help
Tussenrapportage monitoring off-bottom oesterkweek experimenten in de Oosterschelde : resultaten BOKX project 2016-2019 [Boek]
Kamermans, Pauline \ Tonk, Linda \ Ysebaert, Tom \ 2020
De oesterkweek in de Oosterschelde ondervindt een probleem met niet inheemse oesterboorders die tot sterfte leiden van oesters op kweekpercelen. Daarnaast is sinds 2010 aangetoond dat er in de Oosterschelde een oester herpes virus voorkomt waardoor e ...
help
Shellfish bed restoration pilots Voordelta, Netherlands : annual report 2018 [Boek]
Didderen, K. \ Have, T.M. van der \ Bergsma, J.H. \ Jagt, H. van der \ Lengkeek, W. \ Kamermans, P. \ Brink, A. van den \ Maathuis, M. \ Sas, H. \ 2019
The general objectives of the shellfish bed restoration pilots in the Voordelta are: to select suitable locations for shellfish bed restoration, identify critical factors for shellfish bed development, develop methods for shellfish bed restoration an ...
help
Biogene riffen in de Voordelta : verspreiding en verkenning van verklarende factoren [Boek]
Have, T.M. van der \ Jagt, H. van der \ Kamermans, P. \ Sas, H. \ 2019
help
Draagkracht van de Oosterschelde en westelijke Waddenzee voor schelpdieren : evaluatie van veranderingen in de voedselcondities en schelpdierbestanden in relatie tot de mosselkweek in de periode 1990-2016 [Boek]
Jansen, Henrice \ Kamermans, Pauline \ Glorius, Sander \ Asch, Margriet van \ 2019
help
Quickscan mogelijke effecten gaswinning bij Borkumse Stenen op platteoesterrif [Boek]
Tamis, J.E. \ Jongbloed, R.H. \ Kamermans, P. \ 2019
In 2018 is een platteoesterrif bij de Borkumse Stenen aangelegd als natuurherstelmaatregel door het Wereld Natuur Fonds. In het gebied zijn ook gasvelden aangetroffen waarnaar proefboringen worden uitgevoerd. In dit rapport is een quickscan uitgevoer ...
help
Flat oyster pilot design in North Sea offshore wind farm [Boek]
Sas, H. \ Have, T.M. van der \ Kamermans, P. \ Lengkeek, W. \ 2018
help
Shellfish reef restoration pilots : Voordelta The Netherlands : annual report 2017 [Boek]
Sas, H. \ Kamermans, P. \ Have, T.M. van der \ Christianen, M.J.A. \ Coolen, J.W.P. \ Lengkeek, W. \ Didderen, K. \ Driessen, F. \ Bergsma, J. \ Dalen, P. \ Gool, A. van \ Pool, J. van der \ Weide, B.E. van der \ 2018
As part of the Haringvliet Dream Fund Project (www.haringvliet.nu), ARK Nature and World Wildlife Fund Netherlands are working on shellfish bed restoration in the Haringvliet coastal zone (the so-called Voordelta). The project was started in 2016. To ...
help
Begrenzing deel Voordelta als niet Bonamia-vrij gebied binnen de Nederlandse Noordzee [Boek]
Kamermans, Pauline \ Kleissen, Frank \ Duren, Luca van \ Engelsma, Marc \ 2018
LNV vraagt een advies over welk deel van de Voordelta (Noordzee) door het bevoegd gezag voor de Regeling aquacultuur kan worden beschouwd als niet-Bonamia-vrij gebied. Met behulp van modelsimulaties zijn de verspreidingsgebieden van oesterlarven in d ...
help
European flat oysters on offshore wind farms: additional locations : opportunities for the development of European flat oyster (Ostrea edulis) populations on planned wind farms and additional locations in the Dutch section of the North Sea [Boek]
Kamermans, Pauline \ Duren, Luca van \ Kleissen, Frank \ 2018
help
Monitoring draagkracht voor schelpdieren in relatie tot opschaling MZIs in de Waddenzee en Oosterschelde [Boek]
Kamermans, Pauline \ Asch, Margriet van \ 2018
help
Mosselen in troebel water : onderzoek naar een mogelijk effect van stof van breuksteen en staalslakken op mosselen [Boek]
Escaravage, Vincent \ Kamermans, Pauline \ 2018
help
Passende beoordeling ten behoeve van off-bottom oesterkweek in het Lodijkse Gat, Koeiegat, Broek en Yerseksche Oesterbank van de Oosterschelde [Boek]
Kamermans, Pauline \ Brink, Anneke van den \ 2018
help
Effect van dichtheid op de groei en ontwikkeling van kokkels op een pilotperceelin het Veerse Meer [Boek]
Hiele, Tony van der \ Creemers, Jorik \ Kamermans, Pauline \ Heringa, Jouke \ 2017
help
Technical workshop on flat oyster restoration : including guidelines for offshore pilot projects [Boek]
Schild, G. \ Strookman, N. \ Have, T. van der \ Teunis, M. \ Kamermans, P. \ Sas, H. \ 2017
This report contains a summary of the presentations and discussion that took place during a Technical Workshop on Oyster Restoration, held June 2nd 2017 in Amsterdam.
help
Effectiviteit van groenbestrijding in off-bottom oesterteelt : resultaten experiment IKV Raak Pro Zilte Productie Locatie Kats [Boek]
Trommelen, Michel \ Capelle, Jacob \ Hartog, Eva \ Hiele, Tony van der \ Kamermans, Pauline \ 2017
help
Flat oysters on offshore wind farms : opportunities for the development of flat oyster populations on existing and planned wind farms in the Dutch section of the North Sea [Boek]
Smaal, Aad \ Kamermans, Pauline \ Kleissen, Frank \ Duren, Luca van \ Have, Tom van der \ 2017
help
Feasibility study on culturing Pacific oysters in the Wadden Sea of Schleswig-Holstein Part 1 An inventory of the possibilities for resource provisioning for an oyster farm on Sylt / [Boek]
Capelle, Jakob \ Kamermans, Pauline \ 2017
help
Bouwen met Noordzee-natuur : uitwerking Gebiedsagenda Noordzee 2050 [Boek]
Rozemeijer, M.J.C. \ Slijkerman, D. \ Bos, O.G. \ Röckmann, C. \ Paijmans, A.J. \ Kamermans, P. \ 2017
In dit rapport wordt het concept ‘Bouwen met Noordzee-natuur’ uitgewerkt tot een aantal adviezen aan het Ministerie van Economische Zaken (EZ) om ‘Bouwen met Noordzee-natuur’ een stap verder te brengen in de concretisering. De definitie van ‘Bouwen m ...
help
Passende Beoordeling ten behoeve van experimentele oesterkweek op perceel Stort 20 in de Kom van de Oosterschelde [Boek]
Kamermans, Pauline \ 2017
Sinds 2010 is aangetoond dat er in de Oosterschelde sprake is van een oester herpes virus waardoor er met name bij de jonge oesters een veel hogere sterfte optreedt. Het virus manifesteert zich bij een watertemperatuur tussen 16 en 18 oC. Het virus i ...
help
Passende beoordeling ten behoeve van experimentele oesterkweek op Windgat percelen in de Kom van de Oosterschelde [Boek]
Kamermans, Pauline \ 2017
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.