help
Slow Mill pilot Texel : Voortoets Wet natuurbescherming [Boek]
Jongbloed, Ruud \ Keur, Martijn \ Jak, Robbert \ Scholl, Michaela \ 2020
help
NatuurBalans Noordzee : voorbeeld uitwerking van een Noordzee bijdrage aan de balans van de leefomgeving [Boek]
Tamis, J.E. \ Jongbloed, R.H \ Vries, P. de \ Piet, G.J. \ Asjes A. \ 2019
help
NatuurVerkenning voor de Noordzee : voorbeeld uitwerking van een Noordzee bijdrage aan de Natuurverkenningen [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Tamis, J.E. \ Vries, P, de \ Piet, G.J. \ 2019
help
Aanvulling op de passende beoordeling mechanische winning van pieren door Arenicola B.V. op de Vlakte van Kerken (Waddenzee) [Boek]
Jongbloed, Ruud H. \ Leopold, Mardik F. \ 2019
help
Quickscan mogelijke effecten gaswinning bij Borkumse Stenen op platteoesterrif [Boek]
Tamis, J.E. \ Jongbloed, R.H. \ Kamermans, P. \ 2019
In 2018 is een platteoesterrif bij de Borkumse Stenen aangelegd als natuurherstelmaatregel door het Wereld Natuur Fonds. In het gebied zijn ook gasvelden aangetroffen waarnaar proefboringen worden uitgevoerd. In dit rapport is een quickscan uitgevoer ...
help
MICROPROOF Micropollutants in Road RunOff : environmental risk assessment [Boek] - Deliverable 3.1
Tamis, Jacqueline \ Jongbloed, Ruud \ 2019
Overall, the objective of this project, MICROPROOF, is to provide scientific insights about risks and measures in a practical manner for road managers in order to preserve, protect and improve European water quality. To reach the objective, this proj ...
help
Assessment of the impact of gillnet fishery on seabirds in a possible Natura 2000-area Brown Ridge : intensity, economic value and risk for qualifying seabird species within five optional geographic borders [Boek]
Jongbloed, Ruud H. \ Glorius, Sander \ Wal, Jan Tjalling van der \ Roskam, Jamal L. \ Hamon, Katell G. \ 2019
help
Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland : overzicht van effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbare soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en oplossingsrichtingen voor een natuurinclusieve energietransitie [Boek]
Buij, Ralph \ Jongbloed, Ruud \ Geelhoed, Steve \ Jeugd, Henk van der \ Klop, Erik \ Lagerveld, Sander \ Limpens, Herman \ Meeuwsen, Henk \ Ottburg, Fabrice \ Schippers, Peter \ Tamis, Jacqueline \ Verboom, Jana \ Wal, Jan Tjalling van der \ Wegman, Ruut \ Winter, Erwin \ Schotman, Alex \ 2018
help
Habitatgeschiktheid van de Westerschelde voor de stekelrog (Raja clavata) [Boek]
Winter, H.V. \ Jongbloed, R.H. \ 2018
help
Cumulative effects assessment : proof of concept marine mammals [Boek]
Piet, Gerjan \ Boon, Arjen \ Jongbloed, Ruud \ Meulen, Myra van der \ Tamis, Jacqueline \ Teal, Lorna \ Wal, Jan Tjalling van der \ 2017
This development of the framework and approach for a Cumulative Effects Assessment (CEA) is based on a literature review. The literature identified some key challenges that need to be addressed for CEA to evolve into a consistent, appropriate tool to ...
help
Habitatgeschiktheidsanalyse voor stekelrog (Raja clavata) in Oosterschelde en Voordelta [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Overzee, H.M.J. van \ Hal, R. van \ 2017
help
Bijvangst door innovatieve visserijmethoden voor wolhandkrab op het IJsselmeer [Boek]
Jongbloed, R. H.. \ Hoppe, M. van \ Hal, R. van \ 2017
help
Description of the Outstanding Universal Value (OUV) of the Proposed Marine Nomination Properties of the Bonaire and Curaçao Marine Parks (BCMP) [Boek]
Debrot, Dolfi \ Langley, Josephine \ Vermeij, Mark \ Slijkerman, Diana \ Jongbloed, Ruud \ Beek, Ingrid van \ Freitas, John de \ Pors, Leon \ Jak, Robert \ Rockmann, Christine \ Cremer, Jenny \ 2017
help
Flight height of seabirds : a literature study [Boek]
Jongbloed, Ruud H. \ 2016
help
Futen en schelpdieren op het IJsselmeer in verband met te vermijden effecten door wolhandkrabvisserij [Boek]
Jongbloed, Ruud H. \ 2016
help
Recente trends in de vogelstand nabij de Eerste Bathpolder en mogelijke effecten van verlengde assimilatiebelichting [Boek]
Tamis, J.E. \ Jongbloed, R.H. \ Ysebaert, T. \ 2016
In de Eerste Bathpolder in de provincie Zeeland (gemeente Reimerswaal, nabij Rilland en grenzend aan het Natura 2000-gebied Oosterschelde) is sinds 2000 een aantal kassen gevestigd in een glastuinbouwgebied. Voor elk Natura 2000-gebied gelden instand ...
help
Assessment of the impact of gillnet fishery on conservation objectives of seabirds in the Brown Ridge [Boek]
Jongbloed, Ruud H. \ Machiels, Marcel A.M. \ Wal, Jan Tjalling van der \ Hamon, Katell G. \ Oostenbrugge, Hans, A.E. \ 2015
help
A first approach to deal with cumulative effects on birds and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea [Boek]
Leopold, M.F.L. \ Boonman, M. \ Collier, M.P. \ Davaasuren, N. \ Fijn, R.C. \ Gyimesi, A. \ Jong, J. de \ Jongbloed, R.H. \ Jonge Poerink, B. \ Kleyheeg-Hartman, J.C. \ Krijgsveld, K.L. \ Lagerveld, S. \ Lensink, R. \ Poot, M.J.M. \ Wal, J.T. van der \ Scholl, M. \ 2015
Around 100 offshore wind farms are scheduled to be operational by 2023 in the southern North Sea (51-56°N) alone. There may be two sides to this development in environmental terms: on the one hand this will help reduce CO2 emissions, on the other han ...
help
Expert judgement garnalenvisserij [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Steenbergen, J. \ Kooten, T. van \ Turenhout, M. \ Taal, C. \ 2015
Het Waddenfonds wil inzicht in de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen uit het convenant en de natuurambitie met betrekking tot de garnalenvisserij in de Waddenzee. Hiertoe is aan IMARES gevraagd de op dit moment ‘best professional judgement ...
help
Copper in diets for weaned pigs : influence of level and duration of copper supplementation [Boek]
Bikker, P. \ Baal, J. van \ Binnendijk, G.P. \ Diepen, J.T.M. van \ Troquet, L.M.P. \ Jongbloed, A.W. \ 2015
Dit onderzoek is uitgevoerd om de invloed te bepalen van de hoogte (15-160 mg/kg voer) en duur (2- 8 weken) van gebruik van een kopersupplement in het voer van gespeende biggen op de groeiprestaties, mestconsistentie en expressie van genen gerelateer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.