help
De succesfactoren voor citizen science \ H2O online [Artikel]
Vries, S. de \ Klop, T. \ Bogert, M. \ Hurk, B. van den \ Mateboer, S. \ Anema, K. \ Giller, O. \ 2020
Citizen Science (CS) wordt ook bij watermanagement populairder. Bij het opzetten van een succesvol CS-project komt veel kijken. Wordt er een aspect over het hoofd gezien, dan ontstaat de kans dat het project averechts werkt en de burgerwetenschappers ...
help
Een geslaagd examen : Neem de proeve van bekwaamheid serieus \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Klop, D. \ 2020
Hoe toets je of een student in de twee of drie jaar van de opleiding de juiste dingen heeft geleerd en inderdaad klaar is om aan de slag te gaan? In onze sector gebeurt dat met een proeve van bekwaamheid. Helaas zien we dat die nog lang niet altijd o ...
help
Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland : overzicht van effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbare soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en oplossingsrichtingen voor een natuurinclusieve energietransitie [Boek]
Buij, Ralph \ Jongbloed, Ruud \ Geelhoed, Steve \ Jeugd, Henk van der \ Klop, Erik \ Lagerveld, Sander \ Limpens, Herman \ Meeuwsen, Henk \ Ottburg, Fabrice \ Schippers, Peter \ Tamis, Jacqueline \ Verboom, Jana \ Wal, Jan Tjalling van der \ Wegman, Ruut \ Winter, Erwin \ Schotman, Alex \ 2018
help
Reductie van ammoniak- en methaanemissie via het voerspoor : onderzoek naar de wisselwerking tussen de excretie van Totaal Ammoniakaal Stikstof (TAN) en de emissie van enterisch methaan (CH4) op de Koeien&Kansen praktijkbedrijven in de periode 2010-2013 [Boek]
Spek, J.W. \ Klop, A. \ Šebek, L.B. \ 2017
help
Vermindering van ammoniakemissie door voermaatregelen bij melkvee : experimenteel onderzoek op Dairy Campus [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Klop, A. \ Riel, J.W. van \ Zonderland, J.L. \ Šebek, L.B.W. \ Ogink, N.W.M. \ 2017
help
Relatie tussen TAN-excretie en mest- en urinesamenstelling op praktijkbedrijven [Boek]
S̆ebek, L.B. \ Dooren, H.J.C. van \ Klop, A. \ Riel, J.W. van \ Ogink, N.W.M. \ 2016
help
Onderzoek aan Muskusratten bestrijding [Presentatie]
Bos, D. \ Klop, E. \ LaHaye, M. \ Hemert, H. van \ Loon, E. van \ Ydenberg, R. \ [2016]
Presentatie Dr. ir. Daan Bos (Altenburg & Wymenga) over onderzoek aan muskusratten bestrijding en evaluatie daarvan met een grootschalig veld experiment tijdens het Studium Generale ‘Muskusrattenbestrijding: Dweilen met de kraan open?!’ 23 maart 2016 ...
help
Beheer van muskusratten in Nederland : effectiviteit van bestrijding op grond van historie en een grootschalige veldproef [Boek]
Bos, Danie͏̈l \ Klop, E. \ Hemert, H. van \ La Haye, Maurice \ Hollander, H. \ Loon, E. van \ Ydenberg, R. \ 2016
Het voorliggende rapport is een beknopte Nederlandstalige samenvatting van een driejarig onderzoek naar de bestrijding van Muskusratten in Nederland. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waarin diverse aspecten van de bestrijding onder ...
help
Phosphorus metabolism in dairy cattle : literature study on recent developments and gaps in knowledge [Boek]
Goselink, R.M.A. \ Klop, G. \ Dijkstra, J. \ Bannink, A. \ 2015
Het doel van deze literatuurstudie is de onzekerheden en aannames binnen de huidige P behoeftemodellen in kaart te brengen, suggesties te doen voor verbetering om nauwkeuriger en met meer zekerheid naar behoefte te kunnen voeren, en biomarkers te zoe ...
help
Grasraffinage en gebruik van grasvezel in de rundveevoeding [Boek]
Klop, A. \ Durksz, D. \ Zonderland, J. \ Koopmans, B. \ 2015
In 2012 is een proef met melkkoeien uitgevoerd met als doel de waarde van grasvezel te onderzoeken. In het rantsoen van de koeien werd een deel van de graskuil vervangen door grasvezel. De grasvezel kwam beschikbaar na de raffinage van gras. De resul ...
help
Zonder instroom van vakmensen loopt alles vast : stage bieden \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Klop, D. \ 2014
Binnenkort start het nieuwe schooljaar en wellicht heeft zich al een leerling bij u gemeld met de vraag:"Ik wil graag de opleiding Groen, grond, infra volgen en ben op zoek naar een leerbedrijf." Een uitgelezen kans om energie te steken in een aankom ...
help
Risk assessment of the Black swan (Cygnus atratus) in the Netherlands [Boek]
Beemster, N. \ Klop, E. \ 2013
De Zwarte zwaan Cygnus atratus is een van oorsprong in Australië voorkomende zwanensoort. Aan het eind van de 18e eeuw werden de eerste exemplaren naar Europa gebracht, waar de soort erg populair werd als parkvogel en in watervogelcollecties. Ontsnap ...
help
CO2-levering Nieuw Prinsenland vanuit Rilland [Boek]
Klop, A.H.M. \ 2013
Een mogelijke CO2-bron voor het glastuinbouwgebied van Nieuw Prinsenland is de nieuw te bouwen vergister in Rilland. Bij deze installatie, de Groene Poort genoemd, wordt biogas geproduceerd, dat vervolgens wordt opgewerkt tot groen gas. Bij het opwer ...
help
Economic and environmental analysis of energy efficiency measures in agriculture : case studies and trade offs [Boek]
Meyer-Aurich, A. \ Visser, C. de \ Voort, M. van der \ Stanghellini, C. \ Ellen, H. \ Klop, A. \ Wemmenhove, H. \ 2012
This report illustrates case studies with an in-depth analysis of the interactions of energy efficiency measures with farm economics and the environmental impact (GHG) of the measures across Europe. The analyses followed a common methodology consider ...
help
Grasraffinage in de veehouderij [Boek]
Pol-Dasselaar, A. van den \ Durksz, D. \ Klop, A. \ Gosselink, J.M.J. \ 2012
Gras kan door herkauwers, zoals koeien, tot waarde worden gebracht. Door de voortschrijding van de technologische ontwikkeling zijn echter ook andere manieren denkbaar, waarmee gras tot waarde kan worden gebracht, zoals grasraffinage. De ontwikkeling ...
help
Grasraffinage: gras door de mangel halen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Klop, A. \ Zonderland, J. \ Haan, G. de \ 2012
Gras bestaat uit waardevolle componenten, die behalve in de diervoeding ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Grassa! experimenteert sinds 2009 met het raffineren van gras. Raffinage van gras bestaat uit een intensieve kneuzing van het g ...
help
Bijvangsten muskusrattenbestrijding : trends, oorzaken en maatregelen [Boek]
Klop, Erik \ Heide, Jan Erik van der \ Schoppers, Eelke \ 2011
Dit rapport begint met een overzicht in hoofdstuk 2 van de aantallen bijvangsten en de algemene trends hierin. Deze trends hebben betrekking op zowel de geografische spreiding over het land, als op temporele trends zoals seizoensvariatie en veranderi ...
help
Eiwitwaardering weer bij de tijd : moderne kuilen nieuwe basis voor ruwvoerwaardering \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Kruisdijk, J. \ Nicolasen, S. \ Klop, A. \ 2011
Voor de berekening van voederwaarden van ruwvoer waren rekenregels in gebruik die gebaseerd zijn op kuilen uit de vorige eeuw. Productschap Diervoeder, BLGG AgroXpertus en Wageningen UR hebben nieuwe kuilen onderzocht om de rekenregels voor 2011 te a ...
help
De cumelasector [Presentatie]
Klop, D. \ [2011]
Presentatie PZ Onderwijsdag 2011 over scholing en de cumelasector.
help
Agressie tussen voedsters in groepshuisvesting: een beschrijvend onderzoek \ KonijnenWijzer [Artikel]
Rommers, J. \ Jong, I. de \ Gunnink, H. \ Klop, A. \ 2011
Wageningen UR Livestock Research heeft nader onderzoek uitgevoerd naar de agressie tussen voedsters die optreedt wanneer ze in groepen worden gehouden. Doel van dit onderzoek is om een beter beeld van de agressie tussen voedsters te krijgen, zodat na ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.