help
Agrarische kinderopvang? : gezond en veilig! \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Dam, A.S.G. van \ Tolsma, P. \ Kanters, I. \ Selen, R. \ 2013
Kinderopvang op de boerderij is aantrekkelijk. Kinderen zijn veel buiten, bewegen meer en leren hoe zij moeten omgaan met dieren. Helaas kunnen kinderen door contact met dieren en door omstandigheden op en rondom het boerenbedrijf soms ziek worden. M ...
help
De rode schouderboktor Rhamnusium bicolor na 70 jaar weer in Nederland aangetroffen (Coleoptera: Cerambycidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Colijn, E.O. \ Kanters, M. \ 2012
De rode schouderboktor Rhamnusium bicolor bereikt in Nederland de noordwestelijke grens van het verspreidingsgebied. Uit Nederland waren tot nu toe veertien exemplaren bekend waarvan de laatste in 1941 werd verzameld. Op 17 mei 2011 werden voor het e ...
help
Een boeketje in de brievenbus: internetondernemer verstuurt bloemen over de post \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]Website 'brievenbusbloemen'
Kanters, J. \ 2008
Een boeketje rozen of tulpen in de brievenbus is een leuke verrassing. Internetondernemer Paul van de Loo is de bedenker ervan. Hij verpakt de bloemen op brievenbusformaat en TNT bezorgt ze. Met zelfgeperforeerde flowpacks bewaakt Van de Loo de kwali ...
help
Kinderdijk : land, wind, water : Hollands waterbeheer door de eeuwen heen = Dutch water management through the ages [Boek]
Notenboom, E.W. \ Maandag, B. \ Kanters, N. \ 2006
In 1739 en 1740 werden de zestien molens geplaatst, die Kinderdijk wereldberoemd hebben gemaakt. Tijdens de Industriële Revolutie werden de gemalen geïntroduceerd. Dat betekende bijna het einde van de molens, maar gelukkig zijn ze al die jaren behoud ...
help
Patiëntenvoorlichting in Nederland \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Albada, A. \ Eeden, I. van der \ Kanters, B. \ 2005
Sinds een aantal jaren stuurt het overheidsbeleid aan op een omslag in de gezondheidszorg van aanbodsturing naar vraagsturing. Eén van de kenmerken van vraagsturing is de keuzevrijheid van de patiënt of cliënt. De patiënt kan deze keuze echter alleen ...
help
Strategie aanpassen aan moeilijk herfstklimaat \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Kanters, T. \ 2004
Enkele adviezen voor de teelt van paprika en tomaat onder herfstomstandigheden
help
Actief waterbodembeheer in Zuid-Holland : een milieuhygiënische en economisch verantwoorde oplossing voor lokale baggerproblemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hin, J. \ Haan, J. \ Vermeulen, A. \ Kanters, D. \ 2004
De waterbeheerders en gemeenten in Zuid-Holland kampen met achterstand bij het onderhoud van de sloten en andere watergangen in hun beheergebied. Eén van de oorzaken hiervan is dat een belangrijk deel van de baggerspecie onder het huidige verspreidin ...
help
Onderzoek naar de forceerrijpheid van rabarber : projectverslag proefjaren 2000/2001 en 2002/2003 [Boek]
Kanters, F \ Putter, H. de \ Wijk, C. van \ 2003
In het seizoenen 2000/2001 en 20002/2003 is door PPO-agv te Meterik onderzoek uitgevoerd om voor de forceerrijpheid van rabarber tot een betere maatstaf voor de praktijk te komen. In dit onderzoek is de standaardmethode van telling van koude-eenheden ...
help
Effect van folie bedekking op de opbrengst en kwaliteit van witte asperges en vergelijking oogstmachines 2000 - 2002 [Boek]
Poll, J.T.K. \ Bruinsma-Jukema, A. \ Spruijt-Verkerke, J. \ Kanters, F.M.L. \ 2003
Het vaststellen en kwantificeren van de relaties tussen diverse folietoepassingen op de productie , kwaliteit en arbeidsbehoefte. Backlim reageert duidelijk positiever op de verschillende folie objecten dan Thielim. Opbrengst en de kwaliteit van de s ...
help
Fundament is gelegd : één kwalificatiestructuur voor het mbo \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Kanters, P. \ 2003
In de te ontwikkelen, nieuwe landelijke kwalificatiestructuur voor het mbo zal er sprake zijn van één structuur die gebaseerd is op competenties en waarin ook de 'groene' kwalificaties zullen zijn opgenomen
help
Koudesom rabarber iets meer ontrafelt \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Kanters, F. \ Wijk, K. van \ 2002
Rabarber telen in de winter: verslag van onderzoek naar het vaststellen van de optimale forceerrijpheid. Gegevens in bijgaande tabel: Opbrengstgegevens geforceerde rabarber (aantal stelen en gewicht in kg) per 100 pollen bij vier verschillende koude- ...
help
Sortenversuche zu Bleichspargel in den Niederlanden und Belgien \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Poll, J.T.K. \ Schellekens, A. \ Kanters, F.M.L. \ 2002
Rassenonderzoek bij asperges; de aspecten als opbrengst, stengelgewicht, stevigheid koppen, aandeel handelsklasse 1 en uniformiteit zijn in tabellen weergegeven.
help
Naar een dynamisch waterbeheer? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kanters, D. \ 2002
Pleidooi voor een meer dynamisch waterbeheer, waarbij voor het oplossen van wateroverlastproblemen niet alleen gekeken wordt naar het vergroten van de bergingsmogelijkheden (overlooppolders; retentiebekkens) maar ook naar de huidige technische mogeli ...
help
Tweede kans dankzij biologische ontsmetting : asperge \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Lamers, J. \ Kanters, F. \ 2001
Beschrijving van biologische grondontsmettingsmethode ter bestrijding van fusarium bij asperge. Uitplanten van asperges op een perceel waar al eerder asperges stonden levert dan geen problemen op
help
Herinplant asperge gebaat bij biologische grondontsmetting met gras en plastic \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Lamers, J. \ Kanters, F. \ 2001
Door de grond biologisch te ontsmetten wordt Fusarium sterk teruggedrongen, waardoor de levensduur van asperge bij herinplant verbetert
help
Waterschap Veluwe communiceert digitaal \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bos, M. \ Kanters, F.M. \ 2000
Het waterschap Veluwe is nu ook on-line, waarmee het 'digitale loket' vorm begint aan te nemen. Dit vraagt een andere organisatie van de 'front- en back-office' en een 'multidisciplinair projectteam' is onontbeerlijk
help
Bemestingssystemen met vloeibare meststoffen \ PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt [Artikel]
Titulaer, H.H.H. \ Kanters, F.M.L. \ 2000
Onderzoek naar de verschillen in de N-werking van vloeibare meststoffen in vergelijking tot een korrelmeststof. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) De gemiddelde opbrengst van geschoonde groenselderij (kg/are), de N-opname van het geschoonde product e ...
help
Vervroeging witte asperge in rijenteelt : foliebedekking met verwarming alleen rendabel bij hoge prijsvorming vroeg in het seizoen \ PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt [Artikel]
Poll, J.T.K. \ Geven, C.G.M. \ Kanters, F.M.L. \ 2000
Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Vervroeging in dagen van de folie en verwarmingsobjecten t.a.v. onbedekte grond zonder verwarming in 1998 en 1999 voor de rassen Baclim en Thielim; 2) Totale opbrengst in t/ha van de rassen Baclim en Thielim met of ...
help
Kropsla redt het ook goed met minder kali \ Vakdeel vollegrondsgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Neuvel, J. \ Kanters, F. \ 1999
Invloed van kaliumgift op kropgewicht en oogstresten
help
Kali-bemesting bij kropsla \ PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt [Artikel]
Neuvel, J.J. \ Kanters, F.M.L. \ 1999
Om een minimale uitspoeling van kali naar het grondwater te verkrijgen, is het nodig de bemesting van kali aan te passen aan de opname door het gewas en de afvoer met het geoogste product. Hiervoor is onderzoek gestart
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.