help
Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied : beleidsstudie [Boek]
Born, G.J. van den \ Kragt, F. \ Henkens, D. \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Sluis, S. van der \ Polman, N. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ Lange, G. de \ Bakel, J. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 2016
Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebi ...
help
Sustainable sourcing : how to anticipate climate change? : guidance in identifying risks and opportunities of climate change for sustainable import of fruits and vegetables [Boek]
Breukers, Annemarie \ Verhagen, Jan \ Waarts, Yuca \ Kuhlman, Tom \ Terluin, Ida \ 2016
help
Benchmark Agrofood : de positie van regio FoodValley in Nederland [Boek]
Agricola, H. \ Kuhlman, T. \ 2015
Gemeente Ede wil meer inzicht krijgen in de economische betekenis van het regionale agrofoodcomplex. Meer specifiek luidt de vraag: hoe verhoudt de bedrijvigheid van de agrofoodsector in de regio FoodValley – in termen van werkgelegenheid en toegevoe ...
help
Kansen in de keten : naar een weerbare plantaardige sector in Noord-Holland [Boek]
Schans, Jan Willem van der \ Vader, Janneke \ Kuhlman, Tom \ Splinter, Gerben \ Ruijs, Marc \ Janssens, Bas \ Venema, Gabe \ 2015
In deze publicatie wordt ingegaan op de huidige positie van de primaire sector en andere relevante schakels in de keten in Nederland en Noord-Holland. De belangrijke trends worden bekeken en nagegaan wordt waar deze kansen bieden en welke handelingsp ...
help
Klimaatbestendige landbouw Veenkoloniën : maatschappelijke kosten-batenanalyse [Boek]
Kuhlman, T. \ Prins, H. \ Smit, B. \ Wijnholds, K. \ 2014
Dit rapport gaat over duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën, specifiek in de akkerbouw - verreweg de belangrijkste deelsector in de Veenkoloniale landbouw. Het behandelt de vraag in hoeverre klimaatverandering wijzigingen in het bodembeheer noodzak ...
help
Legume futures report 4.5 L impacts of legume-related policy scenarios [Boek]
Helming, J. \ Kuhlman, T. \ Linderhof, V. \ Oudendag, D. \ 2014
Legume-supported cropping systems for Europe (Legume Futures) is an international research project funded by the European Union through the Framework 7 Programme (FP7) under grant agreement number 245216 (FP7-KBBE-2009-3). The Legume Futures research ...
help
Regionale bodembelasting door stikstof en fosfaat, en ammoniakemissie 2013 [Factsheet]
Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ Kuhlman, T. \ Puister-Janssen, L. \ Hoogeveen, M. \ [2014]
In de Emissieregistratie (ER) monitort het RIVM jaarlijks de emissies van diverse stoffen en emissiebronnen van verschillende bedrijven en sectoren. LEI Wageningen UR levert gegevens aan de ER over de regionale ammoniakemissies uit de landbouw en de ...
help
Ruimtelijke spreiding ammoniakemissies 2013 [Factsheet]
Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ Kuhlman, T. \ Puister-Janssen, L. \ Hoogeveen, M. \ [2014]
Voor de NEC-richtlijn (National Emission Ceiling), GCN/GDN (Grootschalige concentratie- en depositiekaarten) en de PAS (Programmatische aanpak stikstof) monitort de Emissieregistratie de emissies van diverse stoffen. De landbouw levert met 85% de bel ...
help
Bodemberoerende visserij op de Noordzee : huidige situatie, recente ontwikkelingen en toekomstscenario’s [Boek]
Kuhlman, J.W. \ Oostenbrugge, J.A.E. van \ 2014
De toekomst van de bodemberoerende visserij laat zich lastig voorspellen vanwege het grote aantal ontwikkelingen die op de visserij afkomen. Deze zijn zowel beleidsmatig van aard (bijvoorbeeld de discard ban) maar gaan ook over zaken als ontwikkeling ...
help
Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit [Boek]
Doorn, A. van \ Vullings, W. \ Breman, B. \ Elbersen, B. \ Korevaar, H. \ Meijer, M. \ Naeff, H. \ Noij, G.-J. \ Kuhlman, T. \ Polman, N. \ 2013
Onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is de vergroening. Deze vergroening houdt in dat 30% van de directe betalingen in Pijler 1 alleen uitbetaald worden aan boeren als zij voldoen aan verplichte beheersmaatregelen die guns ...
help
Explaining and simulating current patterns of agricultural land use in the Netherlands \ European Regional Science Association Conference August 27-31th, Palermo, Italy, 2013. [Congresverslag]
Diogo, V. \ Koomen, E. \ Kuhlman, T. \ 2013
We assess the ability of a land-use modelling approach based on economic theory to explain and reproduce existing agricultural land use patterns, while exploring the importance of underlying uncertainties on model conceptualization and structure.
help
Exploring the potential of reed as a bioenergy crop in the Netherlands \ International conference on the utilization of wetland plants: Reed as a renewable resource, Greifswald, Germany [Congresverslag]
Diogo, V. \ Kuhlman, T. \ Koomen, E. \ 2013
The current analysis explores the potential for the production of reed, an often overlooked biomass feedstock that can be combined with water and nature management objectives. This crop has the additional advantage that it can be grown under conditio ...
help
Exploring the potential of reed as a bioenergy crop in the Netherlands \ Biomass and bioenergy [Wetenschappelijk artikel]
Kuhlman, T. \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ 2013
The current analysis explores the potential for the production of an often overlooked biomass feedstock that can be combined with water and nature management objectives: reed. This crop has the additional advantage that it can be grown under conditio ...
help
Monitoringsystemen voor plattelandsontwikkeling : een actueel overzicht [Boek]
Smit, A.B. \ Jager, J.H. \ Prins, H. \ Kuhlman, J.W. \ Schouten, A.D. \ Venema, G.S. \ 2013
Met 17 monitoringsystemen kunnen beleidsmakers, onderzoekers en anderen alle belangrijke thema's in het EU-plattelandsbeleid langjarig en goed onderbouwd volgen. Deze systemen leveren ook een grote bijdrage aan de invulling van de context-, resultaat ...
help
Understanding the drivers of farm diversification in the Netherlands [Studentenverslag]
Meraner, M. \ 2013
Farm diversification is a viable business strategy for farmers to react on increasing market pressure. In order to advise policy makers aiming to support multifunctional agriculture it is important to analyse the underlying drivers of farm diversific ...
help
Regional differences on the Dutch rural land market : influence of agricultural zones on land prices : The Netherlands 2000 - 2010 [Studentenverslag]
Kroes, R.G. \ 2013
The Dutch agricultural sector is developing in different directions within the Netherlands. Farmers are intensifying, specializing or expanding their farm activity in specific agricultural zones. The objective of this paper is to show that the locati ...
help
Calibration and estimation of model - Noord-Holland [Boek]
Kuhlman, T. \ Michels, R. \ Linderhof, V. \ Arendonk, A. van \ 2012
This document contains a description of the Rural Development Programme in the province of Noord-Holland and an analysis of selected measures within the RDP. This analysis is primarily aimed at identifying the factors influencing participation of far ...
help
Landbouw en recreatie in krimpregio's : knelpunten en kansen [Boek]
Kuhlman, T. \ Agricola, H. \ Blaeij, A. de \ Hoop, J. de \ Michels, R. \ Smit, B. \ Vogelzang, T. \ 2012
In de komende decennia zal de bevolkingsgroei in Nederland geleidelijk tot stilstand komen, waarna waarschijnlijk een daling zal inzetten. De groei verschilt per regio, en als sommige regio's blijven groeien moeten andere noodzakelijkerwijs krimpen. ...
help
Biomass on peat soils? : feasibility of bioenergy production under a climate change scenario \ Land-use modelling in planning practice [Wetenschappelijk artikel]
Kuhlman, T. \ Verburg, R. \ Dijk, J. van \ Phan-Drost, N. \ 2011
Energy security has become a priority as the world’s population increases and its standard of living improves, thus increasing energy consumption. As the demand for energy increases, there is growing concern about the possible exhaustion of finite su ...
help
Effecten van een verbod op discards in de Nederlandse platvisvisserij [Boek] - 2e herz. dr.
Buisman, F.C. \ Bakker, T. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Poos, J.J. \ 2011
Studie naar de mogelijke effecten van een discard ban in de Nederlandse platvisvisserij.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.