Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 183

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kamphuis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
KB DDHT project 8: Non-destructive and non-invasive sensor technologies in food supply chains : project deliverables 1.1-1.4 [Boek]
Bouzembrak, Y. \ Chauhan, A. \ Daniels, F. \ Gavai, A. \ Gonzalez Rojas, J. \ Kamphuis, C. \ Marvin, H. \ Meesters, L. \ Mishra, P. \ Mueller-Maatsch, J. \ Ouweltjes, W. \ Paillert, M. \ Petie, R. \ Petropoulou, A. \ Plantenga, F. \ Rijgersberg, H. \ Top, J. \ Tsafaras, I. \ Ummels, M. \ Breukelen, A. van \ Weesepoel, Y. \ 2020
This report details the activities carried out in 2019 in the KB DDHT project 8 “Exploring the potential of non-destructive and non-invasive sensor technologies in food supply chains”. It compiles all four deliverables of this project as a single nar ...
help
‘t Leeuweriksveld: sociale driegeleding in de praktijk \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Kamphuis, K. \ Kamphuis, W. \ 2018
Kathinka en Wouter Kamphuis beheren samen tuinderij ’t Leeuweriksveld bij Emmen. De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling van hun bedrijf is te vinden in hun enthousiasme voor de sociale inzichten van Rudolf Steiner.
help
Geld als water: waterduurzaamheid van Nederlandse investeerders onder de loep \ H2O online [Artikel]
Hogeboom, R. \ Kamphuis, I. \ Hoekstra, A. \ 2018
Zelfs in Nederland is waterschaarste geen onbekend fenomeen meer. Of watertekorten in de toekomst zullen verergeren of niet wordt vandaag al besloten, bijvoorbeeld in de bestuurskamers van investeerders. Is water een factor in hun investeringsbesliss ...
help
De gezonde stad \ Agora [Artikel]
Kamphuis, C. \ Deelen, I. \ Doleweerd, M. van \ Jansen, M. \ Dessing, D. \ Poelman, M. \ 2016
Steeds vaker worden we geconfronteerd met negatieve gezondheidseffecten van wonen in de stad. Zo lijkt de ongebreidelde groei van fastfoodketens dé garantie voor een vitaminevrij en vetrijk dieet. Onze geautomatiseerde leefomgeving zorgt verder voor ...
help
Effects of freestall barn layout on AMS efficiency of Dutch dairy farms with an automatic milking system [Studentenverslag]
Heurkens, D. \ 2015
The current study compares the layout indicators of a large number of Dutch Automatic Milking System (AMS) barns with performance indicators. The results of the study will explain which aspects of barn layout improve AMS efficiency. This may help far ...
help
Optimizing selective dry cow therapy using on-line SCC monitoring from an automatic milking system [Studentenverslag]
Biggelaar, A. van den \ 2015
Instead of using milk recording test days as decision support tool, another option is to use on-line SCC information from an automatic milking system (AMS). These on-line SCC sensors measure the SCC of a cow every day at every milking. The hypothesis ...
help
'Spinnenweb': voeding gericht op gezondheid \ Boerderij. Editie varkenshouderij [Artikel]
Kamphuis, E. \ 2014
Volgens Wageningen UR kan voeren op basis van gezondheid door toevoeging aminozuren voor extra groei zorgen. Dat komt de afweer ten goede.
help
Met levend materiaal Copijn 1763-2013 : tweehonderdvijftig jaar tuinlieden, boomkwekers, boomverzorgers, tuin- en landschapsarchitecten [Boek]
Kamphuis, M. \ Backer, A.M. \ 2014
Tweehonderdvijftig jaar geleden, in 1763, begon Hendrik Copijn zijn loopbaan als eenvoudige dagloner in Groenekan bij Utrecht. Hij werkte zich op tot tuinbaas en startte met zijn zoon op de humusrijke zandgrond een eigen boomkwekerij. Het boek beschr ...
help
Sport en spel op Soestdijk \ Arcadië : alles over particuliere historische buitenplaatsen [Artikel]
Kamphuis, J. \ Peet, CJ. van der \ 2014
De koninklijke familie woonde vanaf 1938 ruim 65 jaar op Soestdijk. Voor hun sportieve activiteiten werden meerdere voorzieningen gebouwd. Het stalgebouw voor de paarden aan de overzijde van de straat. Achter het paleis, met terras en glaspuien nauw ...
help
Kan de Nederlandse landbouw 17 miljoen Nederlanders voeden? : een voorstudie [Boek]
Kamphuis, B. \ Leeuwen, M. van \ Terluin, I. \ Berkhout, P. \ 2013
Het doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de vraag in hoeverre het Nederlandse agroproductiesysteem en met name de primaire agroproductie in staat is de gehele Nederlandse bevolking te voeden in tijden van een ernstige en langdurige (mondial ...
help
'Door Friberne zijn we weer trots op ons product' \ Boerderij. Editie varkenshouderij [Artikel]
Kamphuis, E. \ 2013
Vleesconcept Friberne wordt langzaam uitgerold over Nederland. Het merkvlees met een verhaal moet een plus opleveren, zegt initiatiefnemer John Lorist. "Zorg is ons kernwoord. Een goede varkenshouder zorgt goed voor z'n dieren en z'n omgeving. Dat mo ...
help
Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden [Boek]
Terluin, I.J. \ Kamphuis, B.M. \ Oudendag, D.A. \ Leeuwen, M.G.A. van \ 2013
Onderzoek door LEI Wageningen UR. In deze studie is een denkoefening gedaan of de Nederlandse landbouw in buitengewone crisisomstandigheden voldoende voedsel kan produceren voor 17 mln. Nederlanders. De crisis is voorgesteld als een autarkiesituatie, ...
help
Valorisatie van kennis om te komen tot klimaatbestendige steden [Boek]
Vos, S.E. de \ Kamphuis, V. \ 2013
Deze rapportage is het resultaat van een project waarin verkend is welke routes aangewend kunnen worden om de tot nu toe ontwikkelde kennis over klimaatadaptatie van steden te valoriseren. Klimaaradaptatie gaat in deze rapportage over het voorkomen v ...
help
Meer vakmanschap, minder stress : 'Mensgericht' varken werpt meer biggen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Kamphuis, E. \ 2013
Vertrouwen en diereigen gedrag bieden voordeel. Stressvrije varkens leveren een economische plus in de vorm van betere groei en hogere afbigpercentages. Chronische stress verlaagt de weerstand. Zeugen moeten ontspannen door groepshuisvesting kunnen l ...
help
De Structuurvisie Ondergrond 'een spannend stuk' : structuurvisie moet helpen scherpe politieke keuzes te maken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hove, M. ten \ Kamphuis, A.V.M. \ 2012
Een verslag van het interview dat Anne Kamphuis en Marlies ten Hove op 3 september jongstleden hadden met Ruud Cino, programmamanager van de Structuurvisie Ondergrond. Ruud Cino, zoals hij zelf zegt: 'Een accountant die verdwaald is geraakt in het mi ...
help
De veranderende rol van de bodemprofessional : de visie van Ewoud van den Berg \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kamphuis, A. \ 2012
Wie is Ewoud van den Berg? Ewoud werkt, na een carrière bij IWACO als adviseur (geo)hydrologie, sinds tien jaar bij de provincie Noord-Brabant. Bij de provincie is hij begonnen in het stedelijk waterbeheer. Via Natura 2000 projecten in het landelijk ...
help
Klimaat als kans : 5 x ORAS [Boek]
Bonte, R. \ Kamphuis, A. \ Blonk, H. \ 2011
In 2010 en 2011 hebben vijf Nederlandse regio's (hotspots) onder de vlag van Kennis voor Klimaat een proces doorlopen om te komen tot opties voor een regionale adaptatiestrategie (ORAS). Het resultaat is vastgelegd in vijf notities. Het gaat om de ho ...
help
Naar een structuurvisie voor de ondergrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kamphuis, A.W.M. \ Hove, M. ten \ 2011
Nog voor de officiële aankondiging dat het kabinet onder aanvoering van het Ministerie van l&M een rijksstructuurvisie voor de ondergrond gaat opstellen, hebben Anne Kamphuis en Marlies ten Hove van de redactie van tijdschrift Bodem een GRONDIG een o ...
help
Marktinformatie voor landbouwbeleid [Boek]
Bont, K. de \ Kamphuis, B. \ 2011
In de afgelopen decennia heeft Nederland een goed functionerend systeem van landbouwmarkt- en prijsinformatie opgebouwd. Het systeem bestaat uit een omvangrijk netwerk van informanten en gebruikers. De informatie wordt gebruikt voor verschillende doe ...
help
Natuurherstel : 20 jaar effectgerichte maatregelen [Boek]
Bouwman, J. \ Kamphuis, M. \ Leeuwen, J. van \ cop. 2011
In de vorige eeuw verdwenen door de achteruitgang van het milieu en de versnippering van het landschap veel van onze planten- en diersoorten. Vanaf 1989 stelde de overheid geld beschikbaar voor maatregelen om de gevolgen van verdroging, verzuring en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.