Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 38

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kardinaal
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
DNA fingerprinting in oppervlaktewaterbeheer [Boek] - Definitief
Timmers, P.H.A. \ Kardinaal, E. \ Bulk, J. van de \ Sollie, S. \ Heijnen, L. \ Leerdam, J.A. van \ 2019
In oppervlakte- en afvalwaterbeheer is het van belang om te weten wat de herkomst is van het water en de eventueel probleem veroorzakende stoffen of organismen daarin. Voorbeelden zijn de constatering van fecale verontreiniging op (zwem)waterlocaties ...
help
Evaluation of the proposed EU regulation on minimum requirements for water reuse for irrigation [Boek]
Dingemans, Milou \ Bartholomeus, Ruud \ Medema, Gertjan \ Kardinaal, Edwin \ 2018
Reuse of domestic waste water for irrigation could play an important role in water resource management. Waste water is already often indirectly reused in agriculture by irrigating with surface water in which treated waste water is discharged and dilu ...
help
Overleving van Escherichia coli en Enterococcus moraviensis in duinzand [Boek]
Hornstra, Luc \ Cirkel, Gijsbert \ Kardinaal, Edwin \ 2018
Doel van het onderzoek: Bepaal de overleving van E. coli en E. moraviensis in duinzand onder praktijkcondities en verken mogelijkheden om retentie en remobilisatie modelmatig te beschrijven.
help
Biologische stabiliteit ps Witharen nafiltraat, Archemerberg reinwater en Hammerflier reinwater [Boek]
Verschoor, Anthony \ Kardinaal, Edwin \ 2018
Routinematige metingen door drinkwaterbedrijven geven voor bepaalde locaties onvoldoende garantie dat het geproduceerde drinkwater biologisch stabiel is. Daarom heeft KWR nieuwe meetmethodes ontwikkeld om specifiek de biologische activiteit te kunnen ...
help
NL - Vispopulatiescan: snel en efficiënt vispopulaties in kaart brengen met eDNA metabarcoding \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Wullings, B. \ Pauw Kraan, D. van der \ Kardinaal, E. \ Hootsmans, M. \ 2017
Recent is de NL-Vispopulatiescan ontwikkeld. Deze methode maakt het mogelijk om met één analyse van DNA-sporen in het oppervlaktewater een volledige vispopulatie te detecteren. De eerste resultaten van monsters uit de Roer en een vergelijking met van ...
help
Nieuw DNA-instrument voor opsporen van ziekte van Weil bacteriën en de bron in oppervlaktewater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Becker, E. \ Ruiter, H. \ Ahmed, A. \ Goris, M. \ Wullings, B. \ Kardinaal, E. \ 2017
Het is met de ontwikkelde (e)DNA-methodes mogelijk om de aanwezigheid van leptospiren en de bruine rat in oppervlaktewatermonsters aan te tonen. Uit het huidige onderzoek blijkt echter ook dat de sporen van de bruine rat en leptospiren zowel gezamenl ...
help
Screening Leptospira en de bron in zwemwateren [Boek]
Kardinaal, Edwin \ Becker, Elmar \ Ahmed, Ahmed \ Goris, Marga \ Wullings, Bart \ 2017
Recentelijk is een methode om pathogene Leptospira in oppervlaktewater te detecteren ontwikkeld. Met deze methode kan de aanwezigheid van pathogene Leptospira in zwermwatermonsters aangetoond worden. Een eerste screening van zwemwateren heeft laten z ...
help
Bronopsporen fecale verontreiniging in zwemwater 2017 [Boek]
Kardinaal, Edwin \ 2017
Tijdens het zwemseizoen wordt op veel zwemwaterlocaties in Nederland met regelmaat de zwemwaterkwaliteit beoordeeld aan de hand van de indicatoren Escherichia coli (E. coli) en intestinale enterococcen. Op basis van 4 jaar aaneengesloten monitoring w ...
help
Verband tussen Aeromonas nagroei en de aanwezigheid van waterpissebedden [Boek]
Bel, Nikki van \ Hup, Kay \ Kolkman, Annemieke \ Brouwer, Anke \ Hijnen, Wim \ Kardinaal, Edwin \ 2017
Aeromonas bacteriën worden beschouwd als nagroeiindicator van het drinkwaterdistributiesysteem en geeft een indicatie van de biologische stabiliteit van het drinkwater. In het Nederlandse drinkwater zijn vlak na de productielocatie de Aeromonasaantal ...
help
Meerval geïsoleerd : microsatelliet-analyse biedt inzicht in de verwantschappen tussen Nederlandse meervalpopulaties \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Vroom, R. \ Vullings, B. \ Hoorweg, M. \ Kardinaal, E. \ 2016
De meervalpopulatie in de Westeinderplassen wordt al lange tijd gezien als een bijzondere populatie. Een hoge standvastigheid, de unieke habitat en de afwijkende uiterlijke kenmerken maken deze populatie schijnbaar uniek. Maar is deze populatie ook u ...
help
Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Patberg, W. \ Warmink, J. \ Wullings, B. \ Kardinaal, E. \ Ruiter, H. \ 2016
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht waterbeheerders onderzoek te doen naar de visstand. Door het grotendeels verdwijnen van de commerciële aalvisserij op de rijkswateren is de passieve vismonitoring (gebruik maken van gegevens van de vis ...
help
Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren \ H2O online [Artikel]
Patberg, W. \ Warmink, J. \ Ruiter, H. \ Wullings, B. \ Kardinaal, E. \ 2016
De KRW verplicht waterbeheerders onderzoek te doen naar de visstand. Door het grotendeels verdwijnen van de commerciële aalvisserij op de rijkswateren is de passieve vismonitoring (gebruik maken van gegevens van de vissers) onder druk komen te staan. ...
help
How to combat cyanobacterial blooms: strategy toward preventive lake restoration and reactive control measures \ Aquatic ecology [Artikel]
Stroom, J.M. \ Kardinaal, W.E.A. \ 2016
Water managers worldwide are facing the serious problem of dense blooms of cyanobacteria in surface waters. In the quest for the optimal method to combat cyanobacterial dominance, many questions and many possible solutions arise. This paper presents ...
help
Bronopsporing fecale verontreiniging op zwemwaterlocaties Burgumer Mar en De Kuilart, met behulp van DNA technieken [Boek]
Kardinaal, E. \ 2015
Het doel van het huidige onderzoek is om te achterhalen wat de voornaamste bron van fecale verontreiniging is die bijdraagt aan verhoogde concentraties (leidend tot overschrijdingen) van de fecale parameters E. coli en enterococcen zoals die eerder d ...
help
DNA-toolbox klaar voor routinematig detecteren van blauwalgen \ H2O online [Artikel]
Wullings, B. \ Learbuch, K. \ Kardinaal, E. \ Linde, F. van der \ 2014
Blauwalgen kunnen een breed scala aan toxines/gifstoffen produceren, en vormen daarom bij grote dichtheid in zwemwater een gezondheidsrisico voor mens en dier. Op basis van het blauwalgenprotocol (2012) wordt op blauwalggevoelige locaties gedurende h ...
help
Fecale verontreiniging in zwemwater identificeren met DNA-merkers \ H2O online [Artikel]
Heijnen, L. \ Kardinaal, E. \ Rotteveel, S. \ Ruiter, H. \ Leenen, I. \ 2014
DNA-merkers, waarmee de herkomst van fecale verontreinigingen kan worden achterhaald, geven beheerders van zwemwater de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in de relevante vervuilingsbronnen. Hierdoor kunnen ze gerichte maatregelen nemen ter ver ...
help
DNA-detectie toegepast bij beheer zwemwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wullings, B. \ Heijnen, L. \ Learbuch, K. \ Kardinaal, E. \ 2014
Zwemwater in de open lucht wordt in Nederland streng gecontroleerd op blauwalgen en fecale bacteriën. KWR zette met enkele partners een belangrijke stap in de analyse van zwemwater: identificatie en tellingen van blauwalgen en fecale bacteriën met DN ...
help
Cyanobacteriën: wat zit er in het ruwe water en hoe komen we ervan af [Boek]
Kardinaal, W.E.A. \ 2013
Overmatige bloei van cyanobacteriën in oppervlaktewateren zoals recreatiewater en drinkwaterbekkens vormt een potentieel gevaar voor gezondheid van mens en dier. In dit onderzoek is voor een aantal drinkwaterbekkens bepaald of de cyanobacteriën inder ...
help
Nieuwe methode om blauwalgen snel en accuraat op te sporen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kardinaal, E. \ Wullings, B. \ Zaan, B. van der \ Dionisio Pires, M. \ 2013
Als 2013 een mooie zomer krijgt, maken veel waterbeheerders zich terecht zorgen over blauwalgen, die een gevaar kunnen vormen voor mensen en dieren. Het vaststellen van aantallen blauwalgen en het bepalen van hun giftigheid is lastig. Een nieuwe DNA- ...
help
Effect van veranderingen in klimaat en ruimtedruk op de microbiologische zwemwaterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wal, A. van der \ Velzen, E. van \ Kardinaal, E. \ 2012
Het is te verwachten dat door klimaatveranderingen en sociaal-economische ontwikkelingen het gebruik en de kwaliteit van zwemwater zullen veranderen. Op basis van de huidige situatie is ingeschat hoe de vier scenario's, zoals die binnen het Deltaprog ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.