Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 223

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Koot
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Stadsdijken Zwolle : milieueffectrapportage fase 1 - verkenning [Boek]
Soepboer, W. \ Weerd, P.C. de \ Koot, C. \ Feij, P.A. \ 2017
De veiligheidsopgave voor de Stadsdijken Zwolle is opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP wordt gewerkt volgens een aanpak met een verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase. Het voorliggende milieu ...
help
Verkenning haalbaarheid terugwinning cellulose uit primair slib [Boek]
Pinkse, Heleen \ Reijken, Chris \ Kras, Richard \ Koot, Dirk \ Adriaanse, Michiel \ Bult, Bonnie \ Uijterlinde, Cora \ 2016
Tot nu toe wordt voor het terugwinnen van cellulose(vezels) uit huishoudelijk afvalwater voornamelijk onderzoek gedaan naar de inzet van fijnzeven met een maaswijdte van circa 0,3-0,5 mm. Deze zeven de vezels uit het influent (binnenkomende afvalwate ...
help
Een gezonde voedingsbodem voor de jong professional \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Ros, G. \ Miltenburg, S. van \ Naus, M. \ Koot, C. \ 2015
Samenwerking en uitwisseling van kennis tussen jong professionals en senior adviseurs en onderzoekers is van groot belang voor een gezond bodemwerkveld. Vernieuwing in advies en onderzoek ontstaat wanneer er ruimte is voor experimenteren en wanneer ( ...
help
Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens [Boek]
Staats, M. \ Roest, J. van der \ Pustjens, A.M. \ Voorhuijzen, M.M. \ Prins, T.W. \ Boerrigter-Eenling, R. \ Koot, A. \ Pelt-Heerschap, H.M.L. van \ Spiegel, M. van der \ Ruth, S.M. van \ Kok, E.J. \ 2015
Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek dat is uitgevoerd binnen het project "Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens". Het project heeft als doel om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit (soort, geogra ...
help
Participatory planning for edible cities in Rosario and Groningen \ Urban agriculture magazine / Resource Centre for Urban Agriculture (RUAF) [Artikel]
Koot, M. \ 2014
The first Urban Agriculture Cafe of the GROW the City project was organised in the city of Groningen, a regional centre with ca. 200,000 inhabitants in the north of the Netherlands. Urban agriculture in Groningen has increased markedly in the last ye ...
help
Weed detection with unmanned aerial vehicles in agricultural systems [Studentenverslag]
Koot, T.M. \ 2014
This study investigated the potential of using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in an agricultural weed control system. To do so an UAV is deployed to make aerial RGB and hyperspectral images of three agricultural fields planted with sugar beet plants ...
help
Expertisecentrum Dierenwelzijn - gedragsonderzoek [Poster]
Walstra, I. \ Koot, S. \ Hopster, H. \ [2013]
Door middel van het project 'Expertisecentrum Dierenwelzijn' wordt getracht dierenwelzijn in het hogere groene onderwijs meer in te bedden. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de doorvertaling van nieuwe inzichten en ontwikkelingen via toekomstige d ...
help
Authentication of organic eggs by LC fingerprinting and isotope ratio analysis [Poster]
Ruth, S. van \ Rogers, K. \ Newton-Smith, L. \ Koot, A. \ Alewijn, M. \ [2013]
The aim of the present study was to develop and modify fingerprint methodology for the verification of Dutch organic eggs versus conventional (barn/free range) eggs.
help
Verken je kansen : hoe verder na stoppen met het agrarisch bedrijf? [Boek]
Joldersma, R. \ Koot, M. \ Kuijper, F. \ 2013
Deze brochure gaat in op de fase tijdens en na het stoppen. Wanneer is het verstandig om te stoppen met uw bedrijf? Wat is het goede moment? Hoe maakt u het bespreekbaar? Waar kunt u hulp en advies zoeken? Maar vooral ook: hoe gaat u verder na een be ...
help
Slibontwatering met Amcon Volute ontwateringspers \ H2O online [Artikel]
Koot, D. \ 2013
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft vijftien zuiveringslocaties waarvan er acht zijn uitgerust met een slibontwateringsinstallatie. De meeste van deze installaties maken gebruik van centrifuges, twee werken met een zeefbandpers. V ...
help
Grazen of uitscharen? : onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal stappen te gebruiken als indicator voor het uitschaarmoment [Studentenverslag]
Koot, L. \ 2013
In een onderzoek van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld is onderzocht of de activiteit (het aantal stappen dat een koe zet) een indicator is voor het uitschaarmoment waarbij een dalende melkgift bij omweiden (2 dagen) werd voorkomen. Di ...
help
Veilig werken aan kabels aan leidingen in verontreinigde bodem : nieuwe CROW richtlijn voor grondverzet bij ondergrondse lijninfrastructuur \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Lackin, J. \ Koot, C. \ Schouten, L.H.A. \ Bogaard, E.A.J.M. van den \ 2012
Vanaf december 2011 is er een nieuwe richtlijn beschikbaar voor het werken aan kabels en leidingen in verontreinigde bodem. De richtlijn is opgesteld op te komen tot eenduidige en duidelijke werkwijze voor het werken aan kabels en leidingen in veront ...
help
Duurzaam waterbeheer : een (late) reactie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koot, G. \ Swart, B. \ 2011
Begin dit jaar verscheen in H20 een artikel (nr. 4 van 25 februari 2011) over 'Duurzaam waterbeheer in groenblauwe long Randstad'. Het betrof een verslag van de conferentie 'Duurzaam waterbeheer, het blauwe toekomstperspectief van het Groene Hart'. H ...
help
Op avontuur langs LEADER Finland \ Streek : netwerkblad voor het platteland [Artikel]
Koot, M. \ Krogt, N. van der \ 2011
Tachtig jongeren uit zestien Europese landen namen deel aan het avontuur: Amaze Me LEADER. Het doel: leren van elkaar en leren van LEADER. De initiatiefnemers bedachten dat een avontuurlijk evenement gericht op jongeren een boost zou kunnen geven aan ...
help
Actie(f) in Alkmaar \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Koot, E. \ Steggerda, R. \ 2011
De Bomenstichting adviseert en begeleidt gemeenten onder andere in de ontwikkeling van hun bomenbeleid. In Alkmaar werd de afgelopen maanden gewerkt aan een inventarisatie van het bestand van monumentale bomen. Dat gebeurde in eendrachtige samenwerki ...
help
bomenstichting.nl \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Visser, C. ` \ Steggerda, R. \ Koot, E. \ 2011
De contactpersonen en vrijwilligers van de Bomenstichting verzetten bergen werk. Zij maken zich sterk voor het behoud van bedreigde bomen, organiseren educatieve boomwandelingen of zorgen ervoor dat boomkwesties op de lokale politieke agenda komen. Z ...
help
Hebben onze bomen toekomst? \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Koot, E. \ 2011
We zien steeds meer asfalt en gebouwen. De laatste groene enclaves staan onder druk en een herinrichting gaat meestal gepaard met het kappen van bomen. Onze leefomgeving ontgroent en versteent in een rap tempo. We zouden bijna verzuchten dat het vroe ...
help
Archeologische monumentenzorg door het Hoogheemraadschap van Delfland \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Flamman, J.P. \ Koot, C. \ 2010
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in de periode 2001 tot 2007 uitgebreid archeologisch onderzoek verricht in het kader van het project Afvalwater Haagse regio. Ruim voor het begin van bouwen van awzi Harnaschpolder en bijbehorende ondergrondse ...
help
Gebiedscertificering voor ondernemers : bereken de meerwaarde van je bedrijf voor de omgeving \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Koot, A. \ Vijn, M. \ 2010
In opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw heeft PPO Wageningen UR een methodiek voor gebiedcertificering ontwikkeld. Met dit systeem is het mogelijk om individuele bedrijven te certificeren voor hun bijdrage aan de kwaliteiten van de omg ...
help
De Wabo in de startblokken : nieuwe omgevingsvergunning ook op bomen van toepassing \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Koot, E. \ 2010
Per 1 oktober 2010 wordt de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Dat houdt in dat er het nodige gaat veranderen rond de regels voor het kappen van bomen. Voor het mogen vellen van een boom is voortaan een omgevingsvergunni ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.