help
Cost-efficiency analysis of animal welfare improvements in Dutch growing-finishing pigs [Studentenverslag]
Hoogstra, Anne \ 2019
help
Exploring the relation between governmental flood risk communication and citizens’ self-protective behaviour in flood risk management : a comparative case study along the Rhine river in Germany and the Netherlands [Studentenverslag]
Welles, I. \ 2015
This report aims at gaining a better understanding of the relation between perceived governmental flood risk communication and self-protective behaviour. As total flood prevention is unachievable, the Netherlands and Germany have shifted towards a fl ...
help
"Interactief kappen": Staatsbosbeheer en de maatschappelijke acceptie van houtoogst [Boek]
Arts, B. \ Buijs, A. \ Elands, B. \ Groot, M. de \ Hoogstra, M. \ Kamphorst, D. \ Turnhout, E. \ [2014]
In dit essau aandacht voor het vernieuwende natuurbeleid van de kabinetten Rutte I en II, de daaruit voortvloeiende consequenties voor Staatsbosbeheer, de bijgestelde bosbeheervisie van de organisatie en de wijze waarop Nederlandse burgers - gemiddel ...
help
Ideologie ontmoet economie : private investeringen in Nederlands bos, natuur en landschap \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Vinken, M. \ Hoogstra, M. \ 2011
Meer investeringen van burgers en bedrijven in bos, natuur en landschap. Dat is wat de overheid graag wil. Private investeringen komen echter nauwelijks van de grond, ondanks de vele verschillende initiatieven om deze te stimuleren. De vraag die we o ...
help
Van einddoelplanning naar procesplanning : 20 jaar later \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Burger, M. \ Hoogstra, M.A. \ 2011
Als over strategische (of langetermijn-) planning in het bosen natuurbeheer wordt gesproken, wordt vaak verwezen naar twee typen van planning, namelijk einddoelplanning en procesplanning. Einddoelplanning was lange tijd dé manier van plannen in de Ne ...
help
Het modelleren van beheer ten aanzien van de verarming van heidegrond [Studentenverslag]
Jong, I. de \ 2010
In het buitenland wordt branden meer toegepast als beheermaatregel dan in Nederland. Op de Lüneburger Heide in Duitsland vormt het een speerpunt van het beheer, tezamen met maaien en plaggen. Hier is het beheer erop gericht precies te compenseren voo ...
help
Private investments in forest and nature in the Netherlands [Studentenverslag]
Vinken, M. \ 2010
Over the last few years the growth of the area of nature in the Netherlands is coming to a standstill. The future finance of forest and nature is uncertain as budgets are under pressure and the government is increasingly withdrawing from financing na ...
help
Planning for tomorrow, today : how (Dutch) forest and nature management organizations cope with uncertainty [Studentenverslag]
Burger, M. \ 2010
This exploratory study was focused on a number of Dutch forest and nature management organizations. Ten different organizations were analyzed, ranging from private organizations to governmental ones. The aim was to see if these organizations experien ...
help
Een boom plant je voor het nageslacht - Omgaan met toekomst in bos- en natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Hoogstra, M.A. \ 2009
In de 18e eeuw schreef Friedrich von Schiller (1759 - 1805), de beroemde Duitse dichter en schrijver en schoonzoon van een opperhoutvester, al over de toekomstgerichtheid van het bosbeheer (vrij vertaald): de vruchten van de stille vlijt van de bosbe ...
help
Handleiding voor bos- en natuurbeheer II : beheerplanning en beheermaatregelen [Collegedictaat]
Hoek, D. van der \ Vera, F. \ Hoogstra, M. \ Ouden, J. den \ 2009
help
Diversity among forest owners : a research on identity and its impact on management [Studentenverslag]
Haanraads, K. \ 2009
Through the use of face-to-face interviews with ten respondents of the broad array of Dutch forest and nature owners, the research aim is to gain knowledge about their diversity and the implications of that diversity for the management of forest and ...
help
Coping with the long term : an empirical analysis of time perspectives, time orientations, and temporal uncertainty in forestry [Proefschrift]
Hoogstra, M.A. \ 2008
help
The future of European forestry : between urbanization and rural development : selected papers from the conference the changing role of forestry in Europe: between urbanization and rural development November 2001, Wageningen, The Netherlands [Congresverslag]
Hoogstra, M.A. \ Schanz, H. \ Wiersum, K.F. \ 2004
help
Kleine boseigenaren in Nederland : leefstijlen en beheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Hoogstra, M.A. \ Flier, D. \ 2004
Twintig procent van het Nederlandse bosoppervlak is in handen van particulieren met minder dan vijf hectare. Een onderzoek onder kleine boseigenaren in de gemeente Beekbergen (gemiddeld bosbezit 0,74 hectare) laat zien dat de leefstijl van de boseige ...
help
Maatschappelijk draagkracht, draagvlak en vermaatschappelijking \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Schanz, H. \ Hoogstra, M. \ Verbij, E. \ 2003
help
Financial forest policy instruments in the Netherlands: two examples \ Financial instruments of forest policy : proceedings of the international conference, 17-20 June 2001, Rovaniemi, Finland [Hoofdstuk uit boek]
Hoogstra, M.A. \ Blitterswijk, H. van \ 2002
In the Netherlands, the pressure on forest businesses is high: most businesses are struggling financially, but at the same time they are faced with an increasing demand from society for their products and services. Since Dutch woodlands are considere ...
help
Resultaten KNBV-internet enquête \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Ham, M. van den \ Hoogstra, M. \ 2002
help
De KNBV op het internet \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Ham, M. van den \ Hoogstra, M. \ 2002
help
De rol van bossen in de regionale economie [Boek]
Berends, H. \ Hoogstra, M.A. \ Vreke, J. \ 2001
Bossen vervullen ecologische en sociale functies (waterzuivering, recreatie, etc.) maar hebben ook economisch nut. Het onderzoeken en blootleggen van de verwevenheid tussen enerzijds bossen en anderzijds economische actoren en belangen in de omgeving ...
help
Programma 381 - Functievervulling Natuur, Bos en Landschap \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Wijk, M.N. van \ Hoogstra, M.A. \ 2001
Achtergronden en inhoud van dit nieuwe onderzoeksprogramma bij Alterra. Het programma richt zich op beleid, beheer en gebruik van natuurterreinen, met als centrale thema's: maatschappelijke functievervulling, integratie van ecologische processen, en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.