Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 343

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Jaarsma
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Organisatiescan aanpak klimaatadaptatie regio Vallei en Veluwe : case study \ Water governance [Artikel]
Kool, E. \ Rengers, J. \ Jaarsma, M. \ 2019
Hoe organiseer je je rondom een complex en integraal thema als klimaatadaptatie? Om de krachten, kwetsbaarheden en behoeften rondom de aanpak van klimaatadaptatie in beeld te brengen voerden ruim dertig organisaties in de regio Vallei en Veluwe samen ...
help
Ecologische sleutelfactor organische belasting : hoofdrapport [Boek]
Tanis, Hans \ Fennema, Marieke \ Brederveld, Bob \ Jaarsma, Nico \ Droog, Martin \ Aalderink, Hans \ Langeveld, Jeroen \ 2018
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse.Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalenvan realistische waterkwalite ...
help
Evaluatie reallocatie Mander : eindevaluatie 2017 [Boek]
Baggelaar, P.K. \ Niet, A.C. \ Jaarsma, N. \ Ek, R. van \ Vught, A.C. \ 2018
Wat zijn de effecten van de wijziging van de winning Mander (verplaatsing van de wincapaciteit van Manderheide naar Manderveen) voor de nadere bij het grondwaterbeheer betrokken belangen en zijn deze in lijn met de resultaten van het MER op basis waa ...
help
Ecologische sleutelfactor belasting stromend water : tussenrapportage [Boek]
Schep, Sebastiaan \ Tanis, Hein \ Ek, Remco van \ Fennema, Marieke \ Jaarsma, Nico \ Mandemakers, Jeroen \ 2018
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
help
Landbouwvoertuigen : aan welke voorschriften moeten ze voldoen \ VR ANWB Verkeersrecht [Artikel]
Jaarsma, C.F. \ 2018
Landbouwvoertuigen zijn ontwikkeld voor gebruik op het land. Ze missen daardoor veiligheidsvoorzieningen zoals zijafscherming bij vrachtauto’s en kreukelzones bij personenauto’s. Ze zijn groot en zwaar ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar ri ...
help
Nieuwe lesvormen en –methoden: uitwisseling, groen mbo-, hbo- en wo-onderwijs [Presentatie]
Mirck, S. \ Frijters, S. \ Jaarsma, M. \ Ven, T. van der \ 2018
Het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) en WUR Knowledge Share (WURKS) organiseerden in samenwerking een bijeenkomst voor mbo-, hbo- en wo-docenten en didactische onderwijstrainers in het groene onderwijs, om kennis en ervaring met nieuwe lesvormen ...
help
Aanpassingen maatlat vissen in beken : eindrapport [Boek]
Herpen, F. van \ Jaarsma, N. \ Koole, M. \ 2018
Door het RAM is in 2016 een inventarisatie gemaakt van de wensen voor verbeteringen en aanpassingen in de KRW maatlatten (Puts, 2016). Eén van de vaak genoemde wensen door meerdere waterschappen is het verbeteren van de maatlat voor vissen in de klei ...
help
Rioleringskennis in beweging \ Water governance [Artikel]
Leeuwis-Tolboom, J. \ Eem, H. van der \ Esch, K.-J. van \ Hermans, R. \ Jaarsma, M. \ 2017
De gemeentelijke watertaken veranderen in hoog tempo. Het gaat niet meer alleen om aanleg en onderhoud van riolering, maar ook over klimaatadaptatie, duurzaamheid, asset management, enzovoort. Daarbij verandert ook de gemeentelijke organisatie en de ...
help
Handel quinoa in 5 jaar verdrievoudigd [Video]
Jaarsma, M. \ 2017
Nederland importeerde in 2016 ongeveer 5,5 miljoen kilo quinoa. Dat is een record en ruim 3 keer zoveel als vier jaar geleden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van handelscijfers. Ook de export van quinoa nam de afgelopen jaren toe, van ...
help
Herziening meetnetten en monitoring waterkwaliteit HHNK 2016-2021 [Boek]
Jaarsma, N.G. \ Ee, G. van \ 2016
Het doel van de herziening is om te komen tot een geoptimaliseerd en doelmatig systeem van meetnetten en monitoring voor waterkwaliteit voor de periode 2016-2021, dat voldoet aan de wensen en eisen vanuit wet- en regelgeving en de eigen organisatie v ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
help
Doelen op maat : 3. uitwerking KRW-doelen voorbeeldsystemen [Boek]
Jaarsma, N. \ Dam, H. van \ Bijkerk, R. \ 2016
Voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet de komende jaren gewerkt worden aan de derde generatie stroomgebiedsbeheersplannen voor de planperiode 2021-2027 (SGBP3). Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil in SGBP3 haar doelen ...
help
Verkeersveiligheid landbouwvoertuigen 1987-2015 : een analyse, met de nadruk op ontwikkelingen in de laatste zeven jaar [Boek]
Jaarsma, C.F. \ 2016
help
Vergelijkende analyse milieuindicatiewaarden macrofyten [Boek]
Jaarsma, Nico \ 2016
Deze studie gaat over de vraag of en hoe vegetatiegegevens kunnen worden gebruikt om een (kwantitatieve) uitspraak te kunnen doen over het milieu. Bijvoorbeeld het voorspellen van de zuurgraad of de fosfaatrijkdom op basis van een lijstje plantensoor ...
help
Aanpassing van KRW-doelen voor waterlichamen bij Hollands Noorderkwartier \ H2O online [Artikel]
Ee, G. van \ Jaarsma, N. \ Meirink, M. \ 2015
In het beheergebied van Hollands Noorderkwartier is de totale belasting en de achtergrondbelasting door de nutriënten fosfor en stikstof onderzocht in 42 waterlichamen. De achtergrondbelasting met stikstof blijkt nergens het halen van de KRW-doelstel ...
help
Pilot soortresponsies waterschap Rivierenland en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier \ H2O online [Artikel]
Jaarsma, N. \ Gylstra, R. \ Ee, G. van \ Geest, G. van \ 2015
Soortresponsies geven informatie over het voorkomen van een soort in relatie tot de milieuomstandigheden. Ze kunnen worden afgeleid uit monitoringsdata. De berekende responsies kunnen worden gebruikt om milieuomstandigheden af te leiden uit de aanwez ...
help
Doelen op maat : 2. analyse ESF lichtklimaat, productiviteit water en habitatgeschiktheid [Boek]
Bijkerk, R. \ Jaarsma, N. \ Dam, H. van \ 2015
Voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet de komende jaren gewerkt worden aan de derde stroomgebiedsbeheersplannen voor de planperiode 2021-2027 (SGBP3). Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil in SGBP3 haar doelen gebieds- e ...
help
Ontwikkeling visstand in Nederland : veranderingen in de eerste KRW-planperiode? / auteur(s) Frank van Herpen & Mirte Schipper, Nico Jaarsma [Boek]
Herpen, Frank van \ Schipper, Mirte \ Jaarsma, Nico \ 2015
Dit rapport beschrijft de veranderingen in de visstand in de Nederlandse binnenwateren in de laatste 10 jaar, ongeveer de eerste KRW planperiode. De analyse is gebaseerd op een vergelijking van gegevens van 2 perioden, rond 2006 en rond 2012. Daarbij ...
help
Schuivende visstanden \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herpen, F. van \ Jaarsma, N. \ Lammens, E. \ Quak, J. \ 2015
Sport- en beroepsvissers signaleren al enige jaren dat de visstand in Nederland aan het veranderen is. Sinds de invoering van de KRW is ten behoeve van deze richtlijn de visstand regelmatig bemonsterd. De resultaten maken een eerste landelijke analys ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.