help
Lector Paul van Eijk: 'Omgevingswet is megakans voor watersector' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempen, P. van \ 2020
De nieuwe Omgevingswet komt eraan en dat is een megakans voor de watersector, meent Paul van Eijk, lector ‘Duurzaam water in de Omgevingswet’ bij hogeschool Van Hall Larenstein. Maar wennen wordt het wel, voor iedereen. “Het gaat hier om de grootste ...
help
Een deltaplan voor Mozambique : ravage na Idai en Kenneth \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempen, P. van \ 2019
Niet eerder werd Mozambique zo kort na elkaar getroffen door twee van zulke krachtige cyclonen als Idai en Kenneth. Voorlopig zijn de gevolgen nog niet te overzien, maar één ding is volgens de Delftse hoogleraar Luuk Rietveld wel duidelijk: een ‘delt ...
help
Naar de Mississippi voor wedstrijdervaring \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempen, P. van \ 2019
Waterkeringbeheerders Wijnand Evers en Frank Jansen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vlogen naar Memphis om te zien hoe hun Amerikaanse collega’s omgaan met hoogwater op de Mississippi. ‘’Ze waren in control.’’
help
Houden van (biologisch) pluimvee als neventak [Boek]
Buyse, K. \ Kempen, I. \ 2019
Deze brochure vat samen welke mogelijkheden er zijn om kleinschalig biologisch pluimvee te houden.
help
Stof in volières: niet alleen gevaarlijk voor de pluimveehouder, maar ook voor de kip [Boek]
Zoons, J. \ Sleeckx, N. \ Kempen, I. \ Garmyn, A. \ 2019
help
'Het wordt tijd voor een blauwe omgevingsvisie' : vertrekkende Paul van Erkelens blikt nog een keer vooruit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempen, P. van \ 2019
De langstzittende dijkgraaf van Nederland houdt er eind dit jaar mee op. Paul van Erkelens, de hoogste baas van Wetterskip Fryslân, stond een kwart eeuw aan het roer. “We weten veel over de zoetwaterbel, de verzilting, de bodemdaling, de en de grondw ...
help
Terugdringen vervuiling Drentsche Aa lijkt te lukken : kraanwater uit kwetsbare beek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempen, P. van \ 2018
In de stad Groningen en enkele omliggende dorpen komt het kraanwater uit de Drentsche Aa. Dat is bijzonder en vraagt ook om bijzondere maatregelen om vervuiling terug te dringen. ‘De kwetsbaarheid van de beek is onze vijand’.
help
Kleinschalig pluimvee houden [Poster]
Kempen, I. \ 2018
Tijdens de Netwerkdag op 18 september 2018 ging een workshop 'Kleinschalige pluimveehouderij' door. Proefbedrijf Pluimveehouderij maakte hiervoor een reeks postes met richtlijnen voor het kleinschalig houden van pluimvee in bio.
help
Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ [Boek]
Veldhuizen, S. van \ Mellens, M. \ Kempen, M. van \ Vuuren, D. van \ 2018
Deze notitie gaat in op maatregelen in het zgn. ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ (VHK) zoals dat door het Klimaatberaad is vastgesteld. De voorzitter van het Klimaatberaad heeft het CPB verzocht om, in samenspraak met het Planbureau ...
help
'Je doet het ook voor Groningen' : Pijpfitters waterbedrijf Groningen wereldkampioen in Las Vegas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempen, P. van \ 2018
En opnieuw werd een team van Waterbedrijf Groningen wereldkampioen pijpfitten, dit keer in Las Vegas. Zes maanden lang trainden ze, zes uur per week naast het gewone werk. “Dat ding moest gewoon mee naar Groningen.”
help
Opvang ééndagskuikens : adviezen uit de praktijk [Boek]
Kempen, I. \ 2018
Het gebruik van diergeneesmiddelen beperken en de sterfte in de hand houden zijn de komende jaren grote uitdagingen voor de vleeskuikensector. Enerzijds vormt de toenemende antibio- ticaresistentie een grote bedreiging voor zowel mens als dier, ander ...
help
Starten met het concept "uitkomst in de stal" [Boek]
Kempen, I. \ 2018
De laatste jaren vindt een nieuw concept ingang in de vleeskui- kenhouderij. Bij “Uitkomst in de stal” transporteer je broedeieren na 18 dagen incubatie van de broeierij naar het vleeskuikenbe- drijf. Kuikens komen dan de volgende dagen uit in de omg ...
help
Instituut finalist prestigieuze George Barley Water Prize : Wetsus bindt strijd aan met blauwalg in Everglades \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempen, P. van \ 2018
Als enige Europese inzender is kennisinstituut Wetsus doorgedrongen tot de finale van de Amerikaanse George Barley Water Prize. Die moet een oplossing bieden voor het probleem van giftige algengroei in de Everglades en wereldwijd. ‘’Wij hadden ook ko ...
help
De vis wordt duur betaald \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kempen, C. van \ 2018
Column. De aanleg van de Marker Wadden is goed nieuws voor de insecten en de vogels. Natuur kost niets, het herstellen ervan wel.
help
Can the coast please stay this beautiful? : place meanings ascribed to the Dutch coast and their implications [Studentenverslag]
Kempen, Malou van \ 2018
help
Grote ecologische winst door kleinschalige maatregelen? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Brugmans, B. \ Verdonschot, R. \ Kempen, M. van \ Barten, I. \ Roovers, S. \ 2017
Slim toepassen van kleinschalige maatregelen kan grote ecologische winst opleveren voor het leven in beken en het kan bijdragen aan de realisering van KRW-doelen.
help
Regionaal voeder in een pluimveerantsoen: welke mogelijkheden? \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Kempen, I. \ Beeckman, A. \ 2016
Deze studie wil een samenvatting geven van de mogelijkheden voor akkerbouwers en pluimveehouders die geïnteresseerd zijn om zelf gewassen te telen die passen in een pluimveerantsoen, pluimveehouders die zelf grondstoffen willen aankopen en deze zelf ...
help
Kansen voor het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau in de biologische leghennenhouderij : Proefbedrijf Pluimveehouderij en Inagro : technisch rapport 2014-2015 [Boek]
Kempen, Ine \ Beeckman, Annelies \ 2016
In onderstaande studie kijken we eerst naar de opbouw van een rantsoen van een leghen en hoe dit rantsoen beïnvloedt wordt. In een derde deel hebben we voor 2 grondstoffengroepen (granen, eiwithoudende gewassen) fiches opgemaakt waarin interessante t ...
help
Major soil-landscape resources of the cascape intervention woredas, Ethiopia : soil information in support to scaling up of evidence-based best practices in agricultural production (with dataset) [Boek]
Leenaars, J.G.B. \ Eyasu, E. \ Wösten, H. \ Ruiperez González, M. \ Kempen, B. \ Ashenafi, A. \ Brouwer, F. \ 2016
help
Borstbeendeviaties en -breuken in de praktijk [Boek]
Kempen, I. \ 2016
In 2012 startte het project Layerhouse, een samenwerking tussen ILVO en het Proefbedrijfs Pluimveehouderij. Dit project streeft naar een verbetering van volièresystemen voor de huisvesting van leghennen. Binnen dit project keken we op Belgische prakt ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.