help
Marine mammal surveys in Dutch North Sea waters in 2019 [Boek]
Geelhoed, Steve C.V. \ Janinhoff, Nicole \ Lagerveld, Sander \ Verdaat, Hans J.P. \ 2020
Aerial surveys to estimate the abundance of Harbour Porpoise Phocoena phocoena were conducted on the Dutch Continental Shelf in summer 2019. These surveys followed predetermined track lines in four areas: A - Dogger Bank, B - Offshore, C - Frisian Fr ...
help
Marine mammal surveys in Dutch North Sea waters in 2018 [Boek]
Geelhoed, Steve C.V. \ Janinhoff, Nicole \ Lagerveld, Samder \ Verdaat, Hans \ 2018
help
Marine mammal surveys in Dutch North Sea waters in 2017 [Boek]
Geelhoed, Steve C.V. \ Janinhoff, Nicole \ Lagerveld, Sander \ Lehnert, Linn S. \ Verdaat, Hans \ 2018
help
Aerial surveys of marine mammals and other fauna around Aruba, Curaçao and Bonaire, November 2013 [Boek]
Geelhoed, S.C.V. \ Janinhoff, N. \ Verdaat, J.P. \ Bemmelen, R.S.A. van \ Scheidat, M. \ 2014
In November 2013 aerial surveys were conducted for the first time in the Exclusive Economic Zone of Aruba, Curaçao and Bonaire to evaluate aerial surveys as a tool for marine mammal surveys in these waters, and to assess the distribution and abundanc ...
help
Shortlist masterplan wind aerial surveys of harbour porpoises on the Dutch continental shelf [Boek]
Geelhoed, S. \ Scheidat, M. \ Aarts, G. \ Bemmelen, R. van \ Janinhoff, N. \ Verdaat, H. \ Witte, R. \ 2011
In het kader van het Shortlist Masterplan Wind programma zijn in 2010-2011 vliegtuigtellingen uitgevoerd om het seizoensgebonden voorkomen en de verspreiding van bruinvissen Phocoena phocoena op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) in kaart te bren ...
help
Rosse Franjepoot Phalaropus fulicaria fourageert in plastic soep \ Sula [Artikel]
Janinhoff, N. \ Verdaat, H. \ Franeker, J.A. van \ 2010
Uit eerdere rapportages is gebleken dat franjepoten vaak plastic in de maag hebben (Tabel 1). Het onderscheid tussen goed voedsel en gevaarlijke rommel in vervuilde stroomnaden is ook voor Rosse Franjepoten blijkbaar niet altijd duidelijk. Mogelijk k ...
help
Zuckerrüben: was kommt auf die Anbauer zu? \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Janinhoff \ 2003
De suikerbietenmarkt is tot nu toe altijd buiten schot gebleven bij EU maatreglen. Tot aan 2006 treden er geen veranderingen op. Drie mogelijke opties wordt geschetst bij de reformatie en de gevolgen daarvan voor de bietentelers in de toekomst
help
Winterrapsanbau heute und morgen! : Wettbewerbskraft und Vorzueglichkeit \ RAPS : Fachzeitschrift fuer Oel- und Eiweisspflanzen [Artikel]
Janinhoff, A. \ 1998
Winterkoolzaad is naast wintertarwe een van de meest rendabele gewassen. Het veredelingssucces van de zeventiger jaren leidde tot areaaluitbreiding. Na de komst van erucavrij koolzaadolie kwam in de tachtiger jaren het tweede veredelingssucces, namel ...
help
Mais: Zahlen und Fakten \ Mais : Fachzeitschrift ueber Forschung, Produktionstechnik, Verwertung und Oekonomik [Artikel]
Janinhoff, A. \ 1997
Het areaal silomais in Duitsland (periode 1995-1996) en in de EU (periode 1994-1996)
help
Intensitaet in der Getreideproduktion \ Getreide Magazin [Artikel]
Janinhoff, A. \ 1996
Kostprijs en rentabiliteit van de tarweteelt in Duitsland in verband met stikstofbemesting en gewasbescherming
help
Pflanzenschutz: ein Viertel weniger? \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Janinhoff, A. \ 1993
Voorspelling betreffende in welke teelten men op bestrijdingsmiddelengebruik gaat bezuinigen en in welke mate
help
Welche Intensitaet sich noch lohnt \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Janinhoff, A. \ 1992
Rentabiliteitsberekeningen voor granen, koolzaad en zonnebloemen met eventuele toepassing van fungiciden
help
Landbewirtschaftung im Spannungsfeld zwischen Oekologie und Oekonomie [Congresverslag]
Janinhoff, A. \ 1979
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.