help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag : rapportage tot en met monitoringjaar 2019 [Boek]
Troost, Karin \ Winden, Erik van \ Schekkerman, Hans \ Rappoldt, Kees \ Kessel, Jos van \ Nienhuis, Jeroen \ Ens, Bruno J. \ 2020
help
Watersysteemrapportage Maas [Boek]
Reeze, B. \ Liefveld, W. \ Postma, J. \ Barneveld, H. \ Kessel, N. van \ Jagt, H. van der \ Smit, T. \ Coops, H. \ Tjabbes-Van der Gaag, D. \ 2020
De scope van de voorliggende rapportage is de KRW-kwaliteit. De rapportage biedt een overzicht van de biologie, habitat en natuur in het stroomgebied van de Maas. Daarbij kijken we ook met een schuin oog naar de gerelateerde Natura 2000-doelstellinge ...
help
GEOPOTATO demonstrations: results of 2018/19 season [Boek]
Hengsdijk, H. \ Mukul, M. \ Kazi, J. \ Michielsen, J.M. \ Kessel, G. \ 2019
The GEOPOTATO project develops a decision-support system (DSS) for farmers in Bangladesh for an improved control of late blight in potato. Late blight, caused by Phytophthora infestans, is a highly infectious and destructive fungal disease in Solanac ...
help
The perspective of older patients with polypharmacy on their role in in-hospital medication safety [Studentenverslag]
Kessel, Isabelle van \ 2019
help
Kritische benthische soorten in de Waal : onderzoek naar het voorkomen van larvale rivier- en zeeprik, rivierrombout en volwassen najaden [Boek]
Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Collas, F. \ 2018
Om een beter beeld te schetsen in hoeverre larven van rivierprik en rivierrombout en najaden (tweekleppigen schelpdieren behorende tot de familie Unionidae) gebruik maken van habitats in de Waal, is in 2017 een verspreidingsonderzoek uitgevoerd. Zowe ...
help
Grondelgevaar : risico’s van nieuwe exoten snel en betrouwbaar beoordelen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Leuven, R. \ Collas, F. \ Kessel, N. van \ Nagelkerke, L. \ 2018
Steeds meer exotische vissoorten vestigen zich in Nederland. Sommige invasieve exoten doen het zelfs zo goed dat ze inheemse vissen verdringen. Welke kenmerken verklaren precies dat deze exoten zo succesvol zijn en andere vissoorten niet?
help
Visuele boordeling vitaliteit Phytophthora infestans bladvlekken : betrouwbaarheid van visuele levend/dood beoordelingen van bladaantasting in aardappel [Boek]
Kessel, Geert \ Topper, Corina \ Evenhuis, Bert \ Vossen, Jack \ 2018
In het kader van het teeltvoorschriften project (WPR-3740087100) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van visuele levend-dood waarnemingen aan Phytophthora bladvlekken in aardappel. V ...
help
Modelondersteuning MER winning suppletie- en ophoogzand Noordzee 2018-2027 : modelvalidatie [Boek]
Kaaij, Theo van der \ Kessel, Thijs van \ Troost, Tineke \ Herman, Peter \ Duren, Luca van \ Villars, Nicky \ 2017
In dit rapport worden de kalibratie en resultaten van de modellen voor waterbeweging, slib transport, primaire en secondaire productie gepresenteerd. Deze modellen worden voor effectberekeningen gebruikt om het effect van zandwinning in de Noordzee o ...
help
Working with nature in Wadden Sea ports [Boek]
Baptist, M.J. \ Eekelen, E. van \ Dankers, P.J.T. \ Grasmeijer, B. \ Kessel, T. van \ Maren, D.S. van \ 2017
help
China Potato GAP 2013-2016 : results of a public private partnership on innovation of potato production in China [Boek]
Kempenaar, Corné \ Pronk, Annette \ Haverkort, Anton \ Kessel, Geert \ Michielsen, Jean-Marie \ Ruijter, Frank de \ Vries, Sicko de \ Lyu, Dianqiu \ Wan, Shuming \ Li, Yong \ Fan, Guoquan \ Bai, Yanju \ Min, Fanxiang \ Guo, Mei \ Zhang, Shu \ Yang, Shuai \ Liu, Zhenyu \ Gao, Yunfei \ 2017
Good Agricultural Practices (GAP) are practices to apply for in on-farm production and post-production processes, resulting in safe and healthy food and non-food agricultural products, while taking into account economic, social and environmental sust ...
help
Evaluatie pilot rivierhout : effecten op vis, macrofauna en bodem (2014-2016) [Boek]
Liefveld, W.M. \ Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Klink, A.G. \ 2017
Hoewel de rivieren anno 2016 er heel anders bij liggen dan vroeger, wil Rijkswaterstaat Oost Nederland natuurlijke processen in het rivierengebied waar mogelijk herstellen. Dit vormt de motor voor de terugkeer van typische riviersoorten, wat bijdraag ...
help
Baseline Study GEOPOTATO [Boek]
Pronk, Annette \ Islam, Nazrul \ Ahsan, Hasib \ Rahman, Md. Masudur \ Kessel, Geert \ Hengsdijk, Huib \ 2017
help
Geo data for late blight control in potato : evaluation of decision support service in Bangladesh, 2016‐2017 [Boek]
Pronk, Annette \ Ahsan, Hasib \ Rahman, Md. Masudur \ Kessel, Geert \ Hengsdijk, Huib \ 2017
help
Baseline study Rangpur GEOPOTATO [Boek]
Pronk, Annette \ Kessel, Geert \ Ahsan, Hasib \ Rahman, Md. Masudur \ Abdulla Hil, Shafi \ Islam, Nazrul \ Michielsen, Jean-Marie \ Hengsdijk, Huib \ 2017
help
Evaluatie Stidug [Boek]
Kessel, Henk van \ Opdam, Erik \ 2016
help
Voederbieten : minder stikstofverliezen na scheuren grasland \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Pijlman, J. \ Eekeren, N. van \ Gerner, L. \ Kessel, T. van \ 2016
In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen h ...
help
Naar 100% regionaal eiwit : kansen en knelpunten voor eiwitrijke veevoergrondstoffen [Boek]
Zanders, Ruud \ Cormont, Anouk \ Krimpen, Marinus van \ Prins, Udo \ Ridder, Annika de \ Kessel, Hans van \ Hartog, Henk den \ Krajenbrink, Wim \ Pluimers, Jacomijn \ Haren, Rob van \ Gankema, Palien \ Raad voor Regionaal Veevoer, \ 2016
Ongeveer de helft van het eiwitrijke veevoer in Nederland wordt geïmporteerd van buiten Europa. Het overgrote deel van deze grondstoffen bestaat uit soja- en palmproducten. Op Europees niveau zijn we voor 96% van onze sojabehoefte en voor 70% van onz ...
help
Een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland: inventarisatie van verbetervoorstellen voor juridische instrumenten op nationaal niveau [Boek]
Hoop, L. de \ Hollander, H. \ Hullu, E. de \ Kessel, N. van \ Kleef, H.H. van \ Lam, T.E.P.A. \ Odé, B. \ Schiphouwer, M. \ Spikmans, F. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Het doel van dit project is drieledig, namelijk de inventarisatie van: 1) relevante juridische knelpunten waar in de praktijk tegenaan wordt of kan worden gelopen bij de uitvoering van surveillance-, eliminatie- of beheersmaatregelen voor invasieve e ...
help
Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl [Boek]
Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Hoek, D.J. van der \ Paulissen, M. \ Jansen, H. \ Kamermans, P. \ Poelman, M. \ Schasfoort, F. \ Meulen, S. van der \ Kessel, T. van \ Ek, R. van \ [2015]
Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project ric ...
help
‘Stoom is onmisbaar in het productieproces’ \ Voedingsindustrie : vakblad [Artikel]
Kessel, S. van \ 2015
Bij Koetsier Vleeswaren draait alles om authenticiteit, vakmanschap en duurzaamheid; ondanks de modernste productiemiddelen. Of misschien wel juist dankzij die moderne productiemiddelen: zoals de inzet van een Certuss Universal 500 TC stoomgenerator. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.