help
Ontwikkelingen in emissies en concentraties van ammoniak in Nederland tussen 2005 en 2016 [Boek]
Wichink Kruit, R.J. \ Hoogerbrugge, R. \ Sauter, F.J. \ Vries, W.J.. de \ Pul, W.A.J. van \ Hoedt, E.M. den \ 2018
help
Inventarisatie toets- en rekeninstrumenten [Boek]
Nijs, T. de \ Brand, E. \ Bulens, J. \ Geus, E. \ Gooijer, L. \ Hoogerbrugge, R. \ Otte, P. \ Verspoor, H. \ Zoonen, P. van \ 2014
Het RIVM heeft geïnventariseerd welke toets- en rekeninstrumenten vergunningverleners kunnen gebruiken om de effecten van ruimtelijke plannen op onze leefomgeving te beoordelen. Het toetsen rekeninstrumentarium kan onder andere worden vereenvoudigd a ...
help
Biologische bestrijding van bladluis in paprika [Poster]
Messelink, G. \ Kok, L. \ Bloemhard, C. \ Hoogerbrugge, H. \ Schelt, J. van \ [2013]
Posterpresentatie over onderzoek naar het ontwikkelen van een robuust biologisch bestrijdingssysteem voor bladluis in paprika met inzet van (nieuwe) generalistische predatoren en maatregelen die verstoring van sluipwespen door hyperparasitoïden beper ...
help
Bepalen van de luchtkwaliteit [Boek]
Alphen, A. van \ Wesseling, J.P. \ Hoogerbrugge, R. \ Kuilenburg, I.E. van \ 2013
Metingen geven de actuele situatie weer. Het aantal meetlocaties in Nederland is beperkt, omdat het opzetten en onderhouden van de stations op deze locaties vrij kostbaar is. Om een goed beeld te hebben van de luchtkwaliteit overal in Nederland, zijn ...
help
Biologische bestrijding van bladluis: waar staan we en hoe verder? [Presentatie]
Messelink, G. \ Bloemhard, C. \ Kok, L. \ Hoogerbrugge, H. \ Schelt, J. \ 2011
Powerpointpresentatie over onderzoek naar sluipwespen als biologische bestrijders van bladluizen.
help
Biologische bestrijding van bladluis in paprika : evaluatie van nieuwe sluipwespen en gaasvliegen [Boek]
Messelink, G. \ Kok, L. \ Bloemhard, C.J. \ Hoogerbrugge, H. \ Schelt, J. van der \ cop. 2011
Referaat Biologische bestrijding van bladluis in paprika is zeer lastig en kostbaar, waardoor de bestrijding in de gangbare teelt nog sterk leunt op inzet van insecticiden. De wens is om minder afhankelijk te zijn van deze middelen, omdat ze een risi ...
help
Sea salt concentrations across the European continent \ Atmospheric environment [Wetenschappelijk artikel]
Manders, A.M.M. \ Schaap, M. \ Querol, X. \ Albert, M.F.M.A. \ Vercauteren, J. \ Kuhlbusch, T.A.J. \ Hoogerbrugge, R. \ 2010
The oceans are a major source for particles that play an important role in many atmospheric processes. In Europe sea salt may contribute significantly to particulate matter concentrations. We have compiled sodium concentration data as a tracer for se ...
help
Ontwikkeling signalering - vangsysteem voor schadelijke wantsen met lokstoffen en lokplanten : onderzoek aan geurstoffen en lokplanten in laboratorium, veld en kassen [Boek]
Meijer, R. \ Tol, R. van \ Linden, A. van der \ Klapwijk, J. \ Hoogerbrugge, H. \ 2010
Behaarde wants, Lygus rugulipennis, en brandnetelwants, Liocoris tripustulatis, staan bekend als plagen in uiteenlopende kasgewassen waaronder paprika, komkommer, aubergine, chrysant. In het laboratorium is bepaald welke geurstoffen mogelijk bruikbaa ...
help
Roofmijten tegen Kaswittevlieg, Trialeurodes vaporariorum, in gerbera [Boek]
Pijnakker, J. \ Hoogerbrugge, H. \ Scholte-Wassink, G. \ Kok, L. \ Berg, D. van der \ 2006
help
Carry-over of dioxins and PCBs from feed and soil to eggs at low contamination levels : influence of binders on the carry-over from feed to eggs [Boek]
Traag, W. \ Kan, K. \ Zeilmaker, M. \ Hoogerbrugge, R. \ Eijkeren, J. van \ Hoogenboom, R. \ 2004
Om het verband te bestuderen tussen dioxine- en PCB-gehaltes in voer van kippen en hun eieren, werden 6 groepen legkippen gedurende 56 dagen gevoerd met voeders met verschillende gehaltes aan dioxines, dioxine-achtige PCBs en indicator PCBs. Vervolge ...
help
Dioxins in Dutch vegetables [Boek]
Hoogerbrugge, R. \ 2004
help
Dioxine en PCB's in moedermelk met de helft afgenomen : milieucontaminanten in Nederland succesvol beheerst \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Zeilmaker, M. \ Houweling, D. \ Hoogerbrugge, R. \ Baumann, B. \ Leeuwen, R. van \ 2003
De daling van het dioxine- en PCB-gehalte doet zich ook in andere Europese landen voor. De negatieve effecten van deze toxische stoffen in moedermelk wegen niet op tegen de positieve effecten van borstvoeding. Het ministerie van VWS beveelt moedermel ...
help
Steeds minder dioxinen, furanen en dioxineachtige PCB's in de voeding \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Boon, P. \ Klaveren, J. van \ Bakker, M. \ Baumann, B. \ Hoogerbrugge, R. \ 2003
Ondanks de steeds verder dalende dioxine- en PCB-gehalten in voedingsmiddelen verdienen deze stoffen ook in de toekomst blijvende aandacht. Dit geldt zeker voor PCB-gehalten in vis
help
Verontreiniging van moedermelk met gechloreerde koolwaterstoffen in Nederland: niveaus in 1998 en tijd-trends [Boek]
Zeilmaker, M.J. \ Houweling, D.A. \ Cuijpers, C.E.J. \ Hoogerbrugge, R. \ Eijkeren, J.C.H. van \ Baumann, R.A. \ [2002]
Deze rapportage beschrijft de resultaten van de 1998 monitoringscampagne naar het voorkomen van 2 organochloorbestrijdingsmiddelen (HCB, beta-HCH) en de metaboliet p,p’-DDE, 17 2,3,7,8-chloorgesubstitueerde dioxinen en furanen (PCDD/Fs), 3 non-ortho ...
help
Scenario studies on maximum levels for dioxins, dibenzofurans and dioxin-like PCBs in fish [Boek]
Hoogenboom, L.A.P. \ Klaveren, J.D. van \ Baars, A.J. \ Leeuwen, F.X.R van \ Hoogerbrugge, R. \ Leeuwen, S.P.J. van \ Boer, J. de \ 2001
Dioxins, dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated biphenyls (together called 'dioxins') are persistent environmental contaminants with a comparable chemical structure and similar toxicological characteristics. Since fish is one of the food items ...
help
Meetonzekerheid in het luchtonderzoek: luchtfietserij? \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Wiel, H.J. van de \ Hoogerbrugge, R. \ 2000
De volgende aspecten zijn behandeld: de black-box-benadering voor meetonzekerheid; specificatie van het onzekerheidsmodel; prestatiekenmerken van geautomatiseerde meetsystemen; kalibratie en het effect van invloedsgrootheden; het kwantificeren van pa ...
help
Duplicate 24-hour diet study 1994 : organochlorine and organophosphorous pesticides [Boek]
Baumann, R.A. \ Hoogerbrugge, R. \ Zoonen, P. van \ 1999
Duplicate diet samples collected in 1994 were analysed for organochlorine and organophosphorous pesticides. For some organophosphorous pesticides it was not possible to evaluate wether dietary intake exceeded the established Acceptable Daily Intake ( ...
help
Wortelverdikking komkommer, onderzoek 1e helft 1997 : effecten van pH, handling en inoculatie met Pseudomonas bacterien [Boek]
Hoogerbrugge, E. \ Verkerke, W. \ 1998
In dit verslag worden de proeven beschreven die zijn uitgevoerd in de periode januari - juni 1997. In de eerste proeven is met kleinschalige proeven geprobeerd een modelsysteem op te zetten om wortelverdikking bij komkommer op te roepen. De teelt op ...
help
Wortelverdikking bij komkommer : afwijkende pH gaf geen dikke wortels \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Hoogerbrugge, E. \ 1997
Bij onderzoek naar de oorzaak van wortelverdikking bij komkommer bleek dat geen enkele pH-behandeling leidde tot wortelverdikking. Het verzetten van de planten had wel effect. Het onderzoek op het PBG gaf geen aanwijzingen dat alluminium op enige wij ...
help
Epidemiologie van wortelverdikking bij komkommer [Boek]
Hoogerbrugge, E. \ Verkerke, W. \ 1997
De invloed van enkele factoren op wortelverdikking bij komkommer zijn onderzocht in een praktijksituatie. Wortelverdikking kan worden verspreid via voedingswater. Mechanische beschadiging van de plant kan tot wortelverdikking leiden. Er zijn experime ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.