help
Klimaatslim bos : uitdagingen en kansen in het beheer \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2020
Bossen slaan CO2 op en leveren een breed scala aan andere maatschappelijke diensten. Bossen staan echter ook onder druk door onder meer klimaatverandering. Probos werkt daarom aan het ontwikkelen van kennis en praktische handvatten over klimaatslim b ...
help
Meer bos en bomen voor het klimaat \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2020
Bossen en bomen zijn van grote maatschappelijke waarde. Ze produceren zuurstof, versterken de biodiversiteit, leveren hout, dragen bij aan de gezondheid van mensen, zijn belangrijk voor de recreatie en leggen CO2 vast. Met name vanwege dit laatste fe ...
help
Bosbodemontwikkeling en beheer op droge zandgronden : De problematiek, wat weten we en wat kunnen we met die kennis doen? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ Borkent, I. \ Kremers, J. \ 2020
Door verzuring en vermesting is de biodiversiteit in arme bossen achteruitgegaan en zijn bodems aangetast. De ernst van het probleem is mede door de PAS-discussie al wel doorgedrongen. Maar om zinvolle herstelmaatregelen te nemen, is vaak nog onvoldo ...
help
Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer: handvatten voor beheerders \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Lerink, B. \ Schelhaas, M.-J. \ Nabuurs, G.-J. \ Ouden, J. den \ Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2019
In het Nederlandse Klimaatakkoord heeft elke sector een opgave gekregen voor CO2-uitstoot en -vastlegging. Voor de sector bos, natuur en hout is afgesproken dat jaarlijks een additionele 0,4-0,8 megaton CO2 moet worden vastgelegd. In 2030 zou dit doe ...
help
Onderzoek ontkieming zaden Japanse duizendknoop : resultaten van literatuurstudie, kasproef en veldverkenning [Boek]
Penninkhof, Joyce \ Dijk, Chris van \ Visser, Willem de \ Kremers, Jasprina \ Kleine, Coen de \ Boosten, Martijn \ 2019
help
Gereedschapskist klimaatslim bosbeheer : voorstudie en projectplannen modules bosbeheer, bosaanleg, landschappelijke beplantingen, stedelijk groen en agroforestry [Boek]
Boosten, Martijn \ Jong, Anjo de \ Schelhaas, Mart-Jan \ Nabuurs, Gert-Jan \ Borgman, David \ Kremers, Jasprina \ 2018
help
Lokale biomassaketens en de rol van gemeenten \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Briel, J. van den \ Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2018
Er is een toenemende vraag naar houtige biomassa voor opwekking van warmte bij individuele bedrijven en instellingen en voor lokale warmtenetten. Lokale biomassaketens kunnen in de brandstofvraag voorzien en daarbij het landschap helpen onderhouden. ...
help
Houtkennis in de verjonging van de bos- en houtsector \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kremers, J. \ 2018
Hout is een van de meest tastbare producten die het bos ons kan leveren. Op 24 februari jongstleden vond de 22ste Nederlandse Rondhoutveiling plaats. Dit jaar lag er een recordhoeveelheid van 1250 kuub hout, verdeeld over maar liefst 439 kavels en 49 ...
help
Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016: marktstudie, perspectieven en aanbevelingen voor een herziening van het bestaande Sectoraal Akkoord [Boek]
Van der Heyden, Dries \ De Somviele, Bert \ Benthem, Mark van \ Oldenburger, Jan \ Kremers, Jasperina \ Bilsen, Valentijn \ 2018
Om de vooruitgang in het kader van het ‘Sectoraal Akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen’ te monitoren, werd voor de derde maal het aandeel FSC- en PEFC-gecertificeerd (hierna: gecertificeerd ...
help
Nederlands rondhout voor een beter klimaat \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Kremers, J. \ Oldenburger, J. \ 2018
De Nederlandse ambities om meer CO2 op te slaan en vast te leggen in de strijd tegen klimaatverandering biedt ook de Nederlandse bos- en houtketen kansen. Aan de ene kant binnen het bosbeheer, maar ook de rondhoutketen kan hiervan profiteren. Samen m ...
help
Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 : studie naar binnenlands potentieel en toekomstige vraag vanuit energie en biobased ontwikkelingen [Boek]
Boosten, Martijn \ Oldenburger, Jan \ Kremers, Jasprina \ Briel, Jaap van den \ Spliethof, Nico \ Borgman, David \ 2018
Uit het hoge exportaandeel kan worden afgeleid dat er binnenlands nog biomassa potentieel beschikbaar is, met name voor het realiseren van projecten gebaseerd op houtshreds. De biomassaenquête, die jaarlijks door Probos wordt uitgevoerd om de markt v ...
help
Wat maakt lokale biomassaketens succesvol? \ Stadswerk magazine [Artikel]
Boosten, M. \ Briel, J. van den \ Kremers, J. \ 2017
Er is bij lokale ondernemers en instellingen toenemende vraag naar warmteopwekking op basis van houtige biomassa uit de directe omgeving. Lokale biomassaketens kunnen in de brandstofvraag voorzien en daarbij het landschap helpen onderhouden. Gemeente ...
help
De kunst van het sorteren \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Groot, J. de \ Warmelink, N. \ Kremers, J. \ 2017
Op vrijdag 25 november organiseerde de Commissie Natuurlijke Verjonging een excursie met als missie: kennismaken met het vak van houtinkoper én het leren herkennen van houtsortimenten.
help
Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw? \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2017
In Nederland zijn de landbouw en de bosbouw traditioneel gescheiden werelden. De laatste jaren is er echter toenemende aandacht voor agroforestry, waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw en veeteelt. Probos gaat in op de kansen voor het realis ...
help
Drones in het bosbeheer \ Bosrevue [Artikel]
Kremers, J. \ Boosten, M. \ Borgman, D. \ 2017
help
Drones in het bosbeheer \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Kremers, J. \ Boosten, M. \ Borgman, D. \ 2017
Het gebruik van drones is sterk in opkomst. Ook in het bosbeheer worden er steeds meer toepassingen gevonden voor deze onbemande vliegtuigjes. In dit Bosbericht wordt ingegaan op de kansen voor drones in het Nederlandse bosbeheer.
help
Invloed van opvoeding op eetgedrag van kinderen [Factsheet]
L'Hoir, M. \ Kremers, S. \ Larsen, J.K. \ Renders, C.M. \ 2017
Al van jongs af aan worden kinderen eet- gewoonten aangeleerd. Een toetje na de maaltijd, fruit tussendoor, elke dag een warme maaltijd met voldoende groente, op zaterdag- avond een bakje chips. Ouders en opvoeders spelen een cruciale rol hierin. Ze ...
help
Bos & Klimaatverandering : “als je doet wat je deed, krijg je niet meer wat je kreeg” \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kremers, J. \ 2017
Vandaag de dag is er veel aandacht voor klimaatverandering en de gevolgen die dit met zich mee zal brengen. Eind 2015 is op de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs, de COP21, een klimaatakkoord tot stand gek ...
help
Blijven Bewegen na de BeweegKuur : de rol van groen in de woonomgeving [Boek]
Vries, Sjerp de \ Langers, Fransje \ Meis, Jessie \ Berendsen, Brenda \ Kremers, Stef \ 2016
De BeweegKuur is een leefstijlinterventie die beoogt blijvend gezonder voedings- en beweeggedrag te realiseren. Qua beweging is het de bedoeling dat de deelnemers op het eind van de BeweegKuur uitstromen naar het reguliere beweegaanbod in hun leefomg ...
help
Interactie in de Nederlandse bossector : wederzijdse beïnvloeding? [Studentenverslag]
Kremers, Jasprina \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.