help
Data-analyse verzilting Hollandsche IJssel en Lek droogteperiode 2018 [Boek]
Wijk, R. van der \ Kaaij, T. van der \ Kranenburg, W. \ 2019
In de zomer van 2018 was er sprake van langdurig zeer lage rivierafvoeren en (dreigende) verzilting van deze riviertakken. Om die reden heeft Rijkswaterstaat in 2018 maatregelen genomen om zoutindringing op de Hollandsche IJssel en Lek tegen te gaan. ...
help
Aanzet tot monitoringsplan lerend implementeren Kier-besluit [Boek]
Tiessen, M. \ Kaaij, T. van der \ 2018
Vanaf de herfst 2018 zal begonnen worden met de uitvoering van het Kierbesluit, waarbij tijdens vloed zout water het Haringvliet zal worden ingelaten. In een eerste fase, genaamd Lerend Implementeren, zal gedurende meerdere jaren worden onderzocht ho ...
help
Modelondersteuning MER winning suppletie- en ophoogzand Noordzee 2018-2027 : modelvalidatie [Boek]
Kaaij, Theo van der \ Kessel, Thijs van \ Troost, Tineke \ Herman, Peter \ Duren, Luca van \ Villars, Nicky \ 2017
In dit rapport worden de kalibratie en resultaten van de modellen voor waterbeweging, slib transport, primaire en secondaire productie gepresenteerd. Deze modellen worden voor effectberekeningen gebruikt om het effect van zandwinning in de Noordzee o ...
help
Ontwerpcriteria voor de Vismigratierivier Afsluitdijk voor water- en zouttransport, morfologie en sedimentatie [Boek]
Nolte, A.J. \ Wesselius, C.M. \ Kaaij, T. van der \ 2014
Voor het verbeteren van de vismigratie tussen Waddenzee en IJsselmeer wordt de vismigratierivier onderzocht De vismigratierivier bij het sluiscomplex Kornwerderzand bestaat uit een doorgang door de Afsluitdijk en een traject aan de Waddenzeezijde en ...
help
Dynamic coupling of near field and far field models for simulating effluent discharges \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Morelissen, R. \ Kaaij, T. der \ Bleninger, T. \ 2013
In many cases, (processed) wastewater or thermal effluents are discharged into the marine environment, rivers or lakes. To accurately determine the dispersion, recirculation and environmental impacts of outfall plumes, it is important to be able to m ...
help
Karakterisering van natuurlijk organisch materiaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kroesbergen, J. \ Brinck, K. ten \ Kaaij, T. van der \ 2009
De aanwezigheid van grote hoeveelheden natuurlijk organisch materiaal (NOM) heeft vaak een negatieve invloed op processen, die toegepast worden bij de bereiding van drinkwater. Deze effecten worden in de regel veroorzaakt door een specifiek gedeelte ...
help
Cultuurhistorie en ruimtelijke ordening : een onderzoek naar het versterken van de cultuurhistorische identiteit van de Bommelerwaard [Studentenverslag]
Kaaij, W. van der \ 2004
help
Paprika : zomerse kneuzen of kanjers \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Kaaij, W. van der \ 1996
In de zomer snijdt een teler de meeste paprika's. Helaas is in deze periode ook de kans op vruchtafwijkingen groot. Een lagere middenprijs door meer binnenland is dan vaak het gevolg. Met gerichte maatregelen kan een teler het aantal afwijkende vruch ...
help
Voedselkeuze van de bever (Castor fiber) in de Ooijpolder [Studentenverslag]
Kaaij, M. van der \ 1996
help
Paprika : groot aanbod maakt keus moeilijk \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Kaaij, W. van der \ 1995
Het aantal paprikarassen is groot en bijna elk jaar komt er wel weer een nieuweling bij, terwijl een oudgediende uit het sortiment verdwijnt. Het valt dan ook niet mee steeds weer het juiste ras te kiezen. Om de keus te vergemakkelijken, heeft de gew ...
help
Rivierkundig onderzoek in het kader van de MER Grensmaas : hydraulisch vervolgonderzoek : [verslag modelberekeningen] [Boek]
Barneveld, H.J. \ Fokkink, R.J. \ Kaaij, T. van der \ 1994
help
Stedebouw als kader voor de groenstructuur : groenstructuur als kader voor de stedebouw \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kaaij, F. \ 1990
help
Teeltkosten en arbeidsbehoefte Nerine bowdenii berekend \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Kaaij, J. van der \ 1988
Aan de hand van een enquete onder alle Nerine-telers die zijn aangesloten bij de NAKS (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen) zijn kostprijsberekeningen gemaakt voor vier onderscheiden teeltperiodes
help
Bolwerken als stadsparken : Nederlandse stadswandelingen in de 19e en 20e eeuw [Boek] - Tentoonstellingseditie
Cremers, E. \ Kaaij, F. \ Steenbergen, C.M. \ 1981
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.