help
Framing nature : searching for (implicit) religious elements in the communication about nature [Proefschrift]
Jansen, Peter \ 2017
help
Jacht = Faunawanbeheer \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Keulartz, J. \ 2016
H oe belangrijk zijn grote jagers in de natuur? En welke invloed hebben zij op populaties prooidieren? Dat Nederland geen grote jagers meer kent, is een veelgebruikt argument om te pleiten voor de een of andere vorm van populatiebeheer. Onterecht, zo ...
help
Herijking beleid zet halfnatuur verder onder druk \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Keulartz, F.W.J. \ 2014
Onze natuur staat onder druk, waaronder het stuifzandheidelandschap met de daar levende soorten waarvoor Nederland internationale verantwoordelijkheid draagt. Het beheer - en dus het behoud - wordt bemoeilijkt door klimaatverandering, stikstofdeposit ...
help
Different shades of green : reflections on the legitimacy of Dutch nature policy and practices [Proefschrift]
Leistra, G.R. \ 2014
Welke natuur waardevol en het beschermen waard is, staat ter discussie. Verschillende kleuren groen concurreren om ruimte, zowel met elkaar als ook met ander landgebruik. Uitvoer Door legitimiteit uit te leggen aan de hand van in deze studie opgedane ...
help
Kunnen we genoegen nemen met plastic Panda's? \ Filosofie & praktijk [Artikel]
Keulartz, F.W.J. \ 2012
In Plastic Panda's stelt 'volksfilosoof' Bas Haring het belang van biodiversiteit ter discussie, niet toevallig uitgerekend rond het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Wanneer soorten in het huidige tempo blijven uitsterven, zal hun aantal ro ...
help
Het wilde dier in onze samenleving : een contextuele benadering van intrinsieke waarde \ Filosofie & praktijk [Artikel]
Swart, J.A.A. \ Keulartz, F.W.J. \ 2010
In deze bijdrage gaan de auteurs in op de vraag naar de intrinsieke waarde van wilde dieren in natuurlijke én menselijke omgevingen. Na eerst enkele bestaande benaderingen te schetsen, gaan zij in op het onderscheid tussen wild en gedomesticeerd als ...
help
Voorbij de Ark? : consequenties voor de kernactiviteiten en het collectiebeleid van dierentuinen \ Filosofie & praktijk [Artikel]
Keulartz, J. \ 2010
De auteur stelt dat de milieucrisis de wereld van de dierentuin niet onberoerd heeft gelaten. Dienden dierentuinen aanvankelijk vooral 'ter lering en vermaak', later verschoof het accent meer en meer naar soortbehoud. Daarbij werd 'Captivity for Cons ...
help
Van wie is het bos eigenlijk : essay over participatie en natuurbeheer [Boek]
Dijstelbloem, H. \ Keulartz, J. \ Veen, M. van der \ 2009
help
De intrinsieke waarde van dieren in performance praktijken = The intrinsic value of performing animals [Boek]
Keulartz, F.W.J. \ Swart, J.A.A. \ 2009
Dit rapport gaat in op onderstaande vragen: Wat moet onder intrinsieke waarde worden verstaan? In hoeverre heeft intrinsieke waarde ook betrekking op de omgeving (context) waarin het dier de facto verkeert en de geschiedenis die aan het dier verbonde ...
help
De intrinsieke waarden van dieren in performance-praktijken = The intrinsic value of performing animals [Boek]
Keulartz, F.W.J. \ Swart, J.A.A. \ 2009
Rapport van de Universiteit van Groningen en Wageningen Universiteit over de vraag of de intrinsieke waarde van wilde dieren aangetast wordt door het betrokken zijn bij voorstellingen en optredens. Ingegaan wordt op de volgende vragen: Wat moet onder ...
help
Van ecologisch herstel tot ecologisch ontwerp: natuur in het tijdperk van globale veranderingen \ Filosofie & praktijk [Artikel]
Keulartz, F.W.J. \ 2009
In dit artikel aandacht voor de visies op en beelden van natuur, zoals die naar voren komen uit de praktijk en theorie van natuurbehoud en natuurherstel. Met specifieke aandacht voor recente verschuivingen in die beelden en visies, verschuivingen die ...
help
Legitimacy in European nature conservation policy : case studies in multilevel governance [Boek]
Keulartz, J. \ Leistra, G. \ cop. 2008
Natura 2000 was tot voor kort vorral een ecologisch-bestuurlijk project, maar de invoering roept ook kritiek en verzet op vanwege belangrijke sociale implicaties. Natura 2000 lijkt een legitimiteitsprobleem te hebben. De twee peilers onder de legitim ...
help
Sociale rechtvaardigheid en ruimtelijke diversiteit : een Walzeriaanse visie op bereikbaarheid en toegankelijkheid \ Filosofie & praktijk [Artikel]
Keulartz, F.W.J. \ 2007
Met behulp van Walzers notie van complexe gelijkheid kan aannemelijk gemaakt worden dat er bij de discussie over spreiding versus verweving daadwerkelijk sprake is van een dilemma waarbij telkens weer gezocht zal moeten worden naar balans tussen mark ...
help
Nature and landscape planning: exploring the dynamics of valuation, the case of The Netherlands \ Landscape and urban planning : an international journal of landscape design, conservation and reclamation, planning and urban ecology [Artikel]
Windt, H.J. van der \ Swart, J.A.A. \ Keulartz, F.W.J. \ 2007
In our conceptual framework we distinguish between three views on nature: a wilderness, an arcadian and a functional valuation approach to nature, each related to specific ecological, aesthetic and ethical perspectives. In our empirical studies we co ...
help
Het gentech debat ontleed : een analyse van terugkerende kernthema’s en argumenten [Boek]
Keulartz, F.J.W. \ Oever, L. van den \ Vriend, H. de \ 2007
In deze signalering is het maatschappelijke debat rond genetische modificatie en haar toepassingen geanalyseerd
help
De uitgesloten derde [orakel] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Keulartz, F.W.J. \ 2006
Hoofdlijn uit de rede bij aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap duurzaamheid en levensbeschouwing (Radboud Universiteit 18 febr. 2006)
help
Valuing nature in the context of planning : an exploration \ Visions of nature : a scientific exploration of people's implicit philosophies regarding nature in Germany, the Netherlands and the United Kingdom [Hoofdstuk uit boek]
Windt, H.J. van der \ Swart, J.A.A. \ Keulartz, J. \ 2006
help
Precedent, hellend vlak, gewenning: ethische strategieën in de omgang met genomics \ Filosofie & praktijk [Artikel]
Swierstra, T. \ Keulartz, J. \ Korthals, M. \ 2005
In dit artikel wordt stelling genomen tegen een type normatief debat, waarin men vertrekt vanuit onwrikbare morele fundamenten en vastliggende grenzen. De auteurs betogen dat het genomics-debat nu nog wordt gedomineerd door argumentatiestrategieën di ...
help
Werken aan de grens : de spanning tussen diversiteit en duurzaamheid [Rede]
Keulartz, J. \ 2005
help
Werken aan de grens : een pragmatische visie op natuur en milieu [Boek]
Keulartz, J. \ 2005
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.