help
Rijn-overstromingen vanaf 14e eeuw: nuttige data voor vandaag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bomers, A. \ Schielen, R. \ Hulscher, S. \ 2020
Bij Lobith wordt de afvoer van de Rijn gemeten sinds 1901. Hieruit worden veiligheidsnormen (overstromingsfrequenties) afgeleid voor de dijken. Deze studie laat zien dat de onzekerheid in overstromingsfrequenties aanzienlijk kleiner wordt als de data ...
help
Understanding actor perspectives regarding challenges for integrated river basin management \ International journal of river basin management / International Association of Hydraulic Engineering and Research (IAHR), International Network of Basin Organizations (INBO) [Artikel]
Haan, R.J. den \ Fliervoet, J.M. \ Voort, M.C. van der \ Cortes Arevalo, V.J. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2019
Integrated river basin management increases technical as well as management and governance complexity. In this multidisciplinary setting, actors, from their different backgrounds, frame both issues and solutions differently. To resolve conflicts, it ...
help
Verkleinen van de onzekerheid in huidig waterbeleid met historische overstromingen \ H2O online [Artikel]
Bomers, A. \ Schielen, R. \ Hulscher, S. \ 2019
Overstromingsfrequentiecurves, die worden gebruikt om waterkeringen te ontwerpen, worden gebaseerd op relatief korte datasets van jaarlijks gemeten maximale afvoeren. Als de afvoermetingen bij Lobith vanaf 1901 worden gebruikt om een maatgevende afvo ...
help
Naar een grondiger begrip van vegetatievestiging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poppens, D. \ Willemsen, P. \ Borsje, B. \ Vries, M. de \ Zhu, Z. \ Dankers, P. \ Hulscher, S. \ 2018
Voor een succesvolle vestiging van kwelderplanten is erosie een betere indicator dan bodemschuifspanning.
help
Naar een strategie voor opkomende stoffen [Boek]
Osté, Leonard \ Derksen, Anja \ Smit, Els \ Berbee, Rob \ Laak, Thomas ter \ Duijnhoven, Nanette van \ Hulscher, Dorien ter \ 2017
In de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water is het probleem van de opkomende stoffen1 benoemd. Er komen veel meer stoffen voor in ons milieu dan regulier gemonitord worden. Zij kunnen een risico vormen voor de waterkwaliteit, maar ook voor drinkw ...
help
Invloed van een weg op dijkerosie tijdens golfoverslag \ H2O online [Artikel]
Bomers, A. \ Aguilar-Lopez, J.-P. \ Warmink, J. \ Hulscher, S. \ 2017
Tot op heden wordt de stabiliteit van de dijken berekend aan de hand van een met gras bedekte standaarddijk. Constructies, zoals kunstwerken of wegen, in of op de dijk worden niet meegenomen, terwijl deze de stabiliteit wel kunnen beïnvloeden. Daarom ...
help
Grasland bewerken altijd goed : afsluiting praktijknetwerk \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ Hulscher, A. \ 2015
Het bewerken van grasland in het voorjaar heeft bijna altijd een positief effect. Door dit te combineren met doorzaaien is in veel situaties ook een extra positief resultaat te halen. Dit waren de belangrijkste eindconclusies bij de afsluiting van he ...
help
Understanding river dune splitting through flume experiments and analysis of a dune evolution model \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Warmink, J.J. \ Dohmen-Janssen, C.M. \ Lansink, J. \ Naqshband, S. \ Duin, O.J.M. van \ Paarlberg, A.J. \ Termes, P. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2014
Forecasts of water level during river floods require accurate predictions of the evolution of river dune dimensions, because the hydraulic roughness of the main channel is largely determined by the bed morphology. River dune dimensions are controlled ...
help
Aquatic effect and risk assessment for plant protection products : evaluation of the Dutch 2011 proposal [Boek]
Smit, C.E. \ Arts, G.H.P. \ Brock, T.C.M. \ Hulscher, T.E.M. ten \ Luttik, R. \ Vliet, P.J.M. van \ 2013
In this report the proposals for the prospective (underlying Regulation 1107/2009/EC) and the retrospective (underlying the Water Framework Directive) aquatic effect assessment for plant protection products (pesticides) as described in Alterra Report ...
help
Gevaarvolle tocht van een gezin Grote Canadese Ganzen door de bebouwde kom van Haren \ Limosa [Artikel]
Hulscher, J.B. \ Meeuwissen, G. \ Ebenau, E. \ 2012
Op 1 maart 2012 waren zes Grote Canadese Ganzen Branta canadesis met halsbanden aanwezig in een vijver aan de Ereprijsweg in Haren Gr. Deze waren op 21 juni 2011 geringd in het Boeremapark te Haren. Het Boeremapark fungeert al vanaf minstens 1999 als ...
help
Aquatic effect assessment for plant protection products : Dutch proposal that addresses the requirements of the Plant Protection Product Regulation and Water Framework Directive [Boek]
Brock, T.C.M. \ Arts, G.H.P. \ Hulscher, T.E.M. ten \ Jong, F.M.W. de \ Luttik, R. \ Roex, E.W.M. \ Smit, C.E. \ Vliet, P.J.M. van \ 2011
In this report new proposals for the aquatic effects assessment of plant protection products (pesticides) in the Netherlands are described for edge-of-field surface waters (drainage ditches) falling under the domain of the Plant Protection Product Re ...
help
De betekenis van het hamsteren van walnoten en eikels voor Roeken \ Limosa [Artikel]
Hulscher, J.B. \ Driessen, P.S. \ 2010
Een groepje roeken foerageert in een winters weiland. Op zoek naar insecten of regenwormen, denk je dan. Totdat je beter kijkt en een roek in de weer ziet met een walnoot, en even later een andere opvliegt met een eikel in de snavel. Die zijn daar ma ...
help
Tuinvlinders tellen \ Vlinders [Artikel]
Hulscher, J.B. \ 2010
Aangestoken door de tuin vlindertelling van De Vlinderstichting op 1 en 2 augustus 2 009 heb ik vorige zomer in mijn woonplaats Haren (Gr) extra op vlinders gelet in de hoop iets over hun voorkeuren en gedrag te weten te komen. Zo wilde ik graag wete ...
help
Overlaten alternatief voor dijkverhoging in New Orleans \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waart, M. van de \ Ledden, M. van \ Jong, W. de \ Hulscher, S. \ Mulder, J. \ Westerink, J. \ 2010
Tijdens orkaan Katrina stuwde het water hoog op tegen de dijken ten zuiden van New Orleans in Louisiana. Onderzoek van de Universiteit Twente, ingenieursbureau Royal Haskoning en de University of Notre Dame toont aan dat de aanleg van overlaten in he ...
help
Closure to "Interacting divided channel method for Compound channel flow" \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
Huthoff, F. \ Roos, P.C. \ Augustijn, D.C.M. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2009
When floodplains become overflown, the difference between flow velocities in the main channel and the in floodplain cause large-scale mixing patterns in the river bank zone. To calculate the discharge capacity of a river, it is important to accuratel ...
help
Modeling river dune evolution using a parameterization of flow seperation \ Journal of geophysical research / American Geophysical Union. F, Earth surface [Artikel]
Paarlberg, A.J. \ Dohmen-Janssen, M.C. \ Hulscher, S.J.M.H. \ Termes, P. \ 2009
This paper presents an idealized morphodynamic model to predict river dune evolution. The flow field is solved in a vertical plane assuming hydrostatic pressure conditions. The sediment transport is computed using a Meyer-Peter–Müller type of equatio ...
help
Het samen foerageren van Brilduikers en Kokmeeuwen \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Hulscher, J. \ Boekema, E. \ 2009
Vogels kunnen bij het zoeken naar voedsel voordeel hebben van het gedrag van andere dieren. Het gezamenlijk foerageren van brilduikers en kokmeeuwen is een ander bekend verschijnsel. Over dit gedrag, dat ook in het Lauwersmeer regelmatig kan worden w ...
help
Towards implementation of bioavailability measurements in the Dutch regulatory framework [Boek]
Brand, E. \ Peijnenburg, W. \ Goenenberg, B. \ Vink, J. \ Hulscher, D. ten \ Jonker, C. \ Romkens, P. \ Roex, E. \ 2009
A research group composed of RIVM, Alterra, Deltares, IRAS and RWS has selected several methods that can improve the accuracy when used to perform risk assessments of contaminated soils. These methods can be employed to determine which fraction of th ...
help
Hydraulic resistance in arbitrarily-shaped channel cross-sections \ Proceedings of River Flow 2008 - Fourth International Conference on Fluvial Hydraulics, 2008, Çesme, Turkey [Hoofdstuk uit boek]
Huthoff, F. \ Roos, P.C. \ Augustijn, D.C.M. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2008
A simple model of lateral momentum exchange between adjacent flow sections is used to calculate compartment-averaged flow velocities in a two-stage and in an arbitrarily-shaped channel cross-section. As a result, the calculated flow velocities are ba ...
help
Interacting divided channel method for compound channel flow \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
Huthoff, F. \ Roos, P.C. \ Augustijn, D.C.M. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2008
A new method to calculate flow in compound channels is proposed: the interacting divided channel method (IDCM), based on a new parametrization of the interface stress between adjacent flow compartments, typically between the main channel and floodpla ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.