Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 141

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Hoop
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Mulder, J. \ Hoop, P. de \ Davids, L. \ 2017
help
Nieuwe Epitrix (aardvlo) -soorten in Spanje en Portugal vormen een nieuwe bedreiging voor de aardappelteelt in Europa \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Hoop, B. de \ Kimmann, B. \ Wessels, B. \ Gaag, D.-J. van der \ Booij, K. \ 2017
help
Europese regelgeving voor beheer van invasieve exoten \ De levende natuur [Artikel]
Hoop, L. de \ Loop, J. van der \ Matthews, J. \ velde, G. van der \ Leuven, R. \ 2017
In de Europese Unie (EU) neemt het aantal invasieve exoten snel toe. Speerpunt van Europese regelgeving is het terugdringen van ongewenste effecten op biodiversiteit en ecosystemen door beperking van import, handel, transport, bezit, gebruik, kweek e ...
help
Watercrassula: van pogingen tot elimineren naar beheersen \ De levende natuur [Artikel]
Loop, J. van der \ Kleef, H. van \ Valkenburg, J. van \ Hoop, L. de \ Odé, B. \ Leuven, R. \ 2017
Watercrassula (Crassula helmsii, foto 1A&1B) heeft zich in Europa ontpopt tot één van de meest invasieve plantensoorten. Deze inmiddels in Nederland wijdverspreide en moeilijk te bestrijden exoot is vaak aanwezig in natuurontwikkelingsgebieden. Hoe z ...
help
Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula (Crassula helmsii) in Wijchen [Boek]
Kleef, H.H. van \ Hoop, L. de \ Odé, B. \ Zuidam, J. van \ Leuven, R.S.E.W. \ 2016
In een watergang aan de zuidkant van Wijchen is in het voorjaar van 2012 de invasieve exotische plant watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen. Op deze locatie vormt de woekering van watercrassula een bedreiging voor de soortenrijke flora en fau ...
help
Maatregelen voor het elimineren en beheersen van invasieve exoten van EU-belang in Nederland [Boek]
Hoop, L. de \ Loop, J.M.M. van der \ Kleef, H.H. van \ Hullu, E. de \ Leuven, R.S.E.W. \ 2016
Het voorliggende onderzoeksrapport bevat een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke informatie over maatregelen voor het elimineren en beheersen van 17 invasieve exoten van de Unielijst. Het rapport geeft handvatten voor het selecteren van ka ...
help
Hoe gevaarlijk is Xylella fastidiosa voor Europa en voor Nederland? \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bergsma-Vlam, M. \ Hoop, B. de \ 2016
help
Biologisch onderwijs moet inhaalslag nog maken : ‘het ligt niet aan de jeugd, die is nieuwsgierig genoeg’ \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Hoop, S. de \ Veluw, K. van \ 2016
Biologische boeren die vanaf de jaren negentig omschakelden, hebben nog allemaal gangbare landbouw gedoceerd gekregen. Maar na 25 jaar groei in de sector zou je verwachten dat het onderwijs meebewogen heeft. Dat valt flink tegen. Al zijn er gelukkig ...
help
Resultaten agrarisch weidevogelbeheer Fryslân : jaarrapport 2015 [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Hoop, P. de \ Jong, R. de \ 2016
help
Precisieaanpak ruwvoerteelt : stappenplan \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Hoop, W. de \ Verkerk, H. \ 2016
De loonwerker is bij veel bedrijven essentieel in de ruwvoerteelt. Die rol kan hij versterken door meerwaarde te leveren met precisielandbouw. Er zijn namelijk nog veel mogelijkheden om te komen tot hogere gras- en maïsopbrengsten, zeker nu er steeds ...
help
Een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland: inventarisatie van verbetervoorstellen voor juridische instrumenten op nationaal niveau [Boek]
Hoop, L. de \ Hollander, H. \ Hullu, E. de \ Kessel, N. van \ Kleef, H.H. van \ Lam, T.E.P.A. \ Odé, B. \ Schiphouwer, M. \ Spikmans, F. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Het doel van dit project is drieledig, namelijk de inventarisatie van: 1) relevante juridische knelpunten waar in de praktijk tegenaan wordt of kan worden gelopen bij de uitvoering van surveillance-, eliminatie- of beheersmaatregelen voor invasieve e ...
help
Tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) in kasteelt-sierplanten: meer problemen, meer regulering \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Hoop, B. de \ Jansen, M. \ Jilesen, C. \ 2015
Bemisia tabaci (Gennadius), (tabakswittevlieg) wordt wel gezien als één van de grootste plagen voor landbouwgewassen wereldwijd, primair vanwege de vele virussen die door dit insect kunnen worden overgebracht (EFSA, 2013). Ter vergelijking: de overee ...
help
Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
help
Gevoeligheid van aquatische doelsoorten voor klimaatadaptatie-maatregelen: van concept naar ruimtelijke vertaling \ H2O online [Artikel]
Hoop, L. de \ Huisman, R. \ Bouwhuis, H. \ Matthews, J. \ Leuven, R. \ 2015
De toekomstige waterkwaliteit hangt af van de mogelijkheden om ongewenste effecten van klimaatverandering te voorkomen of te beperken door inrichting en beheer van watersystemen. Op grond van de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) zijn grote invester ...
help
Food policy in the Netherlands : balancing between integration and fragmentation [Studentenverslag]
Hoop, L. de \ 2015
Despite food-related policies, the global food system struggles with ecological sustainability, public health and robustness. The situation is no different in the Netherlands which, though it can be considered a food nation because of its large agro- ...
help
Agricultural practice and water quality on farms benefiting from derogation : design and organisation of the monitoring network for 2006-2009 and annual reports from 2008 onwards [Boek]
Fraters, B. \ Leeuwen, T.C. van \ Reijs, J. \ Boumans, L.J.M. \ Aarts, H.F.M. \ Daatselaar, G.H.G. \ Doornewaard, G.J. \ Hoop, D.W. de \ Schröder, J.J. \ Velthof, G.L. \ Zwart, M.H. \ 2014
Het RIVM en het LEI hebben in 2006 in Nederland een monitoringnetwerk opgezet dat de gevolgen meet als landbouwbedrijven mogen afwijken (derogatie) van de Europese gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het meetnet volgt 300 landbouwbedrijven die zich heb ...
help
Zuivering van dompelbadrestanten met de Sentinel : effectiviteit en kostenanalyse voor de bloembollenteelt en vergelijking met biologische zuivering [Boek]
Werd, H.A.E. de \ Lans, A.M. van der \ Roelofs, P.F.M.M. \ Mestdagh, I. \ Hoop, M. D’ \ 2012
Het doel van dit onderzoek is om het bloembollenbedrijfsleven en de KAVB in het bijzonder de kennis te geven waarmee zij kan beoordelen of zuivering van dompelbadrestanten met de Sentinel een reëel alternatief is, voor het geval het uitrijden van dom ...
help
Veel belangstelling voor biologische velddag : verslag BioVelddag 2012 \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Schlaman, G. \ Hoop, O. de \ 2012
Woensdag 27 juni 2012 is in Lelystad de Biologische Velddag gehouden. De gecombineerde Akkerbouw Velddag en Biologische Velddag trokken ruim 700 bezoekers. Voornamelijk akkerbouwers, maar ook het bedrijfsleven was goed vertegenwoordigd. Motto van de ...
help
Landbouw en recreatie in krimpregio's : knelpunten en kansen [Boek]
Kuhlman, T. \ Agricola, H. \ Blaeij, A. de \ Hoop, J. de \ Michels, R. \ Smit, B. \ Vogelzang, T. \ 2012
In de komende decennia zal de bevolkingsgroei in Nederland geleidelijk tot stilstand komen, waarna waarschijnlijk een daling zal inzetten. De groei verschilt per regio, en als sommige regio's blijven groeien moeten andere noodzakelijkerwijs krimpen. ...
help
Mineralenconcentraten uit mest : economische analyse en gebruikerservaringen uit de pilots mestverwerking in 2009 en 2010 [Boek]
Hoop, J.G. de \ Daatselaar, C.H.G. \ Doornewaard, G.J. \ Tomson, N.C. \ 2011
De haalbaarheid van de installaties voor verwerking van dierlijke mest met omgekeerde osmose staat of valt met de hoogte van de mestprijzen, zowel de aanvoerprijs van ruwe drijfmest als de afvoerprijzen van de eindproducten en concurrerende mestprodu ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.