help
Visie van Vitens op waterinfrastructuur voor de lange termijn : thema Drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kloosterman, R. \ Kostense, A. \ Essen, J. van \ Meer, W. van der \ 2012
Vitens stelde onlangs een langetermijnvisie vast voor de waterinfrastructuur tot 2040. Die visie stoelt op vier punten: - een zo flexibel mogelijke infrastructuur met de huidige winningen als ruggengraat naadloos aansluitend op decentrale drink- en a ...
help
Invloed van de pH op filtratie van aluminium uit grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnen, G.K. \ Kostense, A. \ Eekhout, J.M.J.M. van \ 1992
help
Filtratie van aluminium uit grondwater te Epe [Boek]
Reijnen, G.K. \ Kostense, A. \ Verdouw, J. \ 1991
help
Verwijderen van aluminium uit grondwater te Epe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnen, G.K. \ Kostense, A. \ Verdouw, J. \ 1990
help
Conditioneren van drinkwater [Boek]
Kostense, A. \ 1988
De doelstelling van conditioneren is het beïnvloeden van de samenstelling van drinkwater, zodanig dat de opname van koper en lood vanuit het leidingnet en drinkwaterinstallaties zo veel mogelijk wordt beperkt; de opname van asbestvezels als gevolg va ...
help
Ontharden in korrelreactoren [Boek]
Kostense, A. \ 1988
In deze mededeling wordt ingegaan op de aspecten, die bij het realiseren van ontharding in de praktijk een rol spelen, zoals de keuze van de base waarmee ontharding wardt uitgevoerd, de plaats waar ontharding in een bestaand zuiveringsproces kan word ...
help
Borstvoeding in Terneuzen, 1977-1982 \ Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg [Artikel]
Wulffraat, N.M. \ Jonge, G.A. de \ Kostense, P.J. \ 1985
Nagegaan werd of en hoelang in het eerste levenshalfjaar borstvoeding werd gegeven
help
De hooilanden in het Reestdal [Boek]
Kostense, P.J. \ Meijer, T.H.M. \ 1978
help
De verwijdering van zouten en organische verbindingen met behulp van celluloseacetaat membranen [Boek]
Kostense, A. \ 1977
Ofschoon hyperfiltratie oorspronkelijk als ontzoutingstechniek is ontwikkeld, rijst de vraag in hoeverre dit proces in staat is organische verbindingen uit het water te verwijderen. In oppervlaktewater en in afvalwater zijn vele organische verbinding ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.