help
Ontwikkeling standaard stresstest hitte [Boek]
Nijs, T. de \ Bosch, P. \ Brand, E. \ Heusinkveld, B. \ Hoeven, F. van der \ Jacobs, C. \ Klok, L. \ Kluck, J.. \ Koekoek, A. \ Koopmans, S. \ Nieuwaal, K. van \ Ronda, R. \ Steeneveld, G. \ 2019
Door klimaatverandering stijgt de temperatuur, waardoor er meer hittegolven zijn met meer hete dagen en nachten. Alle overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) in Nederland moeten daarom vóór 2020 knelpunten van wateroverlast, hitte, droog ...
help
Risk assessment of aristolochic acids in Indonesian jamu by predicting points of departure using the physiologically based kinetic modeling reverse dosimetry approach [Studentenverslag]
Koopmans, Charlotte \ 2019
help
Beslisboom Amerikaanse vogelkers : bestrijden, uitfaseren, integreren en bos weerbaar maken [Boek]
Nyssen, Bart \ Koopmans, Gerard \ Ouden, Jan den \ Groen, Barbara \ Nyssen, Bart \ Koopmans, Gerard \ Ouden, Jan den \ Groen, Barbara \ 2019
help
Omgang met boszones rond heideveentjes [Boek]
Norda, L.J. \ Koopmans, M. \ Beekman, W. \ Vermeulen, H.W.J. \ Woldering, A. \ Maes, D. \ Diggelen, R. van \ 2019
help
Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof : resultaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE’s) [Boek]
Koopmans, Chris \ Timmermans, Bart \ Wagenaar, Jan Paul \ Hull, Jordy van ‘t \ Hanegraaf, Marjoleine \ Haan, Janjo de \ 2019
help
Naar een natuurinclusieve akkerbouw : meten en waarderen: de Biodiversiteitsmonitor [Boek]
Koopmans, C. \ Burgt, G.J. van der \ 2019
help
Beslisboom Amerikaanse vogelkers : Bestrijden, uitfaseren, integreren en bos weerbaar maken \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nyssen, B. \ Koopmans, G. \ Ouden, J. den \ 2019
De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) - vanaf hier voor het gemak ‘vogelkers’ genoemd - is ondanks intensieve bestrijding volledig ingeburgerd en niet meer uit te roeien. Afhankelijk van de terreindoelen is het aan de eigenaar/beheerder te beoor ...
help
Amino acid requirements in relation to health status in growing and finishing pigs [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Koopmans, S.J. \ Jansman, A.J.M. \ 2019
help
The identification of deforestation archetypes in Indonesia : applying a Self-Organising Map approach [Studentenverslag]
Koopmans, Myke \ 2019
help
Soil quality effects of compost and manure in arable cropping : results from using soil improvers for 17 years in the MAC trial [Boek]
Koopmans, Chris \ Bloem, Jaap \ 2018
Effects of organic applications on soil fertility and yield stability were evaluated. The evaluation provides knowledge of the different returns and yield stability strategies in relation to the soil quality parameters and ecosystem services. In this ...
help
Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag [Boek]
Koopmans, S. \ Ronda, R.J. \ Steeneveld, G.J. \ 2018
help
Quick scan mest en bodemkwaliteit : invloed van mest en compost op de bodemkwaliteit, gewasproductie en emissies [Boek]
Koopmans, Chris \ Agtmaal, Maaike van \ Eekeren, Nick van \ 2018
Wanneer is er nu sprake van een goede mest of compost; dat wil zeggen mest die bijdraagt aan een vitale bodem? Aan welke voorwaarden moeten - gelet op de vraagzijde – (verwerkte) mestproducten, compostsoorten, digestaat voldoen? Naar welke maatstaven ...
help
Verkenning van de perspectieven voor koolstof opslag in agrarische bodems van Noord-Brabant [Boek]
Koopmans, Chris \ Staps, Sjef \ Hondebrink, Merel \ Antonissen, Henk \ 2018
help
Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld [Boek]
Koopmans, Chris \ Grotenhuis, Thomas, te \ Janmaat, Leen \ 2018
help
Weerbare teeltsystemen : maatschap Rozendaal experimenteert met strokenteelt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Koopmans, C. \ Hondebrink, M. \ Rossing, W. \ Westhoek, A. \ 2018
Maatschap Rozendaal is ervaren in het biologisch telen. Vanaf 2020 gaan de broers het dubbele aantal hectares (totaal 44 ha) bewerken omdat ze het bedrijf van de schoonouders van Hans overnemen. Als nieuwe uitdaging gaan Jan en Hans Rozendaal experim ...
help
Relaties tussen acidose in de pens, in de darm en in het metabolisme van melkvee tijdens de vroege lactatie : deskstudie [Boek]
Bannink, A. \ Dijkstra, J. \ Koopmans, S.J. \ 2018
Uit deze deskstudie blijkt dat de energetische kosten die gemoeid zijn met het reguleren van het zuur-base evenwicht in de melkkoe en het corrigeren van een verzuring (acidose) naar verwachting een aanzienlijk deel uitmaken van de energetische onderh ...
help
Impact biologische boodschappenmand [Boek]
Battjes-Fries, Marieke \ Vijver, Lucy van de \ Jong, Miek \ Koopmans, Chris \ Sijtsema, Siet \ Verain, Muriël \ 2017
Van consumenten die voor hun voeding vooral biologische producten kopen is bekend dat zij meer milieubewust zijn, zich meer bekommeren om dierwelzijn en een voorkeur hebben voor minder bewerkte en gezonde producten. Er zijn echter tot op heden weinig ...
help
Tick-borne diseases: opening Pandora’s BoxTeken-overdraagbare ziekten: het openen van de doos van Pandora [Proefschrift]
Jahfari, Setareh \ Koopmans, M.P.G. \ Hovius, J.W. \ Sprong, H. \ 2017
help
Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw [Boek]
Bloem, Jaap \ Koopmans, Chris \ Schils, René \ 2017
Dit rapport begint met een overzicht van de mestsamenstelling (hoofdstuk 2). Daarna volgt een beschrijving van bodemvruchtbaarheid in het algemeen en bodembiodiversiteit in het bijzonder (hoofdstuk 3). De analyse van effecten van mest is in hoofdstuk ...
help
Biodiverse akkerbouw : verkenning van indicatoren voor agrobiodiversiteit in de akkerbouw [Boek]
Koopmans, Chris J. \ Erisman, Jan Willem \ Zanen, Marleen \ Luske, Boki \ 2017
Het doel van deze studie is om een eerste aanzet te geven voor mogelijke KPI’s voor de akkerbouw. Deze verkenning wordt benut om aan te geven waar nog verder uitzoekwerk en ecologische onderbouwing noodzakelijk is en hoe een stappenplan eruit kan zie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.