help
Intrek van glasaal en driedoornige stekelbaars in het Noordzeekanaal voorjaar 2018 : aanbodschattingen, passage-efficiëntie, timing en verspreidingsgedrag, onderzocht met behulp van merk-terugvangst experimenten : uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden [Boek]
Griffioen, A.B.. \ Winter, H.V. \ Keeken, O.A. van \ Houten, B. van \ 2019
Dit rapport is de verslaglegging van het onderzoek naar de intrek van glasaal en driedoornige stekelbaars. Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2018 en richtte zich op het gedrag (de aanwezigheid, timing en de verspreiding) van glasaal en ...
help
Sneeuw in Nederlands waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hurkmans, R. \ Wendt, D.E. \ Houten, G. van den \ 2019
In Nederland ligt vrijwel elke winter gedurende enige tijd sneeuw. De hoeveelheid is meestal beperkt, maar niet altijd; in sommige gevallen kan het neerslag-afvoerproces aanzienlijk beïnvloed worden doordat (een deel van) de neerslag niet direct besc ...
help
Een handelingskader voor PFAS : mogelijkheden voor het omgaan met PFAS in grond en grondwater [Boek]
Slenders, Hans \ Pancras, Tessa \ Alphenaar, Anne \ Hage, Ko \ Hendriks, Willem \ Houten, Martijn van \ 2018
Het voorliggende handelingskader heeft als doel om overheden handvatten te geven hoe zij om kunnen gaan met PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) in het bodem- en het watersysteem (grond, grondwater, waterbodem en oppervlaktewater). Het document ...
help
Het Schone Waterexperiment; Amsterdammers onderzoeken de kwaliteit van oppervlaktewater [Boek]
Meulen, S. van der \ Zaan, B. van der \ Levelt, O. \ Brouwer, S. \ Mol, G. \ Houten, P. van \ Hersbach, L. \ Alberti, A. \ Meesterberends, M. \ 2018
Tijdens de zomer van 2017 hebben honderden Amsterdammers de kwaliteit van oppervlaktewater in hun stad onderzocht. Deelname aan Het Schone Waterexperiment (HSWE) heeft voor een overgrote meerderheid van de deelnemers hun kennis over de kwaliteit van ...
help
Vergelijken en meedenken : open data op waterschapsspiegel.nl \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Houten, A. van \ 2015
Voor de 3e maal is Waterschapsspiegel verschenen, de rapportage waarmee de waterschappen zich langs de meetlat leggen. Nieuw is dat alle gegevens tegelijkertijd zijn ontsloten via waterschapsspiegel.nl.
help
PlanMER Friese Waterplannen : 4e Waterhuishoudingsplan en Waterbeheerplan 2016-2021 [Boek]
Veen, Jan Willem van \ Bos, Sandra \ Houten, Martijn van \ Sierdsma, Femkje \ Zwerver, Karen \ Verhoogt, Hans \ 2015
In het ontwerp-Waterhuishoudingsplan 2016-2021 (WHP4) en ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP4) staan de maatregelen die nodig zijn om de doelen voor waterveiligheid, voldoende water en schoon water te bereiken. Sommige van die maatregelen kunnen t ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2014 [Boek]
Houten, M. van \ 2014
help
Waterrapport 2011-2014 Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
Lenssen, J. \ Kramer Hoenderboom, A. \ Houten, G. van den \ Klutman, B. \ Koerselman, W. \ [ca. 2014]
Dit rapport geeft de resultaten van monitoring over de periode 2011-2014. We toetsen de gegevens aan de doelstellingen zoals ons waterschap die heeft vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. De toetsing leert ons waar het water op orde is en waar ...
help
Basisafvoer van de Baakse beek : onderzoek naar perspectieven voor aquatische natuur in een laaglandbeek [Boek]
Jansen, P.C. \ Massop, H.T.L. \ Houten, G.J. van den \ Klutman, W.A.J. \ Bakx, W. \ 2013
Een groot aantal van de oppervlaktewateren binnen het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel heeft binnen de Kader Richtlijn Water de typering langzaam stromende midden- en benedenloop op zand (R5) gekregen. Vanuit ecologisch oogpunt houdt dat in ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2013 [Boek]
Houten, M. van \ 2013
help
Melkgeiten en schapen zijn definitieve bron van de Nederlandse Q-koortsuitbraak \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Houten, D. van \ 2013
Hendrik-Jan Roest deed onderzoek naar de verspreiding van Coxiella burnetii tijdens en na de grote Q-koortsuitbraak in Nederland. Hiertoe werd het genotype bepaald van C. burnetii afkomstig van besmette geiten en andere mogelijke besmette diersoorten ...
help
Invloed van voeding op de vorming van calciumoxalaatstenen in de urinewegen van katten anders dan verwacht \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Houten, D. van \ 2013
Urolithiasis is de aandoening waarbij stenen aanwezig zijn in de urinewegen. Deze stenen, of urolithen, worden gevormd uit mineralen en/of organische bestanddelen in de urine. De laatste dertig jaar worden steeds vaker calciumoxalaatstenen (CaOx) gev ...
help
Trendanalyse grondwaterstanden Waterschap Rijn en IJssel toont na vroegere verdroging nu stabilisering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leunk, I. \ Houten, G. van den \ Maas, C. \ 2012
KWR Watercycle Research Institute voerde in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel samen met Vitens en de Provincie Gelderland een trendanalyse uit van grondwaterstanden uit de periode 1950-2010. De analyse toont vooral dalende trends, met name in de ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2012 [Boek]
Houten, M. van \ cop. 2012
help
Influenza : meer dan zomaar een 'griepje' \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Houten, D. van \ 2012
Artikel over influenza bij paarden, de kans hier op en de beste tijd om te vaccineren.
help
Proefdiervrij voorspellen van ontwikkelingsschade embryo \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Houten, D. van \ 2012
Esther de Jong onderzocht hoe de voorspeelbaarheid van de embryonale stamceltest (EST), als dierproefvrij alternatief voor ontwikkelingstoxiciteit, is te verbeteren. Testen voor ontwikkelingstoxiciteit worden gebruikt in de risicobeoordeling van stof ...
help
"Bevlogen blijven, dat is de kunst": onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij jonge dierenartsen \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Houten, D. van \ 2012
Jonge dierenartsen ervaren de overgang van studentenleven naar een werkend leven veelal als lastig. Onzekerheid over de eigen competenties, een gebrek aan ervaring en het zoeken naar een goede balans tussen werk- en privéleven kunnen leiden tot een v ...
help
De dierenpolitie en alarmnummer I44... : startpunt voor landelijke regeling hulpverlening aan dieren in nood \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Houten, D. van \ 2012
Het zal niemand ontgaan zijn: de oprichting van de dierenpolitie en de ingebruikname van het meldingsnummer 144 - '1-4-4, red een dier'. De invoering hiervan ging immers op zijn zachtst gezegd gepaard met nogal wat commotie in de media. Inmiddels lij ...
help
Gids voor Goede Praktijken: basisregels voor paardenhouders \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Houten, D. van \ 2011
In de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden zijn basisregels op het gebied van voeding, huisvesting en beweging, gezondheid en gedrag van paarden voor paardenhouder en -eigenaar opgesteld en uitgewerkt. Doel van de gids is het waarborg ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2011 [Boek]
Houten, M. van \ 2011
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de broedvogelinventarisatie die in 2011 is uitgevoerd in binnen- en buitendijkse terreinen van de vereniging Natuurmonumenten langs de rivier de Eem.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.