help
Mijn park of hun park : de band tussen lokale gemeenschappen en historische parken [My Place-symposium op Twickel] \ Nieuwsbrief / Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten [Artikel]
Kleyn, E. \ 2006
help
Ergonomie doorslaggevend voor succes flexplek : over voortvarende planners en terughoudende dragers \ Facility management magazine [Artikel]
Kleyn, A.B. \ 1999
Beschouwing over de vraag hoe ergonomisch verantwoord werken zich verhoudt tot innovatieve werkvormen
help
Boven rusteloos land : remote sensing ten behoeve van morfologische analyse van het stadslandschap 1915-1980 [Proefschrift]
Kleijn, H.C.M. \ 1999
In this book, a defence is made of the proposition that remote sensing can be a valuable and efficient instrument for acquiring knowledge of the external morphology of the changing historical landscape. This concerns both the external physical struct ...
help
Ruimtelijke ordening en economie, samen op weg? \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Heijs, J.B.M. \ Kleyn, W.H. \ Groene, J.H. de \ 1996
help
Spatial economic policy until the year 2000 \ Tijdschrift voor economische en sociale geographie = Dutch journal of economic and social geography = ... : orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie [Artikel]
Groene, H. de \ Heijs, J. \ Kleyn, W. \ 1995
help
Antibioticagebruik bij konijnen \ Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders [Artikel]
Kleyn, F. \ Willigen \ 1995
Methoden voor het toedienen van antibiotica, de toxiciteit van antibiotica en antibiotica die aan konijnen kan worden toegediend
help
Dynamische koopkrachtveranderingen 1977-1990 \ Sociaal-economische maandstatistiek ... / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Kleyn, J.P. de \ 1993
help
Freisetzung von Stickstoff und Kohlenstoff durch Niedermoor-entwaesserung \ Wasser + Boden : Zeitschrift fuer Wasser- und Abfallwirtschaft [Artikel]
Lenz, A. \ Kleyn, K.P. \ Geller, G. \ 1992
help
Vaccins doen geen wonderen \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Kleyn, F.C. \ 1991
Infectieziekten of uitval door botulisme kunnen door goede hygienische maatregelen en door goed aangewende vaccins beperkt blijven
help
Proefstation onderzoekt drie methoden van mestopslag \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Kleyn, J.P.L. de \ 1987
help
Bescherming van kopers van woningen = Protection of purchasers of dwelling - houses = La protection des acquereurs de logements = Schutz des Kauefers bei Erwerb von Eigentumswohnungen : preadviezen voor de gecombineerde jaarlijkse algemene vergaderingen van de Koninklijke Notariele Broederschap en de Vereniging voor Bouwrecht op vrijdag 4 oktober 1985 te Amsterdam [Boek]
Kleyn, W.M. \ Velten, A.A. van \ 1985
help
De waarde van agrarische grond in de Markerwaard voor de Nederlandse economie [Boek]
Post, J.H. \ Buurma, J.S. \ Kleyn, E.H.J.M. de \ 1984
Samenvattend verslag van een studie naar de nationaal-economische waarde van landbouwgrond in de Markerwaard
help
Verslag van een 3-maands praktijktijd vegetatiekunde te Aughinish-Island in de Ierse Republiek [Boek]
Kleyn, K.P. \ 1978
help
Oorzaken van veranderingen in de stand van de patrijs (Perdix perdix) in Nederland, september 1975 t/m april 1976 [Studentenverslag]
Kleyn, K.P. \ IJzerman, A.J. \ 1977
help
Vegetatiekartering in het Meddose Veen : verslag van een 6 maands doctoraalonderzoek [Boek]
Kleyn, K.P. \ 1977
help
Beheersrichtlijnen voor het rivierduincomplex "De Prathoek" [Boek]
Kleyn, K.P. \ 1977
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.