help
Cool kunstgras of koel kunstgras? : experiment met waterbufferend voetbalkunstgrasveld \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Koe, G. de \ 2018
De afgelopen jaren verschenen in de media berichten over verhitting door kunstgras. Hoe cool zou het dan zijn als ingestrooide (voetbal)kunstgrasvelden juist tot zo'n 20 graden koeler blijven in de zomer? Een kleine 'veldtest' en wat huisvlijt in mij ...
help
Urban vitality through a mix of land-uses and functions: an addition to citymaker [Studentenverslag]
Koe, D.M. de \ 2013
The Citymaker tool is based on key variables related to real estate, land development estimates, demographics, the environment, parking and public space, all combined in a model based on a spreadsheet environment. In order to compare different scenar ...
help
Exploring a communicative tool for community-based planning and design : case study: Hoeksche Waard [Studentenverslag]
Koe, D.M. de \ 2013
In a society in which the role of the citizen becomes more and more important the procedures that design and plan the rural environment are changing. The community that resides in the area is no longer only a user of the space but also a stakeholder ...
help
Overzicht rubberingestrooide kunstgrasvelden \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Koe, G. de \ 2012
Overzicht van rubberingestrooide kunstgrasvelden, geordend naar marktpartij/aannemer en per leverbare types meer gedetaiilleerde informatie.
help
Canonherziening bij groene erfpacht: een verkenning \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Koe, M. de \ 2011
Veel geschillen over erfpacht zijn terug te voeren op geld, of het nu gaat om de hoogte van de canon of over de hoogte van de waarde van het erfpachtrecht en het bloot eigendom. De juridische grondslagen voor het bepalen van de prijs en de waarde van ...
help
En we noemen hem ... TOPOS : over de start van een twintig jarige \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Koe, J. de \ 2010
Twintig jaar terug in de tijd. Het lijkt als de dag van gisteren, maar vandaag zou ik (veertig inmiddels) zeggen : ik was op de helft van mijn leven. Ja, lichtelijk naïef en arrogant, en net als de meeste studenten wisten ook de redactieleden van Top ...
help
Kunstgras: van KNVB, KNVB+ naar fifaaaaaaa! \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Koe, G. de \ 2010
Als sportveldbeheerder hobbelen we achter de veranderingen aan die de markt in petto heeft: nieuwe producten en nieuwe normen. we moeten niet vergeten zelf te blijven nadenken. Houdt u vooral de touwtjes zelf in handen! Dat kan door een goed Plan van ...
help
Voedsel als verbindende factor : plan van Aanpak voor de SVGV met betrekking tot duurzame en regionale voedselproductie in de Gelderse Vallei – Eemland [Studentenverslag]
Koe, D. de \ [ca. 2010]
Plan van aanpak voor het faciliteren van samenwerking voor gebiedsontwikkeling van de Gelderse Vallei en Eemland. Dit in het kader van het vak Spatial Planning Theory ans Methodology (Wageningen Universiteit) in opdracht van de Stichting Vernieuwing ...
help
Grondverwerving EHS: ondanks of dankzij staatssteun? \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Kaffka, C.W.R.M. \ Koe, M. de \ Hendriksen, F. \ 2009
De ambitie om voor 2018 de ecologische hoofdstructuur te hebben gerealiseerd stuit op knelpunten bij o.a. de grondverwerving. In dit artikel nemen de auteurs het onderwerp staatssteun onder de loep en verkennen de grenzen van staatssteun bij grondver ...
help
Overzicht rubberingestrooide kunstgrasvelden; Special Congres: "Help ik krijg een kunstgrasveld!" \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Koe, G. de \ 2008
Overzicht van onder andere marktpartij, leveranciers, materialen en samenstelling van rubberingestrooide kunstgrasvelden
help
Waterberging en eigendom : hoe is dat geregeld? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Koe, M. de \ 2007
Het nieuwe waterbeleid 21e eeuw vraagt om meer ruimte voor water. Waterberging is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan ingrijpende veranderingen als de toename van de bebouwing, de toename van neerslag en de stijging van de zeewaterspiegel. Waters ...
help
Overzicht rubberingestrooide kunstgrasvelden \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Koe, G. de \ 2007
Overzicht van marktpartijen en de door hun leverbare types rubberingestrooide kunstgrasvelden, met technische specificatie
help
Agrarisch natuurbeheer en natuurontwikkeling \ State-of-the-art in land- en watermanagement [Hoofdstuk uit boek]
Melman, T.C.P. \ Koe, J. de \ 2003
Visie van de Stichting In Natura (samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen) en die van Natuurmonumenten op het samengaan van natuurontwikkeling met agrarisch natuurbeheer
help
Grondverwerving en biologische landbouw : voorlopig nog geen sprake van biologische grondmarkt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Koe, M. de \ 2002
Aandachtspunten bij grondaankoop door biologische boeren, bij bedrijfsvergroting of bedrijfsverplaatsing en bij volledige schadeloosstelling in geval van onteigening. Er moet rekening worden gehouden met verminderde opbrengsten doordat in de eerste j ...
help
Burgers èn boeren hebben belang bij radicale hervorming Europees landbouwbeleid \ De toekomst van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid : actuele vraagstukken en perspectieven voor Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Koe, J. de \ Schaap, P. \ 2002
De visie van Natuurmonumenten op een gewenste ontwikkeling van het platteland en het daarbij behorende beleid voor natuur en landschap
help
Grondverwerving voor natuur: werken aan een nieuw perspectief \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Koe, M. de \ 2000
Behandeld worden de stand van zaken betreffende grondverwerving voor natuurbeleid, een analyse van de uitvoering en van de grondverwervingsinstrumenten, en tenslotte een nieuw perspectief voor de grondverwerving voor groene functies
help
Bedrijf in een klap 60 hectare groter : via natuurpacht extra grond in gebruik voor veehouder \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Koe, J. de \ 1996
help
Mestverwerking op hoop van zegen : lage afzetkosten bedreigend voor nieuwe projecten \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Koe, J. de \ 1996
help
Regio - indeling verdeelt de akkerbouw : kleiboeren fel tegenstander van lagere MacSharry - premies \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Koe, J. de \ 1996
help
Melkveehouderij staat voor grote krachttoer : cijfers mineralenaangifte leggen heffingen bloot \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Koe, J. de \ 1996
Een groot deel van de melkveehouders moet over ruim een jaar mee gaan doen aan het mineralenafgiftesysteem (Minas). De gevolgen hiervan zijn voor een gemiddeld melkveebedrijf met meer dan 2 gve per hectare doorgerekend
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.