help
Transparantie in de varkensketens [Boek]
Baltussen, W.H.M. \ Ruijs, M.N.A. \ Bondt, N. \ Haaster-de Winter, M.A. van \ Hoste, R. \ Immink, V.M. \ Kornelis, M. \ Kortstee, H.J.M. \ Splinter, G.M. \ 2017
help
Een duurzaam schapresultaat voor biologisch AGF [Presentatie]
Immink, V. \ Kornelis, M. \ Puttelaar, J. van den \ Herpen, E. van \ 2015
Powerpointpresentatie over onderzoek naar biologisch AGF.
help
Prijsvorming van voedsel : ontwikkelingen van prijzen in acht Nederlandse ketens van versproducten [Boek]
Baltussen, W.H.M. \ Kornelis, M. \ Galen, M.A. van \ Logatcheva, K. \ Horne, P.L.M. van \ Smit, A.B. \ Janssens, S.R.M. \ Smet, A. de \ Zelst, N.F. van \ Immink, V.M. \ Oosterkamp, E.B. \ Gerbrandy, A. \ Bockel, W.B. van \ Pham, P.M.L. \ 2014
Dit rapport beschrijft de prijsvorming van acht Nederlandse ketens van de versproducten aardappel, appel, brood, ei, komkommer, paprika, pluimveevlees en uien. Dit is een actualisatie van het onderzoek uitgevoerd in 2009. De hoofdvraag is of een prij ...
help
Boars on the way : results of the 5 year Dutch research programme 'Boars heading for 2018' [Boek]
Backus, G. \ Smet, A. de \ Wagenberg, C. van \ Valeeva, N. \ Tacken, G. \ Kornelis, M. \ Snoek, H. \ Broek, E. van den \ Immink, V. \ Haaster-de Winter, M. van \ Peet-Schwering, C. van der \ Fels, B. van der \ Riel, J. van \ Knol, E. \ Mathur, P. \ Heres, L. \ 2013
The programme 'Boars Heading for 2018’ is an initiative by the Dutch pork production chain represented in the Stop Castration steering committee. The report compiles 50 individual studies from a research programme that was carried out over a five-yea ...
help
Betere hoogwatervoorspelling voor Vechtstroomgebied \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molen, J. van der \ Kornelis, W. \ Kloosterboer, H. \ Laarman-Hoogendoorn, D. \ Wiele, P. van der \ 2012
Vijf Nederlandse partijen werken aan een grensoverschrijdend informatieplatform en een hoogwatervoorspelmodel voor de Overijsselse Vecht. Gegevensverzameling en kennisopbouw zijn hierbij essentieel, evenals operationele samenwerking tussen Nederlands ...
help
Price clusters in the European pork industry : from piglet to pork ham [Studentenverslag]
Lesker, H.J. \ 2012
The purpose of this research is to analyse whether there are multiple price clusters within the EU market for pork and how they evolved during the first decade of the 21th century. Investigating this objective provides European policymakers additiona ...
help
Ik kies bewust : effecten van het logo op het koopgedrag [Boek]
Kornelis, M. \ Meeusen, M.J.G. \ 2010
Dit rapport beschrijft de effecten van het Ik Kies Bewust-logo in de markt. Daarbij wordt gekeken of en in welke mate de vraag naar de producten met het Ik Kies Bewust-logo groter wordt en welke effecten dit heeft op de vraag naar andere producten in ...
help
De consument overtuigen: meer dan een norm opleggen \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Melnyk, V. \ Kornelis, M. \ Herpen, E. van \ 2008
Beleidsmakers besteden jaarlijks miljoenen euro's aan campagnes om mensen over te halen zich volgens gewenste normen te gedragen. Bijvoorbeeld om hen aan te zetten om vooral gezonde voedselproducten te kopen, om te stoppen met roken of om milieuvrien ...
help
Eenderde in de Nederlandse consumenten kiest voor bekend voedsel \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]Bijbehorende website
Kornelis, M. \ 2008
help
In gesprek over voedselkwaliteit : het Ministerie van LNV midden in de samenleving [Boek]
Beekman, V. \ Kornelis, M. \ Heijden, C. van der \ Aramyan, L. \ Vollebregt, M. \ Dagevos, H. \ Melnyk, V. \ Herpen, E. van \ 2007
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil midden in de samenleving staan en over de uiteenlopende waarden rond voedsel met mensen in gesprek zijn. De mogelijkheid voor het voeren van een goed gesprek over voedselkwaliteit is m ...
help
Risks, benefits, health and the food economy [Boek]
Kornelis, M. \ Fischer, A. \ 2007
This report examines consumer attitudes and purchase behaviour towards risks and benefits of food products. Experimental approaches are used to analyse determinants of consumer risk and benefit perceptions regarding food products. The results suggest ...
help
Stimulering eigen verantwoordelijkheid : zorgen dat producenten en consumenten zorgen voor voedselveiligheid [Boek]
Beekman, V. \ Kornelis, M. \ Pronk, B. \ Teeuw, J. \ Smelt, A. \ 2006
Dit rapport is een samenvatting van negen studies die zijn uitgevoerd in het kader van het beleidsondersteunende onderzoeksprogramma 429 Consumenten en risicobeheersing. Dit programma levert een bijdrage aan het beantwoorden van de vraag hoe het mini ...
help
Consumenten en de risico's en baten van voedselproducten : afwegingen en meetschalen [Boek]
Beekman, V. \ Kornelis, M. \ Berg, I. van den \ 2006
De centrale vraagstelling van dit rapport is hoe consumenten in hun percepties en gedrag afwegingen maken tussen negatieve en positieve gezondheidseffecten van voedingsmiddelen. Het rapport geeft een overzicht van de studies die verricht zijn op het ...
help
Van informatieliefhebbers tot informatiemijders: consumenten en informatie over veilig eten \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Kornelis, M. \ Dagevos, H. \ 2005
Onderzoek laat zien dat consumenten over het algemeen niet ongeïnteresseerd zijn in de veiligheid van hun eten, maar wel blijken bepaalde groepen (zeer) moelijk bereikbaar voor hun informatie over voedselveiligheid. Op basis van een beoordeling door ...
help
Consumptiesamenleving en consumeren in de supermarkt : duurzame voedselconsumptie in de context van markt en maatschappij [Boek]
Dagevos, H. \ Herpen, E. van \ Kornelis, M. \ 2005
help
Does history matter? : dynamiek in de Nederlandse export van landbouw- en tuinbouwproducten [Boek]
Bunte, F. \ Kornelis, M. \ Galen, M. van \ 2004
help
Prijsprojecties voor de pluimveesector [Boek]
Cotteleer, G. \ Kornelis, M. \ Bolhuis, J. \ 2004
Doel van dit onderzoek is het maken van prijsprojecties voor de pluimveesector met een zo klein mogelijke projectiefout. De centrale onderzoeksvraag is: 'Kunnen we de projectiefout van prijsvariabelen in de pluimveesector verkleinen door additionele ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.