help
Mogelijke methaanuitstoot bij vernatting van natuurgebieden op organische bodems : Een beperkte literatuurstudie [Boek]
Jacobs, C. \ Kruijt, B. \ Veraart, J. \ 2020
In het kader van het klimaatakkoord wordt overwogen om verdroogd veen weer te vernatten. Het idee is dat daarbij de door verdroging optredende aërobe omstandigheden, die leiden tot oxidatie van veen en de daarbij horende uitstoot (emissie) van CO2 na ...
help
Drinkwatervoorziening in zuidelijk Soedan \ H2O online [Artikel]
Jacobs, L. \ 2020
De Franse niet-gouvernementele organisatie Triangle heeft een onderzoeksmissie uitgevoerd om de behoeften en de mogelijkheden van humanitaire hulp voor onder meer de drinkwatervoorziening in de regio Zuid-Kordofan in Soedan te inventariseren. De mens ...
help
De hittebestendige stad : een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte [Boek]
Kluck, Jeroen \ Klok, Lisette \ Solcerová, Anna \ Kleerekoper, Laura \ Wilschut, Liesbath \ Jacobs, Cor \ Loeve, Ronald \ 2020
Het klimaat verandert. Het wordt natter en heter. Nederland moet zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarom staan de gemeenten voor de uitdaging om er vanaf 2020 voor te zorgen dat een (her)inrichting van een straat of wijk klimaatbestendig ...
help
Aanbevelingen voor directe kwantificering van broeikasgas-balansen van natte natuurgebieden : Technische adviesmemo [Boek]
Kruijt, B. \ Jacobs, C. \ 2020
Er is een groeiend belang om van alle typen landoppervlak de bijdrages aan de broeikasgasbalans te kwantificeren. Voor landelijke en internationale rapportage is het nodig om goed onderbouwde broeikasgas-kengetallen te produceren voor de diverse sect ...
help
Bioraffinage Innovatie Cluster Regio Gelderland (BIC-Gelderland) : valorisatie lignocellulose-rijke biomassa : fase 1: Technische haalbaarheidsstudie [Boek]
Ankone, Bouke \ Jacobs, Anneleen \ Brinkmann, Arjen \ Adriaanse, Michiel \ Bousios, Spyros \ Hooimeijer, Arie \ Jolink, Raymond \ Kooij, Aldert van der \ Koene, Joep \ Boer, Louis de \ Dijk, Lex van \ Budding, Arjan \ Beekhuis, Harm \ Harmsen, Paulien \ Dam, Jan van \ Annevelink, Bert \ Keijsers, Edwin \ Ree, René van \ 2020
Het doel van deze technische haalbaarheidsstudie is de ontwikkeling van duurzame valorisatie ketens voor lignocellulose rijke biomassastromen op basis van geselecteerde veelbelovende business cases. Daartoe is onderzocht in hoeverre regionaal beschik ...
help
Grensobjecten als aanstichter van stedelijke klimaatadaptatie : Een routekaart op basis van lessen uit Water Sensitive Rotterdam en Amsterdam Rainproof [Brochure]
Jacobs, J. \ [2020]
Publieke, private en maatschappelijke partijen trekken samen op in nieuwe netwerken om steden klimaatbestendig te maken. In dit onderzoek is gekeken naar hoe partijen gezamenlijk grensobjecten ontwikkelen om grensoverschrijdend werken binnen netwerke ...
help
Aanpak hittestress Harderwijk [Boek]
Spijker, J.H. \ Jacobs, C.M.J. \ Mol, G. \ 2019
Deze rapportage geeft een samenvattend beeld van de problematiek van stedelijke hittestress in Harderwijk, de resultaten van de risico-dialoog en conclusies en aanbevelingen voor de gemeente Harderwijk.
help
Crane hardstands for installation of wind turbines [Boek]
Rooduijn, M.P. \ Arned, D.E. den \ Boukes, J. \ Jacobs, A.R. \ Ormel, W. \ 2019
This publication about hardstands for the installation of wind turbines is intended for experts designers, geotechnical engineers/designers, insurers, inspectors, equipment suppliers and other contractors and subcontractors. It will also be useful fo ...
help
Ontwikkeling standaard stresstest hitte [Boek]
Nijs, T. de \ Bosch, P. \ Brand, E. \ Heusinkveld, B. \ Hoeven, F. van der \ Jacobs, C. \ Klok, L. \ Kluck, J.. \ Koekoek, A. \ Koopmans, S. \ Nieuwaal, K. van \ Ronda, R. \ Steeneveld, G. \ 2019
Door klimaatverandering stijgt de temperatuur, waardoor er meer hittegolven zijn met meer hete dagen en nachten. Alle overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) in Nederland moeten daarom vóór 2020 knelpunten van wateroverlast, hitte, droog ...
help
Research on exposure of residents to pesticides in the Netherlands : OBO flower bulbs = Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden [Boek]
Gooijer, Y.M. \ Hoftijser, G.W. \ Lageschaar, L.C.C. \ Oerlemans, A. \ Scheepers, P.T.J. \ Kivits, C.M. \ Duyzer, J. \ Gerritsen-Ebben, M.G. \ Figueiredo, D.M. \ Huss, A. \ Krop, E.J.M. \ Vermeulen, R.C.H. \ Berg, F. van den \ Holterman, H.J. \ Jacobs, C.J.M. \ Kruijne, R. \ Mol, J.G.J. \ Wenneker, M. \ Zande, J.C. van de \ Sauer, P.J.J. \ 2019
help
Prediction of the closure of an artificial lagoon at the Dutch Coast : a case study on the lagoon at the Hondsbossche Dunes [Studentenverslag]
Jacobs, J.H.M. \ 2019
To protect the coastal system, nourishment of the coast is nowadays being applied more frequently. Within these coastal systems new elements are often implemented to add value to the design without compromising on the function of the design of the no ...
help
Interprovinciaal Wolvenplan [Boek]
Vlasveld, M. \ Achterkamp, T. \ Beenen, R. \ Jacobs, D. \ Meijer, A.R. \ Venema, P. \ Voskamp, P. \ Wesselink, J. \ 2019
De provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor het natuurbeleid in relatie tot wolven. Dit omvat de aspecten soortenbescherming, monitoring, tegemoetkomingen in faunaschade en het verlenen van ontheffingen.
help
Vleeskippenwelzijn tijdens de pre-slachtfase : evaluatieprotocol en online integratie-tool [Boek] - Update versie 1.2
Jacobs, Leonie \ Delezie, Evelyne \ Goethals, Klara \ Ampe, Bart \ Duchateau, Luc \ Watteyn, Anneleen \ Tuyttens, Frank A.M. \ 2019
help
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III : longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht [Boek]
Smit, Lidwien \ Huss, Anke \ Jacobs, José \ Baliatsas, Christos \ Dückers, Michel \ Boender, Gert Jan \ McCarthy, Catharine \ Hagenaars, Thomas \ IJzermans, Joris \ Heederik, Dick \ 2019
help
Klimaatschadeschatter : Rapportage 2019 [Jaarverslag]
Jacobs, C. \ Budding, M. \ Spijker, J. \ Kok, S. \ Bel, M. de \ Jong, D. de \ Kluck, J. \ Harten, F. \ Stoop, B. \ Noome, W. \ Slingerland, E. \ Bosch, P. \ Leuken, J. van \ Troost, S. \ Goosen, H. \ Koekoek, A. \ Bijsterveldt, M. van \ Hofland, S. \ 2019
De warme en droge zomers van 2018 en 2019 braken allerlei records, en we zullen er nog veel vaker mee te maken krijgen. Ook korte hevige regen- en hagelbuien komen steeds vaker voor. De effecten van klimaatverandering hebben verschillende gevolgen. Z ...
help
Handreiking kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines [Boek]
Rooduijn, M.P. \ Arend, D.E. den \ Boukes, J. \ Jacobs, A.R. \ Ormel, W. \ 2018
Deze handreiking biedt alle bij de bouw van windturbines betrokken partijen, dus ook vergunningverlenende instanties als waterschappen, handvatten bij een zorgvuldig, veilig en economisch verantwoord ontwerp van kraanopstelplaatsen voor de bouw van w ...
help
Onkruidbeheersing in biologisch kleinfruit, een probleem met vele gezichten \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Hendrickx, Y. \ Jacobs, P. \ Fonteyn, S. \ 2018
Gedurende een periode van twee jaar werden oplossingen gezocht voor enkele vragen die de biologische kleinfruitsector ons voorlegde bij het ontstaan van dit project. Er wordt hier bewust over onkruidbeheersing gesproken, niet over onkruidbestrijding. ...
help
Longread : Zeven redenen om te investeren in een groene stad [Boek]
Stuiver, M. \ Spijker, J. \ Visschedijk, P.A.M. \ Vries, S. de \ Snep, R.P.H. \ Jacobs, C.M.J. \ Vreke, J. \ 2018
In stedelijke gebieden is de groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mensen betegelen ...
help
De stikstofbemestingswaarde van verschillende organische meststoffen \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Coussement, T. \ Elsen, A. \ Bries, J. \ Jacobs, P. \ 2018
De organische meststoffen en bodemverbeterende middelen die gebruikt worden in de biologische landbouw kunnen sterk verschillen in samenstelling, maar ook in het vrijzetten van nutriënten, vooral de vrijzetting van stikstof. Bodemkundige Dienst van B ...
help
Hoe een hond kan helpen bij PTSS \ Dibevo-vakblad : het vakblad voor de ondernemers in de gehele gezelschapsdieren-, tuinartikelen- en hengelsportbranche [Artikel]
Jacobs, J. \ Veldman, M. \ 2018
Judy, de enige hond die tijdens de Tweede Wereldoorlog officieel een krijgsgevangene was in een jappenkamp, is misschien wel het mooiste voorbeeld van hoe een hond steun kan bieden in moeilijke tijden. Samen met de gevangenen werd Judy blootgesteld a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.