...
help
Bedrijven vergeleken : bedrijfsvergelijking 2011 \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Hoof, C. van \ 2012
Elk jaar publiceert Elda de bedrijfsvergelijking: de gemiddelde productieresultaten op volgorde van de geleverde kg vet en eiwit per geit per jaar. In 2011 is de productie per geit opnieuw gestegen. Nieuw is een uitsplitsing tussen biologische en gan ...
help
De vinpootsalamander in Noord-Brabant : verspreidingsonderzoek, habitateisen en invloed Amerikaanse hondsvis [Boek]
Schut, D. \ Schiedon, E. \ Hoof, P. van \ Brouwer, T. \ 2011
In het kader van het soortbeschermingsbeleid is in 2008 is het soortbeschermingsplan vinpootsalamander in Noord-Brabant opgesteld. Uit deze studie blijkt dat slecht bekend is hoe het met de soort gesteld is in een groot deel van de leefgebieden en da ...
help
Revitalisering van knoflookpadpopulaties aan de hand van bijplaatsing en herintroductie : aantal naar voortplantingswater migrerende dieren, onderzoek landhabitat & kweek [Studentenverslag]
Asbreuk, T. \ Reurink, F. \ 2011
De knoflookpad is de laatste jaren sterk achteruitgegaan en heeft daarmee de status bedreigd op de Rode lijst gekregen. Omdat optimalisatie van de habitat tot heden nog niet tot het veiligstellen van de knoflookpad heeft geleid zijn door Natuurbalans ...
help
Houtstructuren voor vis in de Overijsselse Vecht : een kansrijke maatregel die bijdraagt aan ecologisch herstel [Studentenverslag]
Niemeijer, B. \ 2011
In dit rapport wordt onderzocht wat de bijdrage van houtstructuren is voor ecologisch herstel van de visstand in de Overijsselse Vecht. Er zijn 2 soorten houtstructuren te onderscheiden: beddingstructuren en oeverstructuren. Beddingstructuren worden ...
help
Bodemindicatoren voor het meten van bodemgezondheid : thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-017 [Boek]
Bonants, P. \ Gent-Pelzer, M. van \ Hoof, R. van \ Mendes, O. \ Vos, O. de \ Overbeek, L. van \ Schoen, C. \ [2011]
Presentatie getiteld "Bodemindicatoren voor het meten van bodemgezondheid", thema "Innovaties duurzame gewasbescherming".
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.