help
Natuurbeheer, ecologie en onzekerheid : Een analyse van het mosselvisserijconflict in de Waddenzee \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Floor, J.R. \ Koppen, C.S.A. van \ 2019
Conflicten tussen natuurbescherming en andere maatschappelijke activiteiten spitsen zich vaak toe op kenniscontroverses. Hoe kunnen we de dynamiek van wetenschap, onzekerheid, en maatschappelijke besluitvorming beter begrijpen? En wat betekent dit vo ...
help
Knowledge uncertainties in nature conservation : analysing science-policy interactions in the Dutch Wadden Sea [Proefschrift]
Floor, Judith R. \ 2018
help
Vijfentwintig jaar burgerbetrokkenheid in het natuurbeleid : analyse van beleidsdiscoursen en publiek draagvlak [Boek]
Buijs, A.E. \ Elands, B.H.M. \ Koppen, C.S.A. van \ Warmelink, N. \ 2017
This report on public engagement with nature conservation between 1990 and 2017 focuses on public support for nature conservation and on policy discourses about public engagement. Based on a distinction between instrumental and idealistic motivations ...
help
Variatie in komkommer gaat stapsgewijs \ Kas [Artikel]
Koppen, M. van \ Dijkck, P. van \ Verhoeven, A. \ 2016
Komkommers zijn er in vele soorten en maten. Het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe types is een samenspel tussen veredelaar en teler. Welke ontwikkelingen vinden er momenteel plaats op dit gebied en wat staat er de komende jaren nog te ge ...
help
Maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid in 2013 [Boek]
Boer, T.A. de \ Blaeij, A.T. de \ Elands, B.H.M. \ Bakker, H.C.M. de \ Koppen, C.S.A. van \ Buijs, A.E. \ 2014
In dit rapport staan de resultaten van de publieksenquête Draagvlak voor natuur en natuurbeleid 2013 die gehouden is onder een representatieve groep Nederlanders. Uit deze longitudinale studie blijkt dat een grote groep burgers natuurbescherming bela ...
help
Greenpoint Sonsbeek : bezoekerscentrum Sonsbeek als initiator, facilitator en organisator voor het ontwikkelen, ontsluiten en verbinden van kennis in lokale groene netwerken [Boek]
Koppen, K. van \ Hendriksen, A. \ 2014
Bezoekerscentrum Sonsbeek heeft de vraag opgeworpen of zij de rol van kenniscentrum over het stedelijk groen in Arnhem zou kunnen oppakken en hoe zij dat zou kunnen vormgeven. Het rapport beschrijft een aantal ‘best practices’; inspirerende projecten ...
help
Draagvlak en betrokkenheid van burgers bij natuur en natuurbeleid [Boek]
Boer, T. de \ Blaeij, A. de \ Elands, B. \ Bakker, E. de \ Koppen, K. van \ Buijs, A. \ Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2014
Deze WOt-paper beschrijft de resultaten van de publieksenquête ‘Draagvlak voor natuur en natuurbeleid 2013’ en vergelijkt de uitkomsten met eerdere publieksenquêtes over dit onderwerp. Het is namelijk de vierde keer sinds 1996 dat zo’n enquête is uit ...
help
Leren met groen : een onderzoek naar de mogelijke waarde van groene elementen op het basisschoolplein voor het spontane ervaringsgerichte leren van het kind [Studentenverslag]
As, B. van \ 2014
Dit onderzoek gaat over het ervaringsgerichte leren van kinderen op het groene basisschoolplein. Een groen schoolplein kan voorzien in verschillende functies. De indeling van deze functies kan worden afgeleidt uit de volgende definitie, deze is hier ...
help
Coping with marine litter, approaches of NGOs towards companies to change their course of action and the influence of legitimacy and CSR [Studentenverslag]
Hulsken, F. \ 2014
The marine litter problem is a global problem which has ecological, social and economic consequences. Currently an effective legal framework around marine litter is lacking. Due to globalisation and the rise of private governance the role of non-gove ...
help
Al die emoties, waar komen die vandaan? Natuurgerelateerde sociale praktijken en hun invloed op de omgang met grote hoefdieren in het Nederlandse landschap [Studentenverslag]
l'Ami, M. \ 2014
Controverses rondom de omgang met dieren zijn terug te vinden in discussies over natuurbeheer in Nederland. Bij natuurbeheerorganisaties bestaat de behoefte om effectiever aansluiting te vinden bij de emoties van burgers in deze discussies. Deze beho ...
help
De invloed van Oerrr op natuurgerelateerde sociale praktijken binnen gezinnen : effecten van een natuurprogramma op de omgang van kinderen met natuur [Studentenverslag]
Keeken, A. van \ 2014
Er is steeds meer aandacht voor het belang van contact tussen kinderen en natuur, aangezien vervreemding van natuur nadelige gevolgen kan hebben. Een initiatief dat kinderen wil stimuleren natuur te ontdekken is het Oerrr programma van de vereniging ...
help
Draagvlak in een veranderende samenleving [toekomst voor de natuur] \ De levende natuur [Artikel]
Buijs, A.E. \ Koppen, C.S.A van \ 2013
Eind 2010 werden forse bezuinigingen op het natuurbeleid in Nederland in gang gezet. Door tientallen jaren van goede samenwerking tussen overheid en natuurorganisaties ging een dikke streep. Er kwamen acties, maar een fel protest uit de samenleving o ...
help
Het landschap als kleurenpalet : een visie op het vermarkten van kleinschalige landschappen op basis van historische waarden [Studentenverslag]
Koppen, M. \ Veenstra, R. \ 2013
Door de toenemende vergrijzing en krimp van bevolking in het oosten van de Achterhoek heeft de gemeente Winterswijk een nieuwe inkomstenbron nodig. De gemeente ziet kansen in het beter benutten van de recreatieve sector in combinatie met cultuurhisto ...
help
Burgerinitiatieven zijn beter voor de natuur : of niet? [Boek]
Cate, B. ten \ Dirkx, J. \ Hinssen, P. \ Koppen, K. van \ Vader, J. \ 2013
Mensen voelen zich betrokken bij hun omgeving, voelen zich er weer mede-eigenaar van. Dat burgers initiatief nemen voor behoud van natuur en landschap is overigens niet nieuw. Sterker nog, het natuurbeleid van de Nederlandse rijksoverheid kwam pas to ...
help
Closing the materials cycle in the clothing industry: exploring circular business models in the Netherlands [Studentenverslag]
Mijnheer, I. \ 2013
Many environmental problems arise from production and consumption of goods. One of the problems is the rising amount of waste associated with discarding used products. As for clothing, made of materials which are not by definition biodegradable but n ...
help
"Social networking websites and sustainable consumer practices" : a study of the way in which social networking websites can have a positive effect on sustainable consumer practices [Studentenverslag]
Meppelink, B. \ 2013
Individuals can make a positive difference when it comes to the natural and social environment, by choosing a more sustainable lifestyle. Every day, more technological innovations are made available in order to make a sustainable lifestyle possible. ...
help
Shades of green in the ship recycling industry : an assessment of corporate end-of-life vessel policies and practices [Studentenverslag]
Hougee, M. \ 2013
The vast majority of the merchant fleet today is manually being demolished on the beaches of the Asian subcontinent. The current dominant practice regarding end-of-life vessels is that shipowners sell their vessel to the highest bidder on the market, ...
help
User perception of ecosystem services in urban parks in Rotterdam : translating ecosystem services for citizens and identifying park perception profiles using Q methodology [Studentenverslag]
Buchel, S. \ 2013
In order to make ecosystem services understandable to park users a selection of ecosystem services was made, based on the criterion of direct perception. The remaining ecosystem services were fine‐grained into ecosystem subservices, which delivered s ...
help
Culture & climate change : exploring cultural influences on climate change education in the Netherlands and Germany [Studentenverslag]
Salomon, A. \ 2012
The research assumed that the developing organizations themselves play a role in the way they frame climate change. By distinguishing two types of organizations (environmental organizations and organizations with a an international focus) it was inve ...
help
Alle natuur is beleefbare natuur : naar een beter natuurbeschermingsverhaal \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Koppen, C.S.A. van \ 2012
Het regeringsbeleid van de afgelopen twee jaar heeft een schok teweeggebracht binnen de Nederlandse natuurbescherming. Na jaren van positieve ondersteuning werd er plotseling grimmig bezuinigd. Die schok gaf een krachtige impuls aan het debat over de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.