help
Social security, household, and family dynamics in ageing societies [Boek]
Gonnot, J.P. \ Keilman, N. \ Prinz, C. \ Bengtsson, T. \ Kruse, A. \ Imhoff, E. van \ 1995
help
Huishoudens en uitkeringen in de 21e eeuw : de gevolgen van veranderende huishoudenssamenstelling voor de sociale zekerheid [Boek]
Imhoff, E. van \ Keilman, N. \ Wolf, S. \ 1990
help
Experimenten met de sociale zekerheid \ Demos [Artikel]
Imhoff, E. n \ Keilman, N. \ 1989
Beschrijving van het NIDI-model 'LIPRO' (LIfestyle PROjections). Dit model vormt een krachtig instrument bij het ramen van de demografische component van de toekomstige uitgavenontwikkelingen voor de sociale zekerheid
help
Het Muenchhausen dilemma : demografische maatregelen kunnen verouderingsproblemen niet oplossen \ Demos [Artikel]
Keilman, N. \ 1989
Een stationaire bevolking is geen oplossing om een vergrijzende bevolking tegen te gaan
help
Modelling household formation and dissolution [Boek]
Keilman, N. \ Kuijsten, A. \ Vossen, A. \ 1988
help
Leefvormen en kinderkeuze : toekomstige ontwikkelingen \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Keilman, N. \ Klijzing, E. \ 1988
Toenemende meervormigheid van leefvormen in Nederland en de toekomstverwachtingen op dit gebied
help
Een dynamisch model ter vooruitberekening van huishoudens [Boek]
Dam, J. van \ Keilman, N. \ 1987
help
A dynamic household projection model : an application of multidimensional demography to lifestyles in the Netherlands [Boek]
Keilman, N. \ Dam, J. van \ 1987
help
Regionale huishoudensdynamiek : eindrapport in het kader van de projecten: De invloed van migratie en urbanisatiegraad op regionale huishoudensontwikkelingen, en De invloed van migratie en intraregionale ontwikkelingen op de huishoudensverdeling [Boek]
Berkien, J. \ Keilman, N. \ 1987
help
Trendrapport regionale vruchtbaarheid : rapport in het kader van de studie "MUDEA 2 (vervolg)", uitgevoerd in opdracht van de Rijksplanologische Dienst door het NIDI en de Sector Stedebouwkundig Onderzoek van de Technische Universiteit Delft [Boek]
Keilman, N. \ Manting, D. \ 1987
help
Immigratie kan dalende bevolkingsomvang tegengaan \ Demos [Artikel]
Keilman, N.W. \ 1987
Een dalende bevolkingsomvang kan behalve met geboortenbevorderende maatregelen ook tot staan worden gebracht m.b.v. een actieve immigratiepolitiek
help
LIPRO : een dynamisch model ter vooruitberekening van huishoudens \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Keilman, N. \ Dam, J. van \ 1986
Presentatie van het dynamisch huishoudensmodel LIPRO waarmee vooruitberekeningen kunnen worden gemaakt die inzicht geven in mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huishoudensvorming en -ontbinding
help
Vaker "alternatieve" relatievorming dan "alternatieve" vruchtbaarheid \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Keilman, N.W. \ Klijzing, F.K.H. \ 1986
Resultaten van het begin 1984 gehouden "Onderzoek naar relatievormen in Nederland" waarin verwachtingen worden uitgesproken t.a.v. niet-gehuwd samenwonen, trouwen en kinderen krijgen
help
Grote verschillen tussen eenoudergezinnen en ongehuwd samenwonenden \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Keilman, N. \ Kuijsten, A. \ 1985
Huisvestingssituatie, sociaal-economische kenmerken, voorgeschiedenis en waardering voor de huidige leefvorm vergeleken tussen eenoudergezinnen en ongehuwd samenwonenden
help
Nog groter arbeidsaanbod in de komende jaren \ Demos [Artikel]
Keilman, N. \ 1985
help
Nederland vergrijst sneller volgens nieuwe CBS-bevolkingsprognose \ Demos [Artikel]
Keilman, N. \ 1985
De toekomstige bevolkingsontwikkeling volgens de nieuwste bevolkingsprognose
help
Prognose van de bevolking van Nederland na 1980 - Dl. 1: Uitkomsten en enkele achtergronden [Boek]
Keilman, N.W. \ 1982
help
Prognose van de bevolking van Nederland na 1980 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Keilman, N.W. \ 1982
Enkele resultaten van door het CBS uitgevoerde berekeningen over de toekomstige omvang, samenstelling en ontwikkeling van de bevolking van Nederland in de periode 1980-2030. Tevens wordt kort ingegaan op de methoden en de achtergronden van de veronde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.