help
Eco-friendly design of scour protection: potential enhancement of ecological functioning in offshore wind farms : towards an implementation guide and experimental set-up [Boek]
Lengkeek, W. \ Didderen, K. \ Teunis, M. \ Driessen, F. \ Coolen, J.W.P. \ Bos, O.G. \ Vergouwen, S.A. \ Raaijmakers, T.C. \ Vries, M.B. de \ Koningsveld, M. van \ 2017
The aim of this study is to explore the possibilities to implement ‘Building with North Sea Nature’ in offshore infrastructures in the North Sea by providing guidelines for the eco-friendly design of scour protection structures around monopiles in pl ...
help
Rijke riffen in de Noordzee : verkenning naar het stimuleren van natuurlijke riffen en gebruik van kunstmatig hard substraat [Boek]
Duren, L.A. van \ Gittenberger, A. \ Smaal, A.C. \ Koningsveld, M. van \ Osinga, R. \ Cado van der Lelij, J.A. \ Vries, M.B. de \ 2016
help
Building with Nature in intact and heavily modified delta environments: Australia & the Netherlands [Presentatie]
Koningsveld, M. van \ 2014
Deltas in Practice Theme 4: Making the business case for Building with Nature, Session DP 4.2: Building with Nature in intact and heavily modified delta environments: Australia & the Netherlands, Mark van Koningsveld, Van Oord, the Netherlands (2014) ...
help
Ecodynamisch ontwikkelen in waterbouwkunde en waterbeheer : bouwen met de natuur: duurzaam en efficiënt \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vriend, H. de \ Koningsveld, M. van \ 2013
Bouwen met de natuur gaat over (waterbouwkundige) infrastructuur en hoe die te realiseren in harmonie met de natuurlijke omgeving, waar mogelijk gebruik makend van die omgeving en nieuwe kansen biedend aan natuur. Zo kunnen de belangen van economie, ...
help
Nieuwe toekomst voor militaire terreinen' : 'te koop wegens vrede' [thema Landschap als kapitaal] \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Koningsveld, A. \ 2011
In de jaren negentig kwam er een einde aan de Koude Oorlog. De krijgsmacht werd kleiner en veel militaire terreinen verloren hun functie. In overleg met de Tweede Kamer besloten de minister van LNV en de staatssecretaris van Defensie in 2005 dat het ...
help
Investering in machines loont ook voor klein bedrijf : TNO vergelijkt kosten handmatig en mechanisch straatmaken [dossier: wegenbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Koningsveld, E.A.P. \ Groen, L. \ 2005
Straatmakers zijn één van de drie groepen die binnen het Arboconvenant voor de Bouw in het bijzonder aandacht krijgen. Het convenant stelt zich ten doel de kennis over arborisico’s en oplossingen daarvoor te vergroten. Concreet moet dat over vier jaa ...
help
Globular proteins: potato tuber proteins \ Industrial proteins in perspective [Hoofdstuk uit boek]
Koningsveld, G.A. van \ Gruppen, H. \ 2003
help
Potato proteins: solubility and structure \ Industrial proteins [Artikel]
Koningsveld, G. van \ Pots, A. \ 1998
help
Wisselwerkingen tussen eiwitten en koolhydraten: op zoek naar onvermoede mogelijkheden \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Koningsveld, G.A. van \ 1997
Verslag van een workshop met als titel "zwakke interacties, sterke kanten". Zes onderzoeksprojecten over industriele eiwitten, waarvan drie worden uitgevoerd binnen de onderzoekschool VLAG, werden door de betrokken onderzoekers gepresenteerd. Het bet ...
help
Essays voor de verkenning "Landbouwwetenschappen in 2010 : de positie van de LUW" [Boek]
Koningsveld, H. \ Rabbinge, R. \ 1996
help
De Landbouwuniversiteit een zorg? : zorg voor een duurzame landbouw (2) \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Koningsveld, H. \ 1992
help
Planning en (on)zekerheid : de samenleving als experiment of als technocratie \ Plan : maandblad voor ontwerp en omgeving [Artikel]
Koningsveld, H. \ 1988
help
Massacommunicatie : theoretische en praktische vragen \ Tijdschrift voor huishoudkunde [Artikel]
Koningsveld, H. \ 1988
De inwerking van de moderne massacommunicatie in de vorm van reclame, op de consument
help
Landbouw, landbouwwetenschap en samenleving : filosofische opstellen [Boek]
Koningsveld, H. \ Mertens, J. \ Lijmbach, S. \ 1987
Deze bundel bedoelt een bijdrage te zijn van de vakgroep Wijsbegeerte van de Landbouwuniversiteit aan de discussie over landbouw, landbouwwetenschap en samenleving. De 8 opstellen gaan onder meer over de betekenis van de klassieke landbouwwetenschap, ...
help
Landbouwwetenschap als systeemtheorie? \ Landbouwkundig tijdschrift : met daarin opgenomen de Groene gids [Artikel]
Koningsveld, H. \ 1986
Tegenover de zogenoemde grensproblemen als gevolg van rationalisering in de landbouwwetenschap wordt een geintegreerde systeembenadering gesteld als formele methodiek. In een dergelijk model worden het technische en het sociale in hun wisselwerking o ...
help
Wat is landbouwwetenschap? \ Landbouwkundig tijdschrift : met daarin opgenomen de Groene gids [Artikel]
Koningsveld, H. \ 1986
Verslag van een inzending op de jubileumprijsvraag van het KGVL (Koninklijk Genootschap van Landbouw) "Wat is landbouwwetenschap? Op zoek naar een identiteit" dat met een tweede prijs door de jury werd bekroond. De auteur geeft een definitie van land ...
help
Van wonen tot marketing : een sociaal-filosofische analyse van het moderne behoefte-georienteerd handelen [Proefschrift]
Toledo, K. van \ 1985
help
De positie van wetenschap ter discussie \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Koningsveld, H. \ 1980
De positie van de wetenschap, niet alleen als probleem-oplosser, maar ook als denkwijze of als visie
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.