help
Goede vlinderplanten : Helenium autumnale en Stachys officinalis \ Vlinders [Artikel]
Huisman, W. \ 2020
Als je van het voorjaar tot in de herfst kans wilt maken op vlinderbezoek, is het zinnig om een aantal planten uit de top 10 van De Vlinderstichting in je tuin te zetten.
help
Green Challenges: plant en bodemweerbaarheid tegen ondergrondse ziekten [Boek]
Streminska, Marta \ Breeuwsma, Suzanne \ Huisman, HueiMing \ Vos, Ric de \ Eekelen, Henriette van \ Stevens, Luc \ Salm, Caroline van der \ 2020
Zowel grondgebonden als substraatteelten onder glas zijn gevoelig voor de verschillende ondergrondse ziekten, zoals voet- en wortelrot en verwelking, veroorzaakt door o.a. Fusarium en Pythium. Het project Green Challenges heeft als doel om het gebrui ...
help
Green Challenges: bestrijding van Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltjes) in chrysant met biologische bestrijdingsmiddelen en biostimulanten [Boek]
De Long, Jonathan R. \ Streminska, Marta \ Persijn, Ariyati \ Huisman, Ming \ Salm, Caroline van der \ 2020
Wortelknobbelaaltjes (WKA; Meloidogyne spp.) zijn een wereldwijd probleem in de teelt van verschillende gewassen en veroorzaken problemen in de grondgebonden teelt van o.a. chrysanten in de kassen in Nederland. Om WKA te bestrijden wordt gewoonlijk d ...
help
Leren van wateroverlast [Boek]
Zandvoort, Mark \ Graaff, Robert de \ Thijssen, Martijn \ Lont, Cor \ Huisman, Sanne \ Jong, Roel de \ 2019
STOWA heeft de door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen laten analyseren. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van deze analyse. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn op dit moment prima in staat ade ...
help
Nachtvlinders: we zien ze niet, maar ze zijn er wel \ Vlinders [Artikel]
Swaay, C. van \ Poot, M. \ Huisman, W. \ 2019
Nachtvlinders zijn een prettige groep nachtdieren die speciale aandacht verdienen. Dat kan door een mooie tuin met beplanting te (laten) ontwerpen. Zo mooi, zodat de eigenaren de tuin intact laten en niet weer alles omgooien. Want zoals zoveel dieren ...
help
Verbena bonariensis : plant uit de vlinder top 10 \ Vlinders [Artikel]
Huisman, W. \ 2019
De top 10-lijst van De Vlinderstichting bevat de beste tuinplanten voor vlinders. Als je een van deze planten in je tuin zet ben je het hele jaar door vrijwel verzekerd van vlinderbezoek. Deze keer zet ik weer een plant uit deze lijst in het zonnetje ...
help
Biochar as a carrier : Trichoderma harzianum on Biochar to promote disease suppression in strawberry [Boek]
Blok, Chris \ Diaz, Andrea \ Oud, Nina \ Streminska, Marta \ Huisman, Ming \ Khanh, Pham \ Fryda, Lydia \ Visser, Rianne \ 2019
In opdracht van het ministerie van economische zaken onderzoekt ECN (Energie Centrum Nederland, een onderdeel van TNO) de energieproductie uit hernieuwbare organische bronnen. Pyrolyse en gassificatie zijn technieken waarmee groen aardgas en platform ...
help
Tuinieren voor vlinders : wilde en cultuurplanten : combineer ze voor meer vlinderplezier \ Vlinders [Artikel]
Huisman, W. \ 2018
Er zijn veel meer wilde planten dan cultuurplanten die voedsel bieden aan de rupsen. Bij nectarplanten ligt dat anders: er zijn evenveel cultuurplanten die met hun nectar vlinders lokken als wilde planten. Het leek me daarom leuk om naar de verschill ...
help
Marktverkenning biobased inkopen GWW [Boek]
Huisman, C. \ Jutte, J.B. \ 2018
In de grond-, weg- en waterbouw (GWW) zijn toepassingen goed mogelijk van biobased materialen en producten. In deze marktverkenning zijn die in beeld gebracht. Met dit overzicht kan een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling, realisatie en het on ...
help
Praktijkvoorbeelden biobased inkopen [Boek]
Schild, J. \ Mul, P. \ Huisman, C. \ Jutte, J.B. \ 2018
In de afgelopen jaren zijn er in Nederland al vele inkooptrajecten geweest waarbij biobased producten zijn ingekocht. Om u te inspireren en om te laten zien wat mogelijk is, zijn in dit inspiratieboekje 26 voorbeelden biobased inkopen op een rij geze ...
help
Hemelsleutel : een vlinderplant uit de top 10 : tuinieren voor vlinders \ Vlinders [Artikel]
Huisman, W. \ 2018
De top 10-lijst van De Vlinderstichting bevat de beste tuinplanten voor een jaarrond vlinders in je tuin. Als je een van deze planten in je tuin zet ben je het hele jaar door vrijwel verzekerd van vlinderbezoek. Deze keer zet ik een plant uit deze li ...
help
Persicaria amplexicaulis : sortimentsonderzoek en keuringsrapport \ Dendroflora [Artikel]
Huisman, N. \ Linden, M. van der \ 2018
Lange tijd werd Persicaria amplexicaulis niet serieus genomen als tuinplant. In “Het Nieuwe Vaste Planten Boek” van Mien Ruys, dat in 1979 verscheen, wordt P. amplexicaulis zelfs niet genoemd. Onder invloed van onder andere Piet Oudolf, die de plant ...
help
Uitwisselbaarheid van de SNAQRC en de SNAQ65+ voor de screening van ondervoeding bij ouderen \ Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek [Artikel]
Klerks, S. \ Gils, W. van \ Groot, M.H. de \ Stüvel-Beimers, M. \ Huisman, I. \ Geffen, K. van \ Foendoe Aubèl, G.A.J. \ Langius, J.A.E. \ 2018
De overeenkomst van de screeningsuitslagen van de SNAQRC en de SNAQ65+ kan als onvoldoende worden beschouwd om de screeningsinstrumenten uit te wisselen. De beperkte overeenkomst wordt vooral verklaard door het verschil in de screeningsuitslag ‘risic ...
help
Evergreen - bollen Plantengroei bevorderende rhizobacteriën [Poster]
Dam, M. van \ Breeuwsma, S. \ Huisman, H.M. \ Greve, G. \ Wal, A. van der \ 2018
Effecten op groeistimulering en op ziekte-onderdrukking, kolonisatiegraad en is er verbetering als er substraat wordt toegevoegd?
help
Leren van klimaatinnovatie Verdrogingsproblematiek : eindrapportage [Studentenverslag]
Huisman, H.J. \ 2017
Het waterschap Rijn en IJssel, vanaf nu aangeduid als WRIJ, is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied dat ook wel de Achterhoek wordt genoemd. De urgentie om te vernieuwen is groot, zeker nu de gevolgen van klimaatveranderingen steeds di ...
help
Kies voor klimop \ Vlinders [Artikel]
Huisman, W. \ 2017
Hedera of klimop is een heel bekende klimplant. De plant wordt gebruikt vanwege het wintergroene blad. Voor vlinders heeft dit blad nut als zonneplek of verstopplek tegen regen of kou. Een volwassen klimop klimt niet meer, maar bloeit als nooit tevor ...
help
Vissen zwemmen heen en weer : werking vispassages en bepalen vismigratieroutes Ruim Baan voor Vissen 2014-2016 [Boek]
Huisman, J.B.J. \ 2017
Het Waddenfondsproject Ruim baan voor Vissen (RBvV) is een gezamenlijk project van de Noordelijke waterschappen. In het project zijn vispassages en natuurvriendelijke oevers aangelegd en zijn vier onderzoeken uitgevoerd. Dit rapport betreft een samen ...
help
Mainstreaming climate action into the development agenda [Studentenverslag]
Huisman, Yanniek \ 2017
help
Hoe lok je libellen naar je tuin? (2) \ Vlinders [Artikel]
Huisman, W. \ 2016
Vlinders zijn in onze ogen lieflijke fladderaars, omdat ze zo mooi zijn en zoetjes nectar drinken. Dat ze eerder rupsen zijn geweest, die menige plant het leven zuur hebben gemaakt, vergeten we daarbij meteen. Zo betoveren ze ons. Hoe anders is het b ...
help
Tuinieren voor vlinders - Vroege voorjaarsbollen voor vlinders \ Vlinders [Artikel]
Huisman, W. \ 2016
Vlinders zijn eigenzinnige diertjes: hun gedrag is niet altijd voorspelbaar. Toch loont het de moeite om in je tuin wat extra’s voor ze te doen, bijvoorbeeld het planten van voorjaarsbollen. Daar heb je zelf ook plezier van: mooie bloemen én vlinders ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.