help
Perspectief voor vernieuwing landinrichting bij Zeeuwse agrariers : een onderzoek bij Zeeuwse bedrijfshoofden [Boek]
Katteler, H. \ Veldhuis, E. \ 1997
help
Landelijk gebied op koers : een evaluatie van planstudies in de proefgebieden Koersbepaling [Boek]
Katteler, H. \ Borghouts, M. \ 1994
help
De betekenis van de verplaatsingstijdfactor : vergelijking van auto- en treinverplaatsingen op de corridor Dordrecht - Rotterdam [Boek]
Kropman, J. \ Katteler, H. \ 1993
help
Corridor Dordrecht - Rotterdam : continuiteit en verandering in het verplaatsingsgedrag, 1988 - 1991 [Boek]
Kropman, J. \ Katteler, H. \ 1992
help
Beinvloeding automobiliteit via informatie : een experimenteel onderzoek naar het effect van informatieverschaffing [Boek]
Katteler, H. \ Pas, B. \ 1990
help
Files in de randstad, oplossingen op het spoor? : onderzoek naar substitutiemogelijkheden voor het autogebruik op de corridor Dordrecht - Rotterdam : basisrapport [Boek]
Kropman, J. \ Katteler, H. \ 1990
help
Veehouders en mestbeleid : onderzoek naar de acceptatie van het mestbeleid bij de Nederlandse veehouder [Boek]
Katteler, H. \ Tillaart, H. van den \ 1989
help
Dynamiek in de Brabantse land- en tuinbouw [Boek]
Katteler, H. \ 1989
help
Vervangbaarheid van het autogebruik : een onderzoek naar gebondenheid aan de auto [Boek]
Katteler, H. \ Roosen, J. \ 1989
help
De situationele benadering : geillustreerd aan de hand van de keuze van de vakantantiebestemming \ Vrijetijd en samenleving [Artikel]
Katteler, H. \ 1988
help
De situationele benadering, geillustreerd aan de hand van de keuze van de vakantiebestemming \ Vrijetijd en samenleving [Artikel]
Katteler, H. \ 1988
Onderzocht is, in hoeverre vakantiegedrag - in het bijzonder de keuze voor vakantie in eigen land of in het buitenland - zich in sociologische zin kenmerkt door vrijheid dan wel gebondenheid. Hierbij is gebruik gemaakt van de situationele benadering, ...
help
Evaluatie fietsroutenetwerk Delft : vervoermiddelgebruik en keuzebeperkingen : eindrapport [Boek]
Katteler, H. \ Erl, E. \ Foerg, O. \ 1987
help
Stuursterkte van de overheid inzake de relatieproblematiek \ Planologische diskussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen [Artikel]
Katteler, H.A. \ 1985
help
Rekreatie in agrarisch gebied : ervaringen van boeren en rekreanten met rekreatief medegebruik [Boek]
Kruis, A. van der \ Katteler, H. \ 1984
Vanuit de centrale vraag: "Hoe staan boeren en rekreanten tegenover de huidige mogelijkheden voor rekreatie in het agrarisch gebied en tegenover het vergroten van die mogelijkheden?" is onderzoek gedaan, waarbij informatie is verkregen door middel va ...
help
Verweving van natuur met landbouw in de optiek van de boer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Katteler, H. \ 1984
help
Uitwisselbaarheid in de openluchtrekreatie : een probleemstellende studie met proefonderzoek [Boek]
Katteler, H. \ Kropman, J. \ 1983
help
Te praot'n valt'r altied : Twentse boeren over de inpassing van natuur- en landschapszorg in hun bedrijfsvoering [Boek]
Katteler, H. \ Kropman, J. \ 1982
Door middel van enquete is getracht achter het standpunt van betrokken agrariers bij een herziening van een streekplan te komen ten aanzien van een inpassing van natuur- en landschapszorg in de bedrijfsvoering. Aan de hand hiervan wordt informatie ge ...
help
Leefbaarheid in oudere buurten. \ Recreatievoorzieningen : maandblad voor recreatie, milieu en landschap van de ANWB [Artikel]
Katteler, H.A. \ 1982
Over vraagstuk van gebruik en beleving van de open ruimte. Literatuurimpressies van wijze waarop het vraagstuk rond de leefbaarheid elders onderzoeksmatig benaderd is. Bevindingen uit een vooronderzoek over leefbaarheid in oudere stadswijken.
help
In gesprek over leefbaarheid : inspraak bij de herinrichting van het stedelijk gebied : procedure en knelpunten : eerste fase: bespreking van de hoofdlijnen van de plannen [Boek]
Katteler, H.A. \ Kropman, J.A. \ 1980
help
Gebruik en beleving van de openbare ruimte : een onderzoek van de situatie voorafgaand aan de herinrichting [Boek]
Katteler, H.A. \ Kropman, J.A. \ 1980
Onderzoek dat antwoord geeft op de vraag in welk opzicht het gebruik en de beleving van de openbare ruimte verandert door herindeling en door op verschillende wijzen uitgevoerde herinrichting van stedelijk gebied. Onderscheid wordt gemaakt tussen de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.