Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 58

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Hootsmans
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Monitoring van vispopulaties met eDNA: de NL-vispopulatiescan als kansrijke benadering \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Kamp, M. van der \ Beers, M. \ Hootsmans, M. \ Wullings, B. \ 2018
Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn waterbeheerders verplicht om periodieke monitoring van de visstand uit te voeren. De huidige monitoringspraktijk kent echter beperkingen. De NL-Vispopulatiescan, op basis van eDNA, vormt in potentie een goed ...
help
Variatie in biomassaproductiepotentie (BPP) van PE-materialen die door drinkwaterbedrijven worden gebruikt [Boek]
Learbuch, Kimberly \ Hootsmans, Michiel \ 2018
Er bestaan grote variaties in BPP-waardes (biomassaproductiepotentie) van PE-materialen, zowel tussen fabrikanten als tussen PE-typen. Ook kunnen die waarden boven de wettelijke grens van 1.000 pg ATP/cm2 uitkomen. Dit blijkt uit onderzoek waarin de ...
help
Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling : een overzicht van de huidige Nederlandse situatie [Boek]
Hootsmans, Michiel \ Knoben, Roel \ Leerdam, Ton van \ 2017
Deze studie biedt een overzicht van een aantal bestaande instrumenten voor ecologische diagnostiek. Inzicht in allerlei meer verfijnde, soortspecifieke habitat aspecten is nog tamelijk beperkt. Naast bijvoorbeeld eutrofiëringsproblematiek bepalen dez ...
help
NL - Vispopulatiescan: snel en efficiënt vispopulaties in kaart brengen met eDNA metabarcoding \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Wullings, B. \ Pauw Kraan, D. van der \ Kardinaal, E. \ Hootsmans, M. \ 2017
Recent is de NL-Vispopulatiescan ontwikkeld. Deze methode maakt het mogelijk om met één analyse van DNA-sporen in het oppervlaktewater een volledige vispopulatie te detecteren. De eerste resultaten van monsters uit de Roer en een vergelijking met van ...
help
Monitoring van vismigratie met eDNA [Boek]
Hootsmans, Michiel \ Leerdam, Ton van \ Kamp, Marloes van der \ Wullings, Bart \ Atsma, Guido \ Gubbels, Rob \ Koole, Matthijs \ Tolkamp, Harry \ Bogert, Tom van den \ 2017
Waterbeheerders moeten periodiek de toestand van hun visbestand bepalen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Afhankelijk van het watertype bepalen ze, naast de soortensamenstelling, ook de dichtheid van vissoorten in aantallen of biomassa. Ni ...
help
Invloed van waterkwaliteit, adres en tijdstip op KG22 en Aeromonas als wettelijke parameters nagroei [Boek]
Wielen, Paul W.J.J. van der \ Hornstra, Luc \ Hootsmans, Michiel \ 2017
KG22 en Aeromonas zijn opgenomen in het Drinkwaterbesluit als bedrijfstechnische parameters en worden gebruikt als indicatoren voor nagroei in het distributiesysteem. Het onderzoek beschreven in deze rapportage laat zien dat de variatie van Aeromonas ...
help
Genetische typering van drinkwaterstammen van opportunistische ziekteverwekkers [Boek]
Hootsmans, Michiel \ Wielen, Paul van der \ 2017
De opportunistische ziekteverwekkers P. aeruginosa, A. fumigatus en S. maltophilia worden sporadisch aangetroffen in het gedistribueerde Nederlandse drinkwater. De betekenis voor de volksgezondheid van het voorkomen van deze organismen in het drinkwa ...
help
Biologische stabiliteit en nagroei: definities enpositiebepaling van de bedrijfstak anno 2016 [Boek]
Hijnen, Wim \ Wielen, Paul van der \ Hootsmans, Miechiel \ 2017
In samenspraak met waterbedrijven is een eenduidige definitie vastgesteld van biologische stabiliteit. Daardoor is het beter mogelijk om onderzoeksprioriteiten te bepalen. Voorheen werden discussies rond biologische stabiliteit van drinkwater en nagr ...
help
De rol van deeltjesgebonden en opgeloste organische stoffen op de biologische stabiliteit in relatie tot zuiveringsprocessen [Boek]
Cornelissen, Emile \ Hornstra, Luc \ Hootsmans, Michiel \ 2016
Eindstandige ultrafiltratie is een robuuste zuiveringsstrategie om de biologische stabiliteit van behandeld water na zuivering te verbeteren. Dat blijkt uit experimenteel onderzoek waarin is aangetoond dat verwijdering van deeltjesgebonden organische ...
help
Synergy between shading and herbivory triggers macrophyte loss and regime shifts in aquatic systems \ Oikos : acta oecologica Scandinavica [Artikel]
Hidding, B. \ Bakker, E.S. \ Hootsmans, M.J.M. \ Hilt, S. \ 2016
Macrophytes play a keystone role in shallow aquatic ecosystems. In lakes, macrophytes stabilize clear-water conditions with high biodiversity and their decline can cause a shift to a turbid state with lower biodiversity. Various mechanisms have been ...
help
Effecten op de biologische stabiliteit van drinkwater door menging van grondwater en door leeftijd en regeneratie van ionenwisselingshars [Boek]
Hootsmans, Michiel \ Bereschenko, Ludmila \ Hijnen, Wim \ Hornstra, Luc \ 2016
Wisselend gebruik van diverse winputten bij de productie van drinkwater uit grondwater heeft geen duidelijk verband met patronen in de onderzochte indicatoren voor de biologische stabiliteit van het uiteindelijk geproduceerde reinwater, zo blijkt uit ...
help
Gevolgen inname Lekwater als back-up voor drinkwaterkwaliteit en ecologie duin [Boek]
Hootsmans, M.J.M. \ Palmen, L.J. \ 2015
Door klimaatverandering kan de waterkwaliteit in de Maas structureel verslechteren omdat lage afvoeren vaker en langduriger gaan optreden. De Rijn vertoont dit effect veel minder. Voor Dunea betekent dit dat een tijdelijke inzet van gefiltreerd water ...
help
Why biomanipulation can be effective in peaty lakes \ Hydrobiologia [Artikel]
Heerdt, G. ter \ Hootsmans, M. \ 2007
The effects of fish stock reduction (biomanipulation) was studied in an 85 ha shallow peaty turbid lake (Terra Nova). The lake cleared in a 4-week period in April–May 2004, which demonstrated that biomanipulation can be effective in peaty lakes. We d ...
help
Broedvogels en recreatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen: partners of een beheersprobleem? \ Limosa [Artikel]
Ehrenburg, A. \ Hootsmans, M.J.M. \ 2007
Natuurbeheerders vragen zich al sinds de jaren zeventig af welk effect recreatie heeft op broedvogels. Alhoewel hier wel onderzoek naar is gedaan, is hierover nog weinig bekend. Aan de hand van een onderzoek in de Amsterdamse waterleidingduinen is ge ...
help
Op weg naar de àndere provincie... \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Hootsmans, R. \ 2006
Met het programma 'Andere overheid' van het huidige kabinet is ook voor de provincies een belangrijke beweging in de informatievoorziening in gang gezet. Deze beweging heeft ertoe geleid dat bij de provincie Noord-Brabant een toekomstvisie is gedefin ...
help
Invloed van recreatie op broedvogelverspreiding in de Amsterdamse Waterleidingduinen \ Limosa [Artikel]
Hootsmans, M.J.M. \ Ehrenburg, A. \ Weesenbeeck, K. van \ 2006
Het is momenteel een trend dat natuur voor mensen toegankelijk moet zijn. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat dit negatieve effecten heeft op broedvogels. In de Amsterdamse Waterleidingduinen speelt dit probleem eveneens. Er werd een onderzoek ...
help
Op pad met... Adriaan Geuze in Kockengen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Hootsmans, M. \ 2005
Visie van landschapsarchitect Geuze op het (toekomstig) gebruik van het Groene Hart: over veranderend grondgebruik sinds 1958; over de planologische vaagheid over dit gebied, waar de landbouwer niet (meer) welkom is; over de behoefte aan kwaliteit (i ...
help
Ecological networks: experiences in the Netherland : "a joint responsibility for connectivity" [Boek]
Hootsmans, M. \ Kampf, H. \ Bos, P. \ Jansen, L. \ Lok, M. \ Opdam, P. \ Opstal, S. van \ Straaten, A. van \ Weebers, C. \ 2004
Due to the large changes in land use since the start of the 20th century, the quality of nature in the Netherlands has deteriorated a great deal. The area of nature in the countryside has halved from around 900,000 ha in 1900 to 450,000 ha in 1990. T ...
help
Ecological networks: experiences in the Netherlands : "a joint responsibility for connectivity" [Boek]
Hootsmans, M. \ Kampf, H. \ 2004
help
Evaluatie Meerjarenprogramma Uitvoering Soortenbeleid 2000-2004 [Boek]
Joop, P. \ Hootsmans, M.J.M. \ 2004
Op initiatief van DN heeft het EC-LNV een evaluatie uitgevoerd van het Meerjarenprogramma Uitvoering Soortenbeleid 2000-2004. Het project bestond uit het beoordelen van doel, opzet en invulling van het MJPS door het vaststellen van de kwaliteiten en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.