help
De betekenis van de verplaatsingstijdfactor : vergelijking van auto- en treinverplaatsingen op de corridor Dordrecht - Rotterdam [Boek]
Kropman, J. \ Katteler, H. \ 1993
help
Flexibilisering van tijdroosters : een instrument voor beinvloeding van mobiliteit? [Boek]
Kropman, J. \ Beek, P. van \ Roosen, J. \ 1992
help
Corridor Dordrecht - Rotterdam : continuiteit en verandering in het verplaatsingsgedrag, 1988 - 1991 [Boek]
Kropman, J. \ Katteler, H. \ 1992
help
Mobiliteit, fietsgebruik en veiligheid : wie is de potentiele fietser? \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Kropman, J. \ 1990
help
Files in de randstad, oplossingen op het spoor? : onderzoek naar substitutiemogelijkheden voor het autogebruik op de corridor Dordrecht - Rotterdam : basisrapport [Boek]
Kropman, J. \ Katteler, H. \ 1990
help
Stedelijke verdichting : een verschraald woonmilieu : een onderzoek naar de waardering van de bewoners voor het wonen in stedelijke verdichtingsprojecten [Boek]
Roosen, J. \ Kropman, J.A. \ 1989
help
Stedelijke verdichting : een verschaald woonmilieu : een onderzoek naar de waardering van de bewoners voor het wonen in stedelijke verdichtingsprojecten : samenvatting [Boek]
Roosen, J. \ Kropman, J.A. \ 1989
help
Kamergewijze verhuur zelfstandige woonruimte sociale huursector : verslag van een onderzoek naar het gebruik van de VROM - circulaire MG 83 - 14 [Boek]
Prinssen, J. \ Kropman, J. \ 1988
help
Openbaar groen in (compacte) stad: mag het ook iets minder zijn? \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kropman, J.A. \ 1987
help
Na-oorlogse hoogbouw ter diskussie : een onderzoek onder bewoners van enkele hoogbouwcomplexen van de Algemene Woningbouwvereniging te Breda [Boek]
Hofland, P. \ Kropman, J. \ Nelissen, N. \ 1986
help
Evaluatie van ADL-clusters [Boek]
Prinssen, J. \ Guffens, T. \ Kropman, J. \ 1984
help
Strabrechtse heide, Kampina [en] Loonse en Drunense duinen : verslag van een onderzoek naar rekreatief bezoek [Boek]
Puts, P. \ Kropman, J. \ 1983
help
Uitwisselbaarheid in de openluchtrekreatie : een probleemstellende studie met proefonderzoek [Boek]
Katteler, H. \ Kropman, J. \ 1983
help
Huren en kopen : achtergronden en konsekwenties : een verkennende studie [Boek]
Pas, B. \ Pouwels, J. \ Kropman, J. \ 1983
help
Te praot'n valt'r altied : Twentse boeren over de inpassing van natuur- en landschapszorg in hun bedrijfsvoering [Boek]
Katteler, H. \ Kropman, J. \ 1982
Door middel van enquete is getracht achter het standpunt van betrokken agrariers bij een herziening van een streekplan te komen ten aanzien van een inpassing van natuur- en landschapszorg in de bedrijfsvoering. Aan de hand hiervan wordt informatie ge ...
help
Rekreatief medegebruik : het onderzoeken waard! [Boek]
Kruis, A.F.J. van der \ Kropman, J.A. \ 1982
help
Woonerven : bijdrage aan een beter woonmilieu [Boek]
Neeskens, J. \ Versteijlen, G. \ Kropman, J. \ 1982
help
De buurtbus : bijdrage aan de leefbaarheid in kleine kernen : basisrapport [Boek]
Kropman, J.A. \ Peters, H.A.J. \ 1982
help
In gesprek over leefbaarheid : inspraak bij de herinrichting van het stedelijk gebied : procedure en knelpunten : eerste fase: bespreking van de hoofdlijnen van de plannen [Boek]
Katteler, H.A. \ Kropman, J.A. \ 1980
help
Gebruik en beleving van de openbare ruimte : een onderzoek van de situatie voorafgaand aan de herinrichting [Boek]
Katteler, H.A. \ Kropman, J.A. \ 1980
Onderzoek dat antwoord geeft op de vraag in welk opzicht het gebruik en de beleving van de openbare ruimte verandert door herindeling en door op verschillende wijzen uitgevoerde herinrichting van stedelijk gebied. Onderscheid wordt gemaakt tussen de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.