help
Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch water [Boek]
Trijbels, Roel \ Verberkt, Bart \ Vugt, Peter van \ Koppejan, Jaap \ Koelewijn, Dirk \ Wal, Wiebe van der \ Deeke, Alexandra \ Peeters, Ruud \ Zeevalkink, Jan \ Sijstermans, Luc \ 2018
Dit rapport beschrijft de activiteiten en de resultaten van de eerste fase van het het project Supersludge. Supersludge is het acroniem voor dit ontwikkelingsproject dat een samenwerking is van het waterschap Aa en Maas, het waterschap de Dommel, Pro ...
help
The effect of tools with different lithologies on erosion efficiency in Bedrock rivers [Studentenverslag]
Koelewijn, T.M.M. \ 2018
help
Best Practices Stichting FloodControl IJkdijk : meerwaarde voor de waterveiligheidspraktijk: ontwikkelde kennis en toepassingen afkomstig van projecten uit het eerste en tweede IJkdijk ontwikkelprogramma [Boek]
Koelewijn, A. \ Bakkenist, S. \ Stoorvogel-van der Horst, S. \ 2016
In het eerste- en tweede IJkdijk ontwikkelprogramma is binnen de verschillende activiteiten, (onder meer) de LiveDijken en veldproeven veel kennis ontwikkeld. Dit betreft kennis over faalmechanismen aan keringen en de (door)ontwikkeling van innovatie ...
help
Eindrapport validatie-experiment zettingsvloeiing : meten aan zettingsvloeiing [Boek]
Ham, G.A. van den \ Mastbergen, D.R. \ Koelewijn, A.R. \ Brake, C.K.E. ter \ Zomer, W.S. \ 2015
Stichting IJkdijk bereidde in het kader van het tweede IJkdijk-ontwikkelprogramma sinds 2012 een grootschalig experiment voor naar het faalmechanisme zettingsvloeiing en voerde dit uit in 2014, in de Westerschelde. Zettingsvloeiing is een mechanisme ...
help
Meer jongen bij de Korenwolf dankzij actief genetisch herstel \ De levende natuur [Artikel]
Haye, M.J.J. La \ Koelewijn, H.P. \ Siepel, H. \ Verwimp, N. \ Windig, J.J. \ 2014
De Korenwolf is voor Nederland behouden gebleven door het opzetten van een fokprogramma in 1999. Door het kleine aantal Hamsters waarmee de fok gestart is, waren er vanaf de start zorgen over mogelijke genetische problemen in de fokpopulatie. Herintr ...
help
Monitoringsfilosofie voor de Nederlandse waterkeringen \ Geotechniek [Artikel]
Berg, F.P.W. van den \ Koelewijn, A.R. \ 2014
In dit artikel wordt een systematische opzet en uitvoering van monitoren beschreven.
help
Inzicht in functionaliteit van dijkmonitoringssystemen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vries, G. de \ Koelewijn, A.R. \ Bruijn, H.T.J. de \ 2013
Stichting IJkdijk heeft met haar partners in 2012 de All-in one Sensor Validatie Test (AIO SVT) uitgevoerd. Een onderzoek waarbij 3 proefdijken op meerdere faalmechanismen konden bezwijken. De deelnemers konden voorspellingen doen over de ontwikkelin ...
help
Kasteelt [Video]
Muusze, B. \ Koelewijn, S. \ Addink, M. \ Duurzame Stad \ 2013
In de glastuinbouw wordt duurzaam geteeld, maar kan het nog meer energie bespaard worden? Een film van Bie Muusze; redactie Steven Koelewijn en Marjanne Addink. Copyright Duurzame Stad 2013. Met Tycho Vermeulen van Wageningen UR Glastuinbouw en Leo A ...
help
Genetica van wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant : verspreiding, herkomst en verwantschap [Boek]
Jansman, H.A.H. \ Hofmeester, T. \ Groot, G.A. de \ Laros, Ivo \ Bovenschen, J. \ Speelman, M. \ Hout, J. van der \ Casear, J. \ Breyne, P. \ Koelewijn, H.P. \ 2013
In Limburg komen op verschillende plaatsen buiten het officiële leefgebied De Meinweg wilde zwijnen voor. De aantallen in deze zogenaamde nulstandsgebieden nemen toe, en ook in Noord-Brabant worden in toenemende mate wilde zwijnen gesignaleerd. In op ...
help
Status van de Nederlandse otterpopulatie na herintroductie : kansen voor duurzame instandhouding en risico’s van uitsterven [Boek]
Kuiters, A.T. \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Koelewijn, H.P. \ 2012
Het programma 'Herintroductie van de otter' onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I wordt binnenkort formeel beëindigd. De zorg voor de duurzame instandhouding van de geherintroduceerde otterpopulatie wordt overgedragen aan de provinci ...
help
Sensors [Brochure] - Rev. ed
Vliet, L. van \ Koelewijn, A.R. \ Vat, M. van der \ 2012
New monitoring technologies facilitate real-time monitoring and evaluation of dike performance and generate data that contribute to a better understanding of dike status regarding strength and condition. The monitoring systems allow for more accurate ...
help
Nieuwe inzichten geavanceerde voorzuivering door polymeerdosering aan de voorbezinktank [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dekker, A. \ Veldhuizen, H. van \ Koelewijn, J. W. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2012
Polymeerdosering voor verdergaande voorbezinking biedt mogelijkheden voor het kosteneffectief realiseren van een energieneutrale rzwi. Daarom heeft Witteveen+Bos in opdracht van het Waterschap Vallei & Eem een praktijkproef uitgevoerd op de rwzi Soes ...
help
Veldhuizen, H. van \ Kleef, D. van \ Koelewijn, J.W. \ 2012
Waterschap Vallei & Veluwe realiseert op zeven van de acht rwzi's in het gebied een nabehandelingsinstallatie. Inmiddels zijn er sinds 2009 drie operationeel (Nijkerk, Woudenberg en Bennekom), worden er dit jaar twee opgeleverd (Amersfoort en Veenend ...
help
How to create a smart levee \ Proceedings 8th International symposium on field measurements in geomechanics, Berlin, 12-16 September [Hoofdstuk uit boek]
Hopman, V. \ Kruiver, P. \ Koelewijn, A. \ 2011
In the Netherlands, relevant research in the past few years has been concentrated on full-scale field experiments on levees, mainly related to the so-called „IJkdijk‟ (Dutch for „calibration levee‟) and its spin-offs. At a special test site, on one l ...
help
Flood early warning system: sensors and internet \ Proceedings 5th International Conference on Flood Management (ICFM5), Tokyo, 27-29 September [Hoofdstuk uit boek]
Pengel, B.E. \ Shirshov, G.S. \ Krzhizhanovskaya, V.V. \ Melnikova, N.B. \ Koelewijn, A.R. \ 2011
The UrbanFlood early warning system (EWS) is designed to monitor data from very large sensor networks in flood defences such as embankments, dikes, levees, and dams. The EWS, based on the Internet, uses real-time sensor information and Artificial Int ...
help
Revetments \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
Klein Breteler, M. \ Koelewijn, A.R. \ 2011
Dikes must provide a given level of protection. This is stated in the Dutch Water Act which has been in force since 1 January 2010. The standard stated in the act is still based on the recommendations of the first Delta Committee, which was establish ...
help
Uplift phenomenon: model, validation and design \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
Van, M. \ Koelewijn, A. \ Barends, F. \ 2011
The Krimpenerwaard is a Dutch polder where research and development have led to large improvements in dike technology over the last five years. The dike in the Krimpenerwaard is built on light soft soils. Due to a high water level on the river, the d ...
help
Genetische status van de Nederlandse Geelbuikvuurpad populaties [Studentenverslag]
Speelman, M. \ 2011
De geelbuikvuurpad is de zeldzaamste amfibie in Nederland. Tegenwoordig is de soort slechts op enkel plekken in Zuid-Limburg waarneeembaar. Van de populaties in Nederland en omliggende Europese landen wordt de genetische structuur bepaald. Om zo tot ...
help
Genetica in het natuurbeheer : een onderschat werkinstrument \ De levende natuur [Artikel]
Koelewijn, H.P. \ Kuiters, A.T. \ 2011
DNA is bij uitstek geschikt om gebruikt te worden voor individuele herkenning, een toepassing die ook steeds meer zijn weg vindt in het natuurbeheer. In kleine populaties met een gering aantal individuen kan genetische monitoring de oplossing zijn om ...
help
Sensoren [Boek]
Vliet, L. van \ Koelewijn, A.R. \ Vat, M. van der \ 2011
Een sensor meet de grootheden als onderdeel van een monitoringtechnologie. Door gebruik te maken van nieuwe monitoringtechnologieën kan er meer inzicht verkregen worden in de sterkte/ toestand van de dijk. Uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.