help
Offshore olie- en gasactiviteiten en Natura 2000 : inventarisatie van mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van de Noordzee [Boek]
Tamis, J.E. \ Karman, C.C. \ Vries, P. de \ Jak, R.G. \ Klok, C. \ 2011
LNV heeft in 2010 het voornemen geuit waardevolle natuur in de Noordzee aan te wijzen als Natura 2000 gebied in het kader van de Europese Vogel en Habitatrichtlijnen. In deze Natura 2000 gebieden mogen in principe geen activiteiten plaatsvinden die i ...
help
Clean Seas Maritime Technology Network : eindrapportage [Boek]
Glorius, S.T. \ Karman, C.C. \ 2011
Verbetering van de milieuprestaties van (zee-)scheepvaart en andere maritieme activiteiten is een centraal thema geworden. Soms is de ontwikkelende regelgeving de drijvende kracht achter het ‘vergroenen’ van de sector, maar steeds vaker nemen de bedr ...
help
Clean Seas Maritime Technology Network: inventarisatie uitgevoerde studies [Boek]
Glorius, S.T. \ Karman, C.C. \ 2010
Zowel bedrijven als kennisinstellingen in de maritieme sector werken de laatste jaren hard aan het ‘vergroenen’ van scheepvaart en offshore activiteiten. Om deze initiatieven te bundelen is door het Maritiem Kennis Centrum het Clean Sea Shipping prog ...
help
OSPAR-OIC intercalibration study on metals in produced water samples : a QUASIMEME laboratory performance study [Boek]
Velzeboer, I. \ Crum, S.J.H. \ Karman, C.C. \ 2009
The Offshore Industry Committee (OIC) of OSPAR discussed in its 2008 meeting the reporting of inputs of metals from offshore installations. INPUT is currently compiling data and information on discharges and emissions to the OSPAR maritime area to be ...
help
Risk assessment of bioaccumulative substances - Pt. I: A literature review [Boek]
Tamis, J.E. \ Vries, P. de \ Karman, C.C. \ 2009
help
Risk assessment of bioaccumulative substances - Pt. II: Description of a model framework [Boek]
Tamis, J.E. \ Vries, P. de \ Karman, C.C. \ 2009
This report provides a proposal for a framework for risk assessment of bioaccumulative substances, either from produced water discharges or present as background contamination. The proposed framework is such that it is compatible to the current EIF r ...
help
Environmental risk assessment of produced water discharges on the Dutch continental shelf [Boek]
Vries, P. de \ Karman, C.C. \ 2009
The OSPAR Offshore Industry Committee (OIC) has decided, in its meeting of 2008, to evaluate the possibility of implementing a risk based approach towards produced water management. Currently, Norway has made most progress in this field as it has ful ...
help
Synthesis report as part of the project Biodiversity of the High Seas [Boek]
Rijnsdorp, A.D. \ Molenaar, E.J. \ Oude Elferink, A.G. \ Heessen, H.J.L. \ Karman, C. \ 2009
Human activities in areas outside national jurisdiction (ABNJ) which comprise the high seas and the ‘Area’ (the seabed beyond the limits of national jurisdiction) are increasing and may threaten marine biodiversity in these areas. While fisheries are ...
help
Humane risicobeoordeling in zicht : een inventarisatie van de mogelijkheden voor het optimaliseren van het gebruik van humane data bij de risicobeoordeling van chemische stoffen in de voeding [Boek]
Karman, J. \ Geelen, A. \ Alink, G. \ Veer, P. van 't \ 2009
Het doel van deze studie was het identificeren van visies op het huidige risicobeoordelingsproces, het optimaliseren van het gebruik van humane data en de samenwerking tussen toxicologie en epidemiologie. Gegevens zijn verkregen middels 23 semigestru ...
help
Disturbance-effect relationships applied in an integral ecological risk analysis for the human use of the North Sea [Boek]
Karman, C.C. \ Slijkerman, D.M.E. \ Tamis, J.E. \ 2009
The relationship between the intensity of seven types of human based disturbances and their resulting effects on survival and reproduction of 30+ species were described as a function of increased mortality or reduced reproduction in the report of Jak ...
help
Nieuwe methode voor de beoordeling van het milieurisico van koelwaterlozingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vries, P. de \ Tamis, J. \ Murk, A. \ Karman, Ch. \ 2009
De Kaderrichtlijn Water brengt een aantal beleidsmatige veranderingen: de beoordeling van oppervlaktewaterkwaliteit wordt meer locatiespecifiek en de principes voor de bescherming en het duurzaam gebruik van water moeten worden geintegreerd. Dit geld ...
help
Report of the Dutch workshop on cumulative effects in relation to MSFD/GES and OSPAR/QSR2010, Utrecht, June 11-12, 2008 [Congresverslag]
Karman, C.C. \ 2008
The OSPAR QSR2010 is intended to provide an overview of the current state of the marine environment in the OSPAR Area, and is expected to be an important source of information for the initial assessment of the MSFD. The Dutch case study will be based ...
help
Assessment of the cumulative effect of activities in the maritime area : overview of relevant legislation and proposal for harmonised approach [Boek]
Karman, C.C. \ Jongbloed, R.H. \ 2008
Despite all efforts to publish guidance documents on cumulative effects assessment, a common understanding of cumulative effects assessment (CEA) is still lacking, hampering the development of a transparent and widely (globally) accepted approach. In ...
help
Soil and groundwater quality standards [Boek]
Tamis, J.E. \ Karman, C.C. \ 2008
Statoil has developed and applies the Environmental Impact Factor (EIF) to assess the environmental risk of discharges. These are developed for offshore installations. A separate impact factor has been developed for onshore installations that dischrg ...
help
Feasibility studies in relation to the IMO Ballast Water Convention [Boek]
Tamis, J.E. \ Kaag, N.H.B.M. \ Karman, C.C. \ 2008
This project is aimed to develop possibilities to overcome the difficulties which arise from the implementation of the Ballast Water Convention (IMO 2004). For this purpose, three feasibility studies have been conducted: assessment of the applicabili ...
help
Risk analysis on the import of seed mussels from the west coast of Sweden into the Wadden Sea [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Tamis, J.E. \ Kaag, N.H.B.M. \ Karman, C.C. \ Foekema, E.M. \ Smaal, A.C. \ 2007
This report is the result of a risk analysis on the introduction of exotic non-indigenous species with the import of rope culture mussels from Sweden into the Wadden Sea. Based on available literature data and expert judgement, the target species are ...
help
Report of the workshop on the application of dispersants in the North Sea [Boek]
Tamis, J.E. \ Karman, C.C. \ 2007
In the Netherlands, the use of detergents in oil spill response had been banned since the 1970s. The main reasons for this change in policy are that in recent years new dispersant products have become available which are less environmentally harmful ...
help
Risk analysis on the import of seed mussels from Norway into the Wadden Sea [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Tamis, J.E. \ Kaag, N.H.B.M. \ Karman, C.C. \ Foekema, E.M. \ Smaal, A.C. \ 2007
This report is the result of a risk analysis on the introduction of exotic nonCindigenous species with the import of rope culture mussels from Norway into the Wadden Sea. Based on available literature data and expert judgement, the target species are ...
help
Developments in North Sea policy and their impact on the offshore oil and gas industry [Boek]
Tamis, J.E. \ Heusinkveld, J. \ Asjes, J. \ Leopold, M.F.L. \ Karman, C.C. \ 2007
Until recently North Sea management was mainly based on national policy, in line with international agreements. European policy and legislation (for example, the EU Water Framework Directive that was adopted in 2000) seemed to be limited to land and ...
help
De bijdrage van bouwmetaal aan de totale zinkbelasting van het oppervlaktewater in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Foekema, E. \ Karman, C. \ 2006
Recent onderzoek van Alterra heeft uitgewezen dat het overgrote deel van het zink dat in het Nederlandse oppervlaktewater wordt aangetroffen, afkomstig is van uitspoeling uit de bodem. Op grond hiervan kan worden berekend dat bouwmetalen slechts tot ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.