help
Invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving kievit [Boek]
Melman, Dick \ Kleyheeg, Erik \ Visser, Tim \ Oosterveld, Ernst \ Roodbergen, Maja \ Teunissen, Wolf \ Slier, Thalisa \ 2020
Aansluitend op de in eerder onderzoek vastgestelde aantrekkelijkheid van greppelplasdrassen voor weidevogels, is onderzocht of deze plasdrassen ook een effect hebben op de overleving van kievitskuikens tot vliegvlug. In drie weidevogelrijke gebieden ...
help
Recente trends van weidevogels bij verschillende vormen van beheer : special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Turnhout, C. van \ Foppen, R. \ Zoetebier, D. \ Kleyheeg, E. \ 2020
Met veel boerenlandvogels gaat het al decennialang slecht in Nederland en daarom betaalt de Nederlandse overheid sinds de jaren zeventig boeren voor de uitvoering van agrarisch natuurbeheer. Sindsdien is er voortdurend discussie over de effectiviteit ...
help
Terreingebruik en voedsel van de Zwarte Specht in Noord-Brabant en Drenthe [Boek]
Kleunen, André van \ Manen, Willem van \ Nijssen, Marijn \ Burg, Arnold van den \ Kleyheeg, Erik \ Teunissen, Wolf \ Majoor, Frank \ Wouters, Pieter \ Brinkman, Christian \ Geneijgen, Peter van \ Versluijs, Remco \ 2020
help
Leefgebied van Smient in Natura 2000-gebied Rijntakken [Boek]
Kleyheeg, Erik \ Bremer, Loes van den \ 2018
Provincie Gelderland heeft Sovon gevraagd om het leefgebied van de Smient in Natura 2000-gebied Rijntakken nauwkeuriger in beeld te brengen. Betere informatie over het habitatgebruik van Smienten moet als toetsingskader kunnen dienen voor bevoegd gez ...
help
Leefgebied van Smient in Natura 2000-gebied Rijntakken [Boek]
Kleyheeg, Erik \ Bremer, Loes van den \ 2018
help
Revision of Bolboschoenus (Asch.) Palla (Cyperaceae) in the Netherlands \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Simons, E.L.A.N. \ Haverman, R. \ Kleyheeg, E. \ 2016
Deze studie tracht inzicht te geven in de taxonomie, verspreiding en ecologie van de Bolboschoenus maritimus-groep, naar aanleiding van nieuwe inzichten in de taxonomie van deze groep eind jaren 90 van de vorige eeuw en de eerste 10 jaren van deze ee ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.