help
Werkwijzer natuur : maatschappelijke kosten-baten analyses [Boek]
Klooster, Jeroen \ 2018
help
Diepte-infiltratie als basis voor duurzaam watersysteem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dijk, M. van \ Klooster, J. van 't \ 2017
De Zonnehof is een stadslo- catie in Amersfoort die opnieuw wordt ingericht. De kwaliteit van het gebied wordt verbeterd en er vindt vergroening plaats door er een parkachtige omgeving van te maken. Om het ge- bied tegelijkertijd klimaatbe- stendig t ...
help
Influences affecting the operationalization of a dairy business startup in Kazakhstan [Studentenverslag]
Klooster, Bram van ’t \ 2017
This MSC‐thesis research discovers the farming style influenced by recent histories of Kazakhstan and technological renewal that cooperate in forms of task groups. It focuses on the functionality of task groups during the dairy farm startup project w ...
help
The influence of normative feedback on healthy food choices online [Studentenverslag]
Klooster, Anke van ‘t \ 2017
Sugar consumption of 70% of Dutch adults is higher than the World Health Organization recommends. The use of social norms to help people make healthier food choices is promising, but has not yet been studied in an online shopping environment. This st ...
help
The effect of health claims on ambivalent attitudes [Studentenverslag]
Klooster, A. van't \ 2014
This study sought to view a relation between health claims on food products and the ambivalence people experience towards these products. An overview of knowledge about health claims, attitudinal ambivalence and their interaction is given. In two que ...
help
Linking good agricultural practices and climate smart agriculture [Boek]
Verhagen, J. \ Hengsdijk, H. \ Bezlepkina, I. \ Groenestein, K. \ Klooster, K. van't \ 2013
Recently, the concept of Climate Smart Agriculture (CSA) was introduced to position agriculture and food security in relation to climate change adaptation and mitigation. Good Agricultural Practices (GAP) with the aim to create cleaner and safer prod ...
help
Kosten weiderantsoen Dynamisch Beweiden mei, juni en juli 2013 [Brochure]
Klooster, B. van 't \ Stienezen, M. \ 2013
Op basis van de melkproductie en de bijvoeding is terug gerekend hoeveel weidegras de koeien hebben opgenomen. Voor de overige producten is uitgegaan van de hoeveelheid die door de melkveehouders is opgegeven. Voor weidegras is met een kostprijs van ...
help
Socio-economic scenarios in climate adaptation studies \ Climate adaptation and flood risk in coastal cities [Hoofdstuk uit boek]
Klooster, S. van 't \ Drunen, M. van \ Koomen, E. \ 2012
help
Bounding the future : the use of scenarios in assessing climate change impacts \ Futures : the journal of policy, planning and futures studies [Wetenschappelijk artikel]
Drunen, M.A. van \ Klooster, S.A. van 't \ Berkhout, F. \ 2011
This paper investigates the contribution of socio-economic scenarios to improve decisions and policies in climate assessments. We specifically looked at adaptation projects in the Dutch Climate changes Spatial Planning programme. Based on the four de ...
help
Risicoperceptie, probleemeigenaarschap en adaptatie van bewoners en bedrijven [Factsheet]
Heijmink, M. \ Klooster, S. van 't \ 2011
Het ‘Waterplan Rotterdam’ en de ‘Onderzoeksagenda Waterkader Haaglanden’ stellen dat deze hotspots hun ruimtelijke planning moeten aanpassen aan zowel klimaatgerelateerde problemen met betrekking tot overstromingsveiligheid als aan de eisen van bewon ...
help
Innovatieve economische instrumenten in het waterbeheer in de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kirchholtes, U. \ Klooster, J. \ Veeren, R. van der \ 2011
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) onderzoekt mogelijkheden om de financiering van het waterbeheer aan te passen of uit te breiden met meer prijsprikkels, gericht op een effectiever, efficiënter en rechtvaardiger waterbeheer. In opdrac ...
help
Sterke verhalen : hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt=Strong stories : how the Dutch are reinventing spatial planning [Boek]
Hajer, M. \ Grijzen, J. \ Klooster, S. van 't \ Ovink, H. \ Wieringa, E. \ Dammers, E. \ 2010
The planning practices of tomorrow are all about creating widely endorsed spatial visions. These visions develop out of interaction between citizens, experts, and policymakers, and they connect research findings with local wishes and circumstances. M ...
help
Een nieuwe rivier in Ooijen-Wanssum : samenvatting [Boek]
Klooster, S. van 't \ 2010
Nederland kent inmiddels een breed scala aan praktijkvoorbeelden van gebiedsontwikkeling, waarvan De Blauwe Stad in Groningen, Wieringerrandmeer in Noord-Holland en IJsseldelta Zuid (Bypass Kampen) bekende voorbeelden zijn. Het gebiedsontwikkelingspr ...
help
Exploratory study of innovative economic instruments for water management measures in the agricultural sector summary of practical studies : final report [Boek]
Klooster, Jeroen \ Vlieger, Bram de \ Linderhof, Vincent \ 2010
The Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management is investigating different options to modify or expand the funding of water management with more price incentives focusing on more effective, efficient and fairer water management. On ...
help
Kosten én baten van dakgroen : conclusies onderzoeksprogramma Groene Daken Rotterdam \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Warringa, G. \ Klooster, J. \ 2010
Steeds vaker worden eigenaren van gebouwen door gemeenten gestimuleerd om daken en gevels te vergroenen. Daar zijn kosten mee verbonden. Een deel van de opbrengsten van deze investeringen gaat echter niet naar eigenaren of gebruikers van deze gebouwe ...
help
Perspectieven rijpaden bedrijfseconomische consequenties [Poster]
Klooster, A. van der \ Wekken, J. van der \ Leeuwen, W. \ 2010
Poster met informatie over onderzoek met als doel het berekenen van de economische haalbaarheid van telen in onbereden grond, door middel van een systeem met vaste rijpaden in het seizoen, op biologische en geïntegreerde bedrijven.
help
Een nieuwe rivier in Ooijen-Wanssum? : een evaluatie van het beleidsproces [Boek]
Klooster, S. van 't \ Hajer, M. \ Cornelisse, C. \ Boas, I. \ 2010
Nederland kent inmiddels een breed scala aan praktijkvoorbeelden van gebiedsontwikkeling, waarvan De Blauwe Stad in Groningen, Wieringerrandmeer in Noord-Holland en IJsseldelta Zuid (Bypass Kampen) bekende voorbeelden zijn. Het gebiedsontwikkelingspr ...
help
Waterkwaliteitsanalyse Amersfoort \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spanjers, B. \ Klooster, J. van 't \ Vissers, M. \ Bies, F. de \ 2009
De gemeente Amersfoort wil de kwaliteit van het stedelijk oppervlaktewater verbeteren. In het verleden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die relatie hebben met de oppervlaktewaterkwaliteit van Amersfoort. Ook hebben de gemeente en Waterschap Vallei ...
help
Het retentiefonds: hulp bij waterinpassingen bij stedelijke ontwikkelingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klooster, J. \ Noordhoek, I. \ Vries, K. de \ Witter, V. \ Arens, E. \ 2009
Ruimte is schaars, zeker de ruimte voor water in stedelijk gebied. Bij de ontwikkeling van binnenstedelijke plannen waarbij het verhard oppervlak toeneemt, moeten ontwikkelaars ruimte reserveren voor retentie. Soms is het onmogelijk om deze retentie ...
help
Groene daken \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Ebbink, B.A.J. \ Klooster, J.P.G.N. \ Moppes, D.A.F. \ 2009
Uit klimaatscenario's van het KNMI komt naar voren dat extreme neerslaghoeveelheden zullen toenemen. Dit vraagt om maatregelen die de capaciteit voor waterberging in het stedelijke gebied vergroten. Zowel op het gebied van duurzaamheid als van leefba ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.