help
Waterveiligheidsplan voor zelfredzaamheid en evacuatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kolen, B. \ Huizinga, J. \ Zethof, M. \ Well, E. van \ Kelder, E. \ Gersonius, B. \ Heinen, R. \ 2018
Voor het eiland van Dordrecht, ingeklemd tussen rivieren, is er behalve bescherming door waterkeringen aandacht voor het handelingsperspectief bij dreigend hoogwater. In 2017 is een Waterveiligheidsplan opgesteld. Dit geeft richting aan de evacuaties ...
help
Resilient flood risk strategies: institutional preconditions for implementation \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Artikel]
Gersonius, B. \ Buuren, A. van \ Zethof, M. \ Kelder, E. \ 2016
There is a growing recognition of resilience enhancement as an additional objective for adaptation. This will typically involve enhancing the preparedness and capacity to respond to the impacts of climate change. Within flood risk practice, resilient ...
help
Samenwerken en leren aan integraal waterbeheer; impact, organisatie en perspectieven op een learning & action alliance \ Water governance [Artikel]
Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ Kelder, E. \ Meijers, E. \ Waals, H. \ Os, N. van \ Segeren, T. \ Hendriks, M. \ 2014
Dit artikel presenteert Learning & Action Alliance (LAA) als een manier van vernieuwend samenwerken in een publiek-private kennisalliantie waarbij beleidsverandering beoogd wordt en innovatieve pilots worden ingezet. In Dordrecht wordt al ruim 10 jaa ...
help
Verkenningsstudie Meerjarig Expertise netwerk Ruimte en Water op het Eiland van Dordrecht [Boek]
Herk, S. van \ Kelder, E. \ Zevenbergen, C. \ Witteveen, A. \ Gersonius, B. \ 2014
Verkenningsstudie voor de oprichting van MERWE: Meerjarig Expertise netwerk Ruimte en Water op het Eiland van Dordrecht.
help
Concept gebiedsrapportage Eiland van Dordrecht [Boek]
Kelder, E. \ Gersonius, B. \ Hulsebosch, M. \ 2013
De gebiedsrapporten geven een overzicht van huidige inzichten in de opgaven en kansrijke maatregelen in een gebied, met name voor waterveiligheid. Ze vormen een deel van de inhoudelijke onderbouwing van het eindrapport Kansrijke Strategieën Rijnmond- ...
help
Zelfredzaam Eiland van Dordrecht : gebiedsgericht werken, maatwerk op basis van MLV : governance case: historisch havengebied en de Voorstraat [Presentatie]
Kelder, E. \ 2013
Welke overstromingsfrequentie is nog aanvaardbaar in buitendijks stedelijk gebied. Het betreft hier de binnenstad van Dordrecht.
help
Natuurherstel in het Westelijk Tuinbouwgebied \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Kelder, P. \ 2008
Het westelijk tuinbouwgebied is gelegen op een voormalige strandvlakte, tussen de binnenduinrand met het landgoed Elswoud aan de westzijde, en de stad Haarlem aan de oostzijde. Het gebied bestaat onder meer uit weilanden bij Elswout, maar ook het Dui ...
help
Van de gebaande paden af : informatie als effectieve vorm van visitor management in cultuurhistorische steden? \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Gorp, B. van \ Kelder, T. \ Leest, F. van \ 2006
De groei in het cultuurtoerisme zal vele stadsbestuurders optimistisch stemmen. Echter, toeristen bezoeken maar een klein deel van het aanwezige erfgoed. Dit betekent vaak een grote concentratie in een beperkt deel van de stad. Om dit te voorkomen wo ...
help
Warmtewisselaars met gekromde buizen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Kelder, J. \ Klerk, S. de \ 2004
Conservering van vloeibare voedingsmiddelen wordt in veel gevallen bereikt door toepassing van het Ultra Hoge Temperatuur (UHT)-proces. Stork Food & Dairy Systems fabriceert al jaren UHT-sterilisatoren met als spiralen gewikkelde pijpen. Voor viskeuz ...
help
De beroepspraktijk van Nederlandse landschapsarchitecten in de periode 1950-1970 - Piet Kelder [Video]
Kelder, P. \ Hooimeijer, F. \ Steenhuis, M. \ 2002
help
De beroepspraktijk van Nederlandse landschapsarchitecten in de periode 1950-1970 - Piet Kelder [Video]
Kelder, P. \ Hooimeijer, F. \ Steenhuis, M. \ 2002
help
SCIAMACHY : een Nederlands-Duits-Belgische bijdrage aan het ozon- en klimaatonderzoek \ Remote sensing & geo-informatie [Artikel]
Kelder, H. \ Weele, M. van \ Eskes, [et al.] H. \ 2001
help
Een bedreiging voor de lelieteelt : wratziekte in aardappel \ Vakwerk [Artikel]
Kelder, R. op den \ 2000
Beschrijving van wratziekte in aardappel en waarom het een bedreiging is voor de lelieteelt. De wijze waarop problemen te voorkomen zijn
help
Eerste ervaringen en perspectief van onkruidbestrijding op maat \ Vakwerk [Artikel]
Kelder, R. op den \ 2000
Bespreking van de MLHD-methode (MLHD: Minimum Letale Herbicide Dosis) en de ervaringen in de bloembollenteelt
help
Lang leve Manuel Antonio en Texel : een onderzoek naar de houding van toeristen ten opzichte van duurzaam toerisme en de wijze waarop toeristen de duurzaamheidssituatie in Manuel Antonio en op Texel beoordelen [Studentenverslag]
Ankersmid, P. \ Kelder, L. \ 2000
help
Spoelen veelzijdiger : ontwikkelingen spoeltechnieken \ Vakwerk [Artikel]
Kelder, R. op den \ 1999
Trends en ontwikkelingen bij het spoelen van bloembollen, alsmede de regelgeving waar de bollenteler mee te maken heeft
help
Drogen belangrijk : spoelen staat los van nettenteelt \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Kelder, R. op den \ 1998
help
Huisdieren hebben ook hun kwaaltjes \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Kelder, G.J. \ Brink, M.T.J. van den \ 1997
Huisdieren hebben net als mensen ook hun vaste kwaaltjes. Dat blijkt in de praktijk van de dierenarts in wiens wachtkamer de meest uiteenlopende dieren met hun baasjes hun beurt afwachten
help
Grootschalige verspreiding van vliegtuigemissies in de troposfeer en stratosfeer : relevante fysische processen \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Velthoven, P. van \ Kelder, H. \ Wauben, W. \ 1995
In dit artikel worden de relevante verspreidingsprocessen besproken, alsmede de klimaateffecten van luchtverontreiniging door vliegtuigen
help
De landbouw in toekomstige landinrichtingsprojecten : landinrichting nog steeds perspectiefvol instrument voor de landbouw \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Kelder, L. \ Vugt, P. van \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.