help
Advanced Biofuels - Potential for Cost Reduction [Boek]
Brown, A. \ Waldheim, L. \ Landälv, I. \ Saddler, J. \ Ebadian, M. \ McMillan, J.D. \ Bonomi, A. \ Klein, B. \ 2020
This project uses as its starting point a study on the costs of advanced biofuels carried out within the programme of work of the Sub-Group on Advanced Biofuels (SGAB) (under the European Commission’s Sustainable Transport Forum (STF)) and published ...
help
Zout-, suiker- en verzadigd vetgehalten in levensmiddelen : RIVM Herformuleringsmonitor 2018 [Boek]
Borg, S. ter \ Brants, H. \ Klein, R.J. de \ Toxopeus, I. \ Westenbrink, S. \ Milder, I. \ 2019
help
Bakkerij Kees Gutter bakt ze goud \ Vakblad vers-inspiratie [Artikel]
Klein, J. \ 2019
Afgelopen jaren zijn al veel producten van Bakkerij Kees Gutter met goud bekroond door het Nationaal Bakkerij Centrum. Niet eerder wonnen ze echter zoveel tegelijk en op zoveel onderdelen. Dit jaar vielen zowel zijn Waterlands Klassiek, het Tijger Vo ...
help
Can you feel the benefit? : investigating the cognitive and affective aspects of consumer risk-benefit perceptions of new food technologies [Studentenverslag]
Klein, Carlo de \ 2019
help
Zout-, suiker- en verzadigd vetgehalten in levensmiddelen : RIVM Herformuleringsmonitor 2018 [Boek]
Borg, S. ter \ Brants, H. \ Klein, R.J. de \ Toxopeus, I. \ Westenbrink, S. \ Milder, I. \ 2019
Het Nederlandse voedingsbeleid is erop gericht om het voor consumenten gemakkelijk te maken voor gezonde producten te kiezen. Dat gebeurt onder andere door producenten te stimuleren om de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen ...
help
Wat mag u een sollicitant vragen? : houd rekening met de Algemene wet op gelijke behandeling \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Klein, C. \ 2018
Als een kandidaat op sollicitatiegesprek komt, wilt u zoveel mogelijk te weten komen over de sollicitant. Houd er echter er rekening mee dat u niet zomaar alles mag vragen tijdens een sollicitatiegesprek.
help
Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw : evaluatie resultaten 2017 [Boek]
Weert, Jasperien de \ Klein, Janneke \ 2018
Deze rapportage bevat de analyse van de monitoringsresultaten van het meetjaar 2017 en de mate van operationalisering van het meetnet. Resultaten van 2015, 2016 en 2017 worden met elkaar vergeleken en daar waar mogelijk ook met de data van 2014. Meet ...
help
Lumbricus stofstromenanalyse: routes van nutrienten uit metingen [Boek]
Rozemeijer, Joachim \ Eertwegh, Gé van den \ Roelofsen, Frans \ Toorn, Linda van der \ Scheer, Jeroen van der \ Klein, Janneke \ Hooijboer, Arno \ Louw, Perry de \ Grift, Bas van der \ Worm, Bas \ 2018
Te hoge stikstof- en fosforconcentraties vormen op de zandgronden vanuit kwaliteitsoogpunt een grote belemmering voor het behalen van de KRW-doelen. Voor een effectieve aanpak van het nutriëntenprobleem moet helder zijn waar en via welke hydrologisch ...
help
Public participation in conservation translocations in Scotland : striving towards democratic decision-making in nature conservation [Studentenverslag]
Klein, Lisette \ 2018
help
Planning en controle bij uitkapbeheer met casestudies in Kolkbos, Oude Trekerbos en Boombos [Boek]
Jansen, J.J. \ Zuidema, P.A. \ Klein, J.P.G. de \ Ouden, J. den \ Mohren, G.M.J. \ 2018
Van 1984 tot 2012 zijn er drie studies verricht in ongelijkjarig gemengd bos, in twee daar-van is uitkapbeheer toegepast. De bosontwikkeling werd gemonitord in termen van groei, sterfte, in-groei en kap. De diametergroei werd verklaard op basis van b ...
help
Benchmarkstudie Ouddorp [Boek]
Klein, L. \ Kraaijeveld, R. \ Ockenburg, S. van \ Veen, T. van der \ Jense, E. \ 2017
Holwerd aan Zee is een dorp in Friesland dat bij veel mensen bekend staat als dorp op weg naar Ameland. Holwerd wil van dit imago af en wil graag meer bezoekers en wellicht inwoners die naar het dorp komen voor een vakantie of een dagje weg. Om hierv ...
help
Toekomstvisie voor Holwerd [Presentatie]
Jansen, E. \ Klein, L. \ Kraaijeveld, R. \ Ockenburg, S. van \ Veen, T. van der \ 2017
help
Toekomstvisie toerisme Holwerd aan Zee [Studentenverslag]
Klein, L. \ Kraaijeveld, R. \ Ockenburg, S. van \ Veen, T. van der \ Jense, E. \ 2017
Om de krimp van Holwerd tegen te gaan en het gebied tegelijkertijd aantrekkelijker te maken voor toerisme is er een toekomstvisie uitgewerkt voor Holwerd. Hier zijn de drie V’s (Vervoer, Verblijf en Vermaak) en de drie P’s (People, Planet en Profit) ...
help
Monitoring scherpt bestuurskracht voor duurzame ontwikkeling \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Zoeteman, K. \ Klein, M. \ 2017
Er zijn forse verschillen in de houding waarmee gemeentebesturen duurzaamheid nastreven. Dat blijkt uit de Governance monitor van Telos, Tilburg University, en VNG International, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van IenM. Koppeling van duurz ...
help
Werkdocument Afstemming regionale en landelijke analyses [Boek]
Klein, Janneke \ Schipper, Peter \ Beekman, Jappe \ Kools, Stefen \ 2017
Dit rapport is een samenvatting van de impressies uit regionale sessies, waarin uitwisseling van kennis, manieren van aanpak en resultaten centraal stonden. Het rapport is opgebouwd vanuit de regionale sessies en een opzet voor de landelijke analyse. ...
help
Ecologische kantelpunten in de Nederlandse grote wateren : discussie memo over recente inzichten, voorbeelden en onderzoeksvragen [Boek]
Veraart, Jeroen \ Reijers, Valerie \ Lange, Marieke de \ Nes, Egbert van \ Kosten, Sarian \ Baptist, Martin \ Noordhuis, Ruurd \ Platteeuw, Maarten \ Klein, Jeroen de \ Koelmans, Bart \ Heide, Tjisse van der \ Scheffer, Marten \ Backx, Joost \ Ohm, Marieke \ Berg, Marcel van den \ Groen, Siep \ Adriaansen, Leo \ 2016
Deze memo beschrijft de inzichten en ervaringen die er op het terrein van ecologische kantelpunten recentelijk zijn opgedaan in theorie en praktijk. Het is de bedoeling om de discussie aan te zwengelen over wat deze inzichten betekenen voor het behee ...
help
Towards validation of the NanoDUFLOW nanoparticle fate model for the river Dommel, The Netherlands \ Environmental science: Nano [Artikel]
Klein, J.J.M. de \ Quik, J.T.K. \ Bäuerlein, P.S. \ Koelmans, A.A. \ 2016
It is generally acknowledged that fate models for engineered nanoparticles (ENPs) hardly can be validated, given present limitations in analytical methods available for ENPs. Here we report on progress towards validation of the spatially resolved hyd ...
help
Waterkwaliteit in landbouwgebieden : Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Klein, J. \ Rozemeijer, J. \ Mul, M. \ 2016
Uit metingen door waterschappen blijkt dat de waterkwaliteit in land- bouwgebieden langzaam verbetert. Toch blijven maatregelen nodig, want de helft van de locaties voldoet nog niet aan de normen voor de meststoffen stikstof en fosfor. Het verontrein ...
help
Rapportage en evaluatie Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 2014 [Boek]
Roex, Erwin \ Klein, Janneke \ Weert, Jasperien de \ 2016
Deze eerste voortgangsrapportage bevat de resultaten van het eerste jaar van het LM-GBM, waarbij de nadruk in dit rapport vooral ligt op de mate van operationalisering van het meetnet. Onder de mate van operationalisering worden aspecten verstaan als ...
help
Prof. David Klein over Effectieve natuurbescherming [Video]
Klein, D. \ 2016
Het beschermen van het leefgebied van weidevogels als de grutto is een morele verplichting die een rijk land als Nederland op zich moet nemen. Vogels die hier al miljoenen jaren verblijven zullen anders het loodje leggen. En dat komt niet doordat de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.