help
Hoe onschuldig is de mug? [Geluidsopname]
Koenraadt, S. \ 2017
Het is zomer en naast aangename zaken als zon, zee en strand brengt dat ook vervelende dingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de mug, die zich vooral in de zomer weer tegoed doet aan ons bloed. De laatste tijd is het niet alleen meer de Nederland ...
help
Implementatie van de deltabeslissingen : de inbedding van lokale stakeholders als risico \ Water governance [Artikel]
Roovers, G. \ Koenraadt, R. \ 2015
Het Rijk investeert de komende decennia 20 miljard euro in de Nederlandse delta. Deze investering vloeit voort uit de Deltabeslissingen die het Kabinet met steun van de Tweede Kamer heeft genomen. Het Rijk gaat met provincies, gemeenten en waterschap ...
help
MIRT1 Onderzoeksrapportage hoogwatergeul Varik-Heesselt [Boek]
Maronier, V. \ Koenraadt, R. \ 2015
In een rivierdelta is het werken aan waterveiligheid nooit af. Na de hoogwaters in 1993 en 1995 volgden in Nederland omvangrijke projecten om de rivieren meer ruimte te geven en de dijken te versterken. Op dit moment draaien langs de Waal de graafmac ...
help
Spatial patterns of mosquitoes in the Netherlands: finding mosquito hotspots based on crowdsourced data [Studentenverslag]
Klein, L. \ 2015
Spatial patterns of mosquitoes in the Netherlands are largely unknown. Knowledge on these patterns is desired, since the risk of transmission of viruses transmitted by these mosquitoes, such as West Nile Virus, in Europe is increasing. The data that ...
help
Mug heeft tweelingzusje dat in winter voor overlast zorgt \ Nature Today [Artikel]
Koenraadt, S. \ Vogels, C. \ Vliet, A. van \ 2014
Er zijn in Nederland een aantal soorten steekmuggen die in de winter actief blijven en dus bloed blijven zuigen. Onbekend is hoe vaak en waar muggenoverlast in de winter voorkomt. Welke soorten deze overlast veroorzaken is ook onduidelijk. De meest a ...
help
Participatie nieuwe stijl : bewoners lopen zich warm voor de Deltabeslissing \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Klerkx, E. \ Koenraadt, R. \ 2014
Nog voor de knoop is doorgehakt of er überhaupt iets gaat gebeuren, worden burgers al betrokken. Dit overkwam bewoners in Varik en Heesselt toen provincie Gelderland en de gemeente Neerijnen hen benaderde vanwege de mogelijke aanleg van en hoogwaterg ...
help
Waalwijk krijgt grip op de ondergrond : praktijkvoorbeeld van een snelle afwegingsmethode \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schuur, G. \ Koenraadt, R. \ Raats, E. \ 2013
De ondergrond is vrijwel dagelijks in het nieuws. In veel gemeenten heeft de ondergrond politieke belangstelling. Daarnaast wil het Rijk, in het kader van de structuurvisie voor de ondergrond (STRONG), graag van gemeenten horen wat zij van belang vin ...
help
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? : beken vormen zichzelf \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Koenraadt, R. \ Walraven, R. \ Pastor, B. \ Kits, M. \ Winden, A. van \ 2012
Het Brabantse Waterschap Aa en Maas wil de Graafsche Raam herinrichten zodat Grave beter beschermd is tegen overstromingen en de beek een natuurlijk karakter krijgt. Tot voor kort was het de bedoeling om het bestaande profiel te vergraven en een zome ...
help
Komt uw gebiedsgericht grondwaterbeheer van de grond? : slimme suggesties voor successvolle uitvoering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schuur, G. \ Koenraadt, R. \ 2012
In de loop van 2012 treedt de gewijzigde Wet bodembescherming in werking waarmee het mogelijk wordt grootschalige grondwaterverontreiniging gebiedsgericht aan te pakken. Verschillende gemeenten en provincies willen het graag in de praktijk brengen. D ...
help
Duurzame gebiedsontwikkeling De Logt : nieuwe realiteit op het Brabantse platteland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Ven, J. van de \ Koenraadt, R. \ Kempen, L. van \ Kok, M. \ 2012
De landbouw intensiveert en vergrrot qua schaal, terwijl maatschappelijke discussies voortwoeden over dierenwelzijn, gezondheid en biodiversiteit. De provincie Noord-Brabant probeert een antwoord te vinden via haar nota "De transitie van stad en plat ...
help
Droogte wordt nu echt een probleem, zeker in West-Nederland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Koenraadt, R. \ Eck, J. van \ 2011
Nederland stevent af op een droogterecord. Langs de grote rivieren liggen dode vissen. In de veenweiden kunnen weidevogels niet meer bij hun wurmen. De zwemwateren worden steeds meer bevolkt door blauwalgen. Veendijken drogen uit, met als gevolg sche ...
help
Crisis in het land \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Koenraadt, R. \ 2011
Er valt het nodige aan te merken op de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming in het stedelijk en landelijk gebied van Nederland. De crisis en daarmee de stilstand in veel processen, is een mooie tijd voor bezinning. Zeker ook gezien het feit d ...
help
Levend of dood, dat is de vraag! \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Lee, T. van der \ Leeuwen, G. van \ Haan, E. de \ Helder, J. \ Koenraadt, H. \ Bonants, P. \ 2011
In de literatuur zijn voor de detectie van plantenpathogenen diverse methodieken beschreven. De biologische methodieken detecteren alleen levende organismen. Morfologische, serologische en moleculaire technieken maken mmestal geen onderscheid tussen ...
help
Organisatie en financiering van gebiedsgericht grondwaterbeheer [Boek]
Schuur, G. \ Kroone, E. \ Koenraadt, R. \ 2011
Een aantal gemeenten staat aan de vooravond om ideeën omtrent gebiedsgericht grondwaterbeheer van de fase van visievorming naar de uitvoering te brengen. Dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Dit rapport is onder andere gestoeld op ervari ...
help
Bloedzuigers in pluimveestallen \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Mul, M. \ Mullens, B. \ Koenraadt, S. \ 2010
De ornithonyssus sylviarum (noordelijke vogelmijt) vormt in de ons omringende landen een net zo groot probleem als de bloedluis (dermanyssus gallinae). Informatie over deze parasieten moet er toe leiden dat eigenaren van pluimvee ze beter gaan herken ...
help
Heesseltsche Uiterwaarden: omgaan met mentaal eigenaarschap \ WaterForum [Artikel]
Koenraadt, R. \ Winden, A. van \ Campen, L van \ Menke, U. \ 2010
Langs de grote rivieren lopen allerlei initiatieven om Nederland beter voor te bereiden op komende klimaatveranderingen. Ook langs de Waal worden uiterwaarden op grote schaal heringericht. Lastig daarbij is dat het nut en de noodzaak van deze project ...
help
Praktijkrijp maken, nu! \ De pluimveehouderij [Artikel]
Koenraadt, S. \ 2010
Attract-and-kill tegen bloedluis belooft veel goeds. maar dan moet vervolgonderzoek naar deze methode wel een (financiële) kans krijgen.
help
Besluitvorming spoorzone Breda: "Jodocus op glad ijs" \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Koenraadt, R. \ 2010
Stroperige beslutvormingsprocessen vertragen belangrijke projecten. Daarover is in Nederland vrijwel iedereen het eens. Maar aan wie of wat ligt dat? Aan ambtenaren die besluiten moeten voorbereiden? Aan bestuurders en politici? Dit artikel illustree ...
help
Het waterschap als gebiedsontwikkelaar \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Eijk, S. van \ Koenraadt, R. \ Boland, D. \ Willems, F. \ 2009
Het lijkt een gekunstelde constructie: waterschappen in de rol van gebiedsontwikkelaar. Waterschap De Dommel laat echter zien dat het de realisatie van een grote gebiedsontwikkeling een geweldige duw in de goede richting kan geven. Waterschappen zoud ...
help
Foute familie \ De pluimveehouderij [Artikel]
Mul, M. \ Mullens, B.A. \ Koenraadt, C.J.M. \ 2009
De overbekende bloedluis heeft een onbekend familielid: de noordelijke vogelmijt. Deze nieuwe belager is in ons omliggende landen al gezien
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.