Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 91

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Koffijberg
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Broedvogels in Nederland in 2017 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
help
Watervogels in Nederland in 2016/2017 [Boek]
Hornman, Menno \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Kleunen, André van \ Soldaat, Leo \ 2019
help
Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op het broedeiland ‘Stern’ in de Eems in 2018 [Boek]
Boer, Peter de \ Koffijberg, Kees \ 2019
In de winter van 2017/18 werd in de Eems ter hoogte van Bierum een eiland van ongeveer 2 ha aangelegd en ingericht als broedlocatie voor sterns. Het eiland ‘Stern’ is een compensatiemaatregel voor verlies van broedgelegenheid in de nabijgelegen Eemsh ...
help
Broedvogelmonitoring op de Rottums in 2006-2017 [Boek]
Postma, Jelle \ Koffijberg, Kees \ 2019
Voor veel soorten broedvogels is het Waddengebied van groot belang, waaronder diverse Rode Lijstsoorten, en voor 13 soorten broedvogels is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De kwelders, duinen en strandvlaktes in combinatie met omliggende ...
help
Hoogwatertellingen op de Rottums in 2006/07-2016/17 [Boek]
Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ 2019
De niet voor publiek toegankelijke eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin vervullen in de oostelijke Waddenzee een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats. De drie eilanden spelen hierbij een favoriete rol: ze liggen dichtbij de foer ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017 [Boek]
Koffijberg, K. \ Cremer, J.S.M. \ Boer, P. de \ Nienhuis, J. \ Oosterbeek. K. \ Postma, J. \ 2018
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Tien vogelsoorten worden gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het repr ...
help
‘Maaien is moorden!’ : gefaseerd maaien veel beter voor biodiversiteit \ Stadswerk magazine [Artikel]
Koffijberg, M. \ 2018
Bermbeheer is een hot issue. Want bermen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de insectenstand. Maar waar sommige burgers klagen als het maaien te vroeg gebeurt en alle kruiden verdwijnen, klagen anderen als het gras te lang blijft ...
help
Vlinderidylles : bloemrijk grasland waar insecten van profiteren \ Stadswerk magazine [Artikel]
Koffijberg, M. \ 2018
Vlinderidylles zijn razend populair. Meer dan dertig gemeenten legden ze de laatste vijf jaar aan en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben er nog eens twintig in voorbereiding. Kars Veling van de Vlinderstichting gunt uiteraard elke geme ...
help
Zomerganzen in Friesland in 2016-2018 [Boek]
Koffijberg, Kees \ Boer, Vincent de \ 2018
help
Watervogels in Nederland in 2015/2016 [Boek]
Hornman, Menno \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Klaassen, Olaf \ Kleunen, André van \ Schoppers, Jan \ Slaterus, Roy \ Turnhout Chris van \ Vergeer, Jan-Willem \ 2018
help
Broedvogels in Nederland in 2016 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Slaterus, Roy \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Deuzeman, Siemen \ Kleunen, André van \ Koffijberg, Kees \ Marx, Lara \ Teunissen, Wolf \ Schoppers, Jan \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2018
help
Broedvogels in Nederland in 2015 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ 2017
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee : resultaten 2015-2016 en trends in broedsucces in 2005-2016 [Boek]
Koffijberg, K. \ Cremer, J.S.M. \ Boer, P. de \ Nienhuis, J. \ Schekkerman, H. \ Oosterbeek, K. \ Postma, J. \ 2017
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. ...
help
Ganzenoverlast, perceptie en oplossingen \ De levende natuur [Artikel]
Melman, D. \ Buij, R. \ Koffijberg, K. \ 2017
Overwinterende ganzen trekken in het beleid veel aandacht. Met name in de noordelijke provincies houdt de toename van de brandgans (Branta leucopsis) de gemoederen bezig. De provincies streven een beleid na dat overlast voor boeren en voldoen aan int ...
help
Maatschappelijke kosten en baten van overwinterende ganzen in Noord-Nederland [Boek]
Buij, R. \ Jansman, H. \ Clement, J. \ Schrijver, R.A.M. \ Melman, Th.C.P. \ Koffijberg, Kees \ Blanken, Harm \ Martens, Susan \ 2017
help
Spelen en flaneren tussen 7000 zonnepanelen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Koffijberg, M. \ 2017
Het Solarpark in Hengelo is een zonne-energiepark waar ook gespeeld, gewandeld en geflaneerd kan worden. Bij het ontwerp is gestreefd naar ruimte voor veel biodiversiteit.
help
PIONIEREN : jaarmagazine over het democratisch samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden [Boek]
Kuijper, Florien \ Salverda, Irini \ Kruit, Jeroen \ Koffijberg, Miranda \ Neefjes, Marcel \ 2017
help
Status van Grauwe Gans en Grote Canadese Gans in de provincie Groningen in het zomerhalfjaar [Boek]
Voslamber, B. \ Koffijberg, K. \ 2017
help
Kansen scheppen voor de kwartelkoning [Brochure]
Koffijberg, K. \ 2017
De kwartelkoning is een vogel die omgeven is met geheimzinnigheid. Een buitenbeentje dat, meer nog dan weidevogels, gebaat is bij late maaidata
help
Broedvogels in Nederland in 2014 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.