Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kernebeek
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Lange termijn opties voor reductie van broeikasgassen uit de Nederlandse landbouw : een verkenning [Boek]
Vellinga, Th.V. \ Reijs, J.W. \ Lesschen, J.P. \ Kernebeek, H.R. van \ 2018
Het rapport geeft een inschatting van het technisch potentieel van emissiereductie in de gehele productieketen van de Nederlandse landbouw tot het jaar 2050. Vervolgens worden deze ontwikkelingen in een breder kader geplaatst van de transities van co ...
help
Duurzame landbouw verantwoord : methodologie om de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw kwantitatief te meten [Boek]
Boone, J.A. \ Dolman, M.A. \ Jukema, G.D. \ Kernebeek, H.R.J. van \ Knijff, A. van der \ 2012
Dit werkdocument is een deelresultaat van het overkoepelende project ‘Monitoring duurzame landbouw’ waarin de duurzaamheid van de Nederlandse primaire landbouw wordt gemonitord. De doelstelling voor dit deelproject is het opstellen van de methodologi ...
help
Inzicht voor de consument in duurzaamheidslabels [Boek]
Danse, M. \ Eppink, M. \ Fels-Klerx, I. van der \ Kernebeek, H. van \ Immink, V. \ Ingenbleek, P. \ Sterrenburg, P. \ 2011
Het doel van dit onderzoek was de belemmeringen en mogelijke kansen in kaart te brengen om het gebruik van duurzaamheidsindicatoren door marktpartijen en consumenten te verbeteren. Dit is gebeurd door inzicht te geven in de technische kenmerken van h ...
help
Ontwikkeling van een rekenmethodiek voor broeikasgasemissies tijdens transport : toepassing binnen het project Venlog [Boek]
Kernebeek, H. van \ Splinter, G. \ 2011
Voor het berekenen van de carbon footprint wordt gebruik gemaakt van de levenscyclusanalyse (LCA). Met deze methode kunnen de (broeikasgas)emissies worden berekend die in iedere schakel in de productieketen optreedt. Het Productschap Tuinbouw beschik ...
help
Economische analyse van de mestmarkt : opties voor het stimuleren an innovaties [Boek]
Hoop, J. de \ Bunte, F. \ Blokland, P.W. \ Kernebeek, H. vab \ Vrolijk, H. \ Leusink, H. \ Koeijer, T. de \ 2011
De mestmarkt speelt al decennialang een belangrijke rol in de Nederlandse agrarische sector. De kosten van mest hebben een grote invloed op de winstgevendheid en daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderijsector. Innovaties om de pr ...
help
Trade-off analyse van duurzaamheid op basis van het Bedrijven-Informatienet : methodologie en toepassing op de melkvee- en vleesveehouderij [Boek]
Dolman, M. \ Kernebeek, H. van \ Pierick, E. ten \ Staalduinen, L. van \ 2011
Op basis van het Bedrijven-Informatienet van het LEI is een stappenplan ontwikkeld om uitruil- en afwentelingmechanismen te kunnen bepalen en in beeld te brengen. Deze methodiek is toegepast op 2 cases: de melkvee- en vleesvarkenshouderij. Een trade- ...
help
Venlo Europese Netwerk LOGistiek [Boek] - [Herz. uitg.]
Groot, J. \ Scheer, F.-P. \ Wassenaar, N. \ Tromp, S. \ Rijgersberg, H. \ Stijnen, D. \ Kernebeek, H. van \ Splinter, G. \ Kranendonk, R. \ Gerritsen, A. \ Smidt, R. \ Staritsky, I. \ 2011
help
'Niet hekelen, maar heilige overtuiging': LEI-onderzoekers reageren op interview met Minister Verburg \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Dagevos, H. \ Kernebeek, H. van \ Bakker, E. de \ 2010
In de VMT 1/2 van 2010 stond een interview met Landbouwminister Gerda Verburg waarin zij de invloed van het eten van minder vlees op duurzaamheid bestempelt als symboolpolitiek. Een opmerkelijke uitspraak waarop door LEI-onderzoekers wordt gereageerd
help
Venlo Europese Netwerk LOGistiek [Boek]
Groot, Jim \ Scheer, F.-P. \ Wassenaar, N. \ Tromp, S. \ Rijgersberg, H. \ Stijnen, D. \ Kernebeek, H. van \ Splinter, G. \ Kranendonk, R. \ Gerritsen, A. \ Smidt, R. \ Staritsky, I. \ 2010
VENLOg staat voor Venlo Europese Netwerk LOGistiek. Het is een door TransForum ondersteund project. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd; 1. FPVC: Wat is de toegevoegde waarde van het opzetten en verbinden (Multi modaliteit) van meerdere Euro ...
help
Technologie en grondstoffen voor vleesvervangers en hoogwaardige eiwitten [Boek]
Stegeman, D. \ Janssen, A.M. \ Helsper, J.P.F.G. \ Meer, I.M. van der \ Kernebeek, H.R.J. van \ 2010
In deze studie is een inventarisatie gemaakt van mogelijke grondstoffen en technologieën voor de productie van duurzame eiwitproducten voor humane voeding; eiwitproducten die ter vervanging van minder duurzame vleesproducten geconsumeerd kunnen worde ...
help
Ammoniakemissie uit de landbouw in 1990 en 2005-2008 : achtergrondrapportage [Boek]
Hoogeveen, M.W. \ Blokland, P.W. \ Kernebeek, H. van \ Luesink, H.H. \ Wisman, J.H. \ 2010
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Natuur & Milieu heeft LEI Wageningen UR de definitieve berekening van de ammoniakemissie voor 2007 en de voorlopige berekening voor 2008 gemaakt. De berekening ...
help
Naar een gesloten mestkringloop in de biologische landbouw \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Kernebeek, H. van \ Luesink, H. \ 2009
De biologische landbouw in Nederland voert in totaal per saldo netto ruim 500 ton stikstof uit dierlijke mest aan. Dit is 10% van wat de biologische veehouderij produceert Zowel de overheid als de biologische sector wil een 100% gesloten systeem van ...
help
Cryptopodzolic soils in Switzerland \ European journal of soil science / British Society of Soil Science [Artikel]
Blaser, P. \ Kernebeek, P. \ Tebbens, L. \ Breemen, N. van \ 1997
help
Pedogenetic study of the factors that determine the transition from Podzol to cryptopodzol in Ticino, Southern Switzerland [Studentenverslag]
Kernebeek, P. van \ Tebbens, L.A. \ 1992
help
The use of electromagnetic measurements of apparent soil electrical conductivity to predict the boulder clay depth \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Brus, D.J. \ Knotters, M. \ Dooremolen, W.A. van \ Kernebeek, P. van \ Seeters, R.J.M. van \ 1992
help
Studie van de bodemgesteldheid van een gebied ten westen van Westerbork : toelichting bij de 1 : 10.000 bodemkaart [Studentenverslag]
Kernebeek, P. van \ Seeters, R.J.M. van \ 1990
help
Using electromagnetical measurements of electrical terrain conductivity for predicting the depth of boulder - clay by means of multiple linear regression : (concept) [Studentenverslag]
Kernebeek, P. van \ Seeters, R.J.M. van \ 1990
help
Geluidhinder in en om de woning \ NITHOO : nieuwe inventarisatie toegepaste huishoudwetenschappen, onderzoek en onderwijs [Hoofdstuk uit boek]
Elbers, H. \ Kernebeek, E. van \ Klooster - van Wingerden, C.M. van 't \ 1984
Ingegaan wordt op het verschijnsel geluid en geluidhinder, de oorsprong ervan, de effecten op de mens en de bestrijdingsmogelijkheden van geluidoverlast
help
Vegetatiekartering in centraal Drente. Mikrokartering van het N.W. deel van het Mantingerzand [Studentenverslag]
Kernebeek, A.E. van \ 1976
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.