Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 153

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Knotters
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kwaliteit van BRO grondwatersamenstelling en grondwaterputten: logische validatieregels [Boek]
Bulens, Jandirk \ Vullings, Wies \ Schipper, Peter \ Knotters, Martin \ 2020
Rijkswaterstaat wil de grondwatersamenstellingsdata en de data over grondwaterputten die zij van opdrachtnemers krijgen eerst controleren voordat ze deze data aanleveren aan de landelijke voorziening van de Basisregistratie Ondergrond. Gezamenlijk me ...
help
Methoden voor de bepaling van grondwaterstanden : kan het beter? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Ritzema, H. \ Knotters, M. \ 2019
In Nederland zijn grondwaterstanden belangrijk voor natuur en landbouw, en bijvoorbeeld ook voor funderingen. Er worden echter verschillende methoden gebruikt om grondwaterstanden te meten en een regionaal en landelijk beeld te verkrijgen. Wij hebben ...
help
Noodzakelijke indicatoren voor de beoordeling van de gezondheid van Nederlandse landbouwbodems : selectie van fysische, chemische en biologische indicatoren voor het meten van de bodemgezondheid [Boek]
Elsen, Erik van den \ Knotters, Martin \ Heinen, Marius \ Römkens, Paul \ Bloem, Jaap \ Korthals, Gerard \ 2019
Een gezonde bodem is cruciaal voor de mens. Om die bodemgezondheid te kunnen beoordelen, moet allereerst de bodemgezondheid kunnen worden gekwantificeerd. Dat kan worden gedaan aan de hand van een beperkt aantal fysische, chemische en biologische ind ...
help
Analyse verdroging zeven TOP-gebieden in de provincie Utrecht [Boek]
Delft, Bas van \ Knotters, Martin \ Teuling, Kees \ 2019
Voor zeven TOP-gebieden in de provincie Utrecht is geanalyseerd in hoeverre deze voldoen aan de abiotische randvoorwaarden ten aanzien van grondwaterstand en grondwaterkwaliteit. Deze zogeheten doelrealisatie is vergeleken met die van 2013. Uit de an ...
help
Koolstofvoorraad in de bodem van Nederland (1998-2018) : CC-NL [Boek]
Tol-Leenders, Dorothée van \ Knotters, Martin \ Groot, Willy de \ Gerritsen, Paul \ Reijneveld, Arjan \ Egmond, Fenny van \ Wösten, Henk \ Kuikman, Peter \ 2019
De 1392 locaties van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden werden na circa 20 jaar opnieuw bezocht om onder meer het gehalte aan organische stof en de dichtheid te bepalen. Het gehalte aan organische stof in de laag van 0 tot 30 cm blijkt tussen cir ...
help
Validatie van grondwaterstandsinformatie over verdroging : fase 2: opzet en inrichting van een validatiemeetnet in het pilotgebied Boetelerveld [Boek]
Knotters, Martin \ Massop, Harry \ Hoogland, Tom \ Groot, Willy de \ 2018
In het natuurgebied Boetelerveld is middels een kanssteekproef een validatiemeetnet ingericht waarmee de kwaliteit van gebiedsdekkende grondwaterstandinformatie kan worden vastgesteld. In dit validatiemeetnet is gedurende één jaar en zeven maanden op ...
help
Selectie van inwinningstechnieken voor bodemdata : selecteren vanuit de (onderzoeks)vraag [Boek]
Knotters, M. \ Egmond, F.M. van \ 2018
Een systematiek is ontwikkeld om vast te stellen of gebiedsdekkende bodemkundige informatie in de BRO voldoet aan de eisen die de gebruiker stelt voor de nauwkeurigheid en ruimtelijk detail, en om de meest efficiënte aanvullende karteermethode te se ...
help
Basisregistratie Ondergrond-Gd-kartering Laag-Nederland 2018 : Provincie Flevoland [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Knotters, M. \ Walvoort, D.J.J. \ Brouwer, F. \ Massop, H.T.L. \ 2018
De komende jaren zal van Laag-Nederland een Gd-kaart worden samengesteld. In combinatie met Gdgegevens van Hoog-Nederland zal de kaart dan compleet zijn, en beschikbaar in de vorm van een gedetailleerde, landsdekkende Gd-kaart. In 2018 is de Gd-infor ...
help
Landsdekkende, actuele informatie over grondwatertrappen digitaal beschikbaar \ H2O online [Artikel]
Knotters, M. \ Walvoort, D. \ Brouwer, F. \ Stuyt, L. \ Okx, J. \ 2018
De grondwatertrappen op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, geven niet overal de actuele situatie weer, omdat de grondwaterdiepte sinds de veldopnames door allerlei oorzaken veranderde. Van hoog Nederland is daarom de grondwaterdynamiek (Gd ...
help
Mapping soil texture with a gamma-ray spectrometer: comparison between UAV and proximal measurements and traditional sampling : validation study [Boek]
Egmond, F.M. van \ Veeke, S. van der \ Knotters, M. \ Koomans, R.I. \ Walvoort, D.J.J. \ Limburg, J. \ 2018
De behoefte aan actuele bodeminformatie voor bijv. ruimtelijke ordening, infrastructuur, landbouw en natuurbehoud heeft geresulteerd in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van Nederland die onder andere de 1: 50.000 Bodemkaart van Nederland bevat. C ...
help
Onderwaterdrains zijn effectief [Boek]
Akker, Jan J.H. \ Hoving, Idse \ Hendriks, Rob \ Knotters, Martin \ 2018
Onlangs verscheen een publicatie in het Bulletin van de International Mire Conservation Group (Couwenberg 2018a) waarin negatief wordt geoordeeld over de effectiviteit van onderwaterdrains op de sturing van de grondwaterstand in veengebieden. Hooghee ...
help
A selection of sensing techniques for mapping soil hydraulic properties [Boek]
Knotters, M. \ Egmond, F.M. van \ Bakker, G. \ Walvoort, D.J.J. \ Brouwer, F. \ 2017
Data on soil hydraulic properties are needed as input for many models, such as models to predict unsaturated water movement and crop growth, and models to predict leaching of nutrients and pesticides to groundwater. The soil physics database of the N ...
help
BasisRegistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie Gt/Gd : beschrijving grondwaterkarakteristieken per Gt-klasse voor hoog Nederland [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Knotters, M. \ Walvoort, D.J.J. \ Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ Vries, F. de \ Heidema, A.H. \ Okx, J.P. \ 2017
De Grondwatertrap (Gt)-informatie bij de bodem- en Gt-kaart van Nederland wordt stapsgewijs geactualiseerd. Onlangs (2014) is een geactualiseerde Gt-kaart van laag Nederland gerealiseerd. Voor hoog Nederland is in 2016, op basis van een uit 2004 date ...
help
Communiceren van statistische informatie over onzekerheid in het tactisch-strategische waterkwantiteitsbeheer [Boek]
Knotters, Martin \ Poortvliet, P. Martijn \ Verstoep, Joël \ Wijk, Jiska van \ Bergsma, Petra \ 2017
Om doelmatige beslissingen te kunnen nemen hebben waterschappen voortdurend informatie nodig over de toestand van het watersysteem in hun beheergebied. Hiervoor wordt gemonitord, onderzoek gedaan, worden (model)berekeningen gemaakt en worden op basis ...
help
Wettelijke Audit Basisregistratie Topografie 2017 : resultaten van de derde externe audit op de kwaliteit van de BRT [Boek]
Storm, Maarten \ Knotters, Martin \ Schuiling, Rini \ Smidt, Rob \ Dorland, Gert van \ Wegman, Ruut \ 2017
help
Waterwijzer landbouw fase 3: naar een operationeel systeem voor gras en maïs [Boek]
Knotters, Martin \ Bartholomeus, Ruud \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Hendriks, Rob \ Holshof, Gertjan \ Hoving, Idse \ Kroes, Joop \ Mulder, Martin \ Walvoort, Dennis \ 2017
De Waterwijzer Landbouw wordt in een aantal fasen gerealiseerd. In eerdere fasen is het bestaande modelinstrumentarium verbeterd, uitgebreid en zijn modelinstrumenten (SWAP- WOFOST) gekoppeld tot een operationeel en getoetst simulatiemodel voor gras, ...
help
Bodem in beweging : BIS Nederland informeert \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Knotters, M. \ Okx, J. \ Hack, M. \ Vries, F. de \ 2015
Bodemkundig InformatieSysteem informeert over actuele toestand èn dynamiek. De bodem die we kennen vanaf het eerste moment dat we een bodemkaart zagen, lijkt onveranderlijk. Maar kijken we wat beter naar de bodem zelf, zoals bodemkundigen dat doen, d ...
help
The economic value of detailed soil survey in a drinking water collection area in the Netherlands \ Geoderma regional [Artikel]
Knotters, M. \ Vroon, H.R.J. \ 2015
In large parts of the Netherlands crop growth depends on the water table. If groundwater is withdrawn the water table is lowered and agricultural crop production may be reduced. Farmers in drinking water collection areas are legally compensated for t ...
help
De waarde van een gedetailleerde bodemkaart van een waterwingebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Vroon, H.R.J. \ 2015
Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van schade veroorzaakt door daling van de grondwaterstand als gevolg van waterwinning. Bij de berekening van de schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. De vraag die in dit artik ...
help
Validatiemeetnet voor grondwaterstandsinformatie over verdroging : fase 1: probleemverkenning en inventarisatie [Boek]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ 2015
Deze eerste inventarisatiefase, in een onderzoek naar de wenselijkheid en de realiseerbaarheid van een validatiemeetnet voor grondwaterstandsinformatie, verkent voor welke vraagstukken in het antiverdrogingsbeleid grondwaterstandsinformatie nodig is, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.