help
Broedvogelmonitoring Meijendel 2019 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ 2020
In 2019 werden 7028 territoria vastgesteld, verdeeld over 93 soorten. In dit verslag worden de resultaten van 2019 afgezet tegen de ontwikkelingen sinds 1984. Trends in Meijendel worden ook vergeleken met landelijke trends, zowel voor de lange (1990- ...
help
Vlinders in Meijendel: Aantallen in 2019 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2020
Sinds 1992 worden dagvlinders en enkele dagactieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en Het Scheepje in Meijendel. Voor alle dagvlinders tezamen was 2019 een uitstekend jaar, zowel qua aantal vlinders als qua aantal soorten. Voor 14 a ...
help
Onderzoek vloeistofverspilling van Nederlanders thuis [Boek]
Kaal, Manuel \ Hooijmans, Sabine \ 2019
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2018 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ REMEEUS, A. \ 2019
Sinds 1992 worden dagvlinders en enkele dagactieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en Het Scheepje in Meijendel (Fig. 1). Voor alle dagvlindersoorten tezamen was 2018 een gemiddeld jaar, maar de afzonderlijke soorten lieten grote ve ...
help
Broedvogelmonitoring Meijendel 2018 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ 2019
In 2018 werden 6997 territoria vastgesteld, verdeeld over 92 soorten. In dit verslag worden de resultaten van 2018 afgezet tegen de ontwikkelingen sinds 1984. Trends in Meijendel worden ook vergeleken met landelijke trends, zowel voor de langere (199 ...
help
Ontwikkeling van de plantensoorten in de Kikkervalleien van 1998 tot 2018 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ 2019
Sinds de regeneratie van de Kikkervalleien in 1997 wordt de ontwikkeling van de vaatplanten er gemonitord. In 2018 is voor de zevende keer een gebiedsdekkende inventarisatie uitgevoerd. Dit verslag geeft een overzicht van de resultaten daarvan en van ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2017 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2018
Sinds 1991 worden in Meijendel de dagvlinders en enkele dagactieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en ’t Scheepje (fig. 1). Het totaalaantal getelde dagvlinders lag in 2017 iets onder het langjarig gemiddelde. Binnen de telperiode v ...
help
Broedvogelmonitoring Meijendel 2017 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ 2018
In 2017 werden 7590 territoria vastgesteld, verdeeld over 90 soorten. In dit verslag worden de resultaten van 2017 afgezet tegen de ontwikkelingen sinds 1984. Trends in Meijendel worden ook vergeleken met landelijke trends, zowel voor de langere (199 ...
help
Nieuwe stallen voor 'de kip van morgen' \ Management&techniek [Artikel]
Claerhout, A. \ Dendauw, J. \ Heinderson, S. \ Hooijmans, L. \ Loontjens, M. \ Syx, M. \ Vanhaecke, A. \ Verhaeghe, E. \ 2017
Onlangs trokken de leerlingen van het vijfde en zesde TSO Landbouw optie Dier van het VABI Roeselare naar Deinze, het hart van de Vlaamse vleeskuikensector. Ze bezochten er een bouwwerf waar vier nieuwe vleeskuikenstallen verrijzen op het bedrijf van ...
help
Emissieloos telen 2017 [Nieuwsbrief]
Hooijmans, A. \ 2017
4 nieuwsbrieven uit 2017 over emissieloos telen. De overheid en de sector hebben afspraken gemaakt over het verminderen van de lozingen van drainwater, met als eindpunt een (nagenoeg) emissieloze glastuinbouw in 2027. Met een consortium van bedrijven ...
help
Voedselverspilling in Nederland op basis van zelfrapportage [Boek]
Kaal, M. \ Hooijmans, S. \ Houtepen, I. \ 2017
Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de mate van zelf gerapporteerde verspilling binnen het eigen huishouden van consumenten. Daarbij willen we ook uitzoeken via welke afvalroutes bepaalde productgroepen worden weggegooid. Tot slot ki ...
help
Sludge reduction via biodegradation of the endogenous residue (XE): experimental verification and modeling \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Fall, C. \ Millan-Lagunas, E.L. \ Lopez-Vazquez, C. \ Hooijmans, C.M. \ Comeau, Y. \ 2017
The feasibility of sludge reduction via the XE biodegradation process was explored both experimentally and through modeling, where the main focus was on determining the value of the bE parameter (first order degradation of XE) from a continuous proce ...
help
Broedvogelmonitoring Meijendel 2016 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ 2017
In 2016 is opnieuw een groot deel van Meijendel op broedvogels geïnventariseerd. Geschoond voor dubbeltellingen werden 7912 territoria vastgesteld, verdeeld over 91 soorten. In dit verslag worden de resultaten van 2016 afgezet tegen de ontwikkelingen ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2016 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2017
Sinds 1991 worden in Meijendel de dagvlinders en enkele dagactieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en ’t Scheepje (fig. 1). Langs beide routes werden in 2016 relatief veel vlinders waargenomen. Met als maatstaf het aantal getelde vl ...
help
Prevalence of ‘Candidatus Accumulibacter phosphatis’ type II under phosphate limiting conditions \ AMB Express [Artikel]
Welles, L. \ Lopez-Vazquez, C.M. \ Hooijmans, C.M. \ Loosdrecht, M.C.M van \ Brdjanovic, D. \ 2016
P-limitation in enhanced biological phosphorus removal (EBPR) systems fed with acetate, has generally been considered as a condition leading to enrichment of organisms of the genotype’ Candidatus Competibacter phosphatis’ expressing the glycogen-accu ...
help
Zou er in Meijendel werkelijk een plafondwaarde bestaan voor het totale aantal dagvlinders? \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ 2016
In het vorige nummer Van Holland’s Duinen staat een intrigerend artikel over de dagvlinders in Meijendel (van der Meijden & van Swaay 2015). Naast een beschrijving van de vlinderfauna gedurende de afgelopen 25 jaar geven de auteurs ook een beschrijvi ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2015 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2016
Sinds 1991 worden in Meijendel de dagvlinders en de dagactieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en ’t Scheepje. Langs beide routes werden in 2015 relatief weinig vlinders waargenomen. Met als maatstaf het aantal getelde vlinders eind ...
help
Broedvogelmonitoring Meijendel 2015 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ 2016
In 2015 is opnieuw een groot deel van Meijendel op broedvogels geïnventariseerd. Geschoond voor dubbeltellingen werden 7169 territoria vastgesteld, verdeeld over 89 soorten. In dit verslag worden de resultaten van 2015 afgezet tegen de ontwikkelingen ...
help
Open-Bio : opening bio-based markets via standards, labelling and procurement: deliverable 3.1: performance characteristics for horizontal biobased carbon content standard-round robin assessment results [Boek]
Hooijmans, J.W. \ Klymo, T. \ 2015
This report presents the results of the round robin assessment that was organised with the aim to investigate the performance characteristics of the method that is described in CEN TS 16640 for the bio-based carbon content determination, in order to ...
help
KBBPPS : Knowledge Based Bio-based Products’ Pre-Standardization : public report on horizontal standard for bio-based carbon content determination : deliverable no. 3.6: public report on horizontal standard for bio-based carbon content determination [Boek]
Klymo, T. \ Hooijmans, J.W. \ 2015
The term “bio-based” refers to products that are fully or partly derived from biomass. The extent to which a product is derived from biomass is characterized by its bio-based carbon content. Generally the bio-based carbon content is expressed as a fr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.