help
Hydrologische impact Urban Waterbuffer [Brochure]
Kuijk, D. \ 2020
De Urban Waterbuffer (UWB) heeft een hydrologische impact op de omgeving. In deze notitie behandelen we de verschillende manieren waarop de UWB watersystemen de omgeving beïnvloeden.De impacts van de UWB zijn beschreven in drie achtergrond documenten ...
help
Baseline assessment of the coral reef fish assemblages of St. Eustatius [Boek]
Kuijk, T. van \ Graaf, M. de \ Nagelkerke, L. \ Boman, E. \ Debrot, A.O. \ 2015
In this study we present a fishery independent survey of the finfish populations at depths ranging from 5-30 m in the shallow reef habitats around the island of St. Eustatius.
help
Hoe giftig zijn ammonia en nitraat voor snoekbaars? \ Aquacultuur [Artikel]
Schram, E. \ Roques, J.A.C. \ Kuijk, T. van \ Abbink, W. \ Heul, J. van \ Vries, P. de \ Bierman, S. \ Vis, H. van de \ Flik, G. \ 2014
In intensieve recirculatiesystemen lopen vissen het risico blootgesteld te worden aan ammonia en nitraat. Hoe hoog mogen de nitraat- en ammoniaconcentratie zijn zonder dat dit negatieve effecten heeft op de vissen? IMARES onderzocht dit in samenwerki ...
help
Onderzoek naar de vijfvlek sint-jansvlinder \ Vlinders [Artikel]
Almekinders, A. \ Kuijk, H. van \ 2013
De vijfvlek sint-jansvlinder is een dagactieve nachtvlinder die in Nederland vrijwel uitsluitend voorkomt in Zeeuws- Vlaanderen en Midden-Limburg. In een meerjarig onderzoek in West-Zeeuws-Vlaanderen is geprobeerd meer inzicht te krijgen in de leefwi ...
help
Vaccinatie tegen blauwtong serotype 8 in Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Kuijk, H. \ Jansen, M. \ Moulin, V. \ Makoschey, B. \ 2008
Een terugblik op de situatie van ruim 2 jaar blauwtong in Nederland vanaf zomer 2006, met resultaten van de vaccinatiecampagne
help
Coöperaties in het onderwijs : samenwerking met behoud van eigenheid [Boek]
Kuijk, J. van \ Vrieze, G. \ 2008
Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de wijze waarop de coöperatie in het onderwijs vorm krijgt, hoe er mee omgegaan wordt en wat de betekenis er van is. De vragen zijn afkomstig van de Nederlands Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS). De ...
help
Zoogdieren van de Meinweg : een impressie van een inventarisatieweekend in 2005 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Heijligers, H.W.G. \ Regelink, J.R. \ Kuijk, H.J. van \ 2006
In het kader van het 25 jarig jubileum van de Zoogdierenwerkgroep zijn een scale activiteiten georganiseerd. Dit artikel geeft een korte impressie van de resultaten van een weekend, dat gericht was op verspreidingsonderzoek naar zoogdieren
help
Muizendichtheden in potentiële en actuele adderbiotopen in Nationaal Park de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Kuijk, H.J. van \ Berg, W. van den \ 2006
Om de invloed van het voedselaanbod op het voorkomen van adders (Vipera berus) vast te stellen, is een biotoopvergelijkend voedselonderzoek uitgevoerd in het Meinweggebied. Aanleiding was de constatering dat de adder in sommige deelgebieden van de Me ...
help
Paddenoverzetacties in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kuijk, H. van \ 2004
De Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) wil lokale vrijwilligers actief betrekken bij de bescherming van amfibieën. Dit korte artikel geeft aantallen padden die overgezet zijn, en hun trek
help
Naar aantrekkelijk beroepsonderwijs met WPS [Boek]
Vrieze, G. \ Kuijk, J. van \ Kessel, N. van \ 2001
Een groot aantal scholen voert de WerkplekkenStructuur (WPS) in om het onderwijs voor VMBO-leerlingen aantrekkelijker, inspirerender en uitdagender te maken. Kernpunten van WPS zijn dat leerlingen zelfstandig, zelfsturend leren, dat ze (logistieke) t ...
help
Gebiedsplan natuur en landschap Gelderse Vallei : ontwerp [Boek]
Bleumink, H. \ Kuijk, J. van \ Gedeputeerde Staten van Gelderland \ 2001
help
Verschillen tussen geurlaboratoria in de praktijk : resultaten van simultane metingen bij suikerfabriek \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Kuijk, A. van \ Boom, A. \ 2000
N.a.v. verschillen in uitkomsten bij geurmetingen door 2 onderzoeksbureaus in 1998 en '99 bij de sproeivijver van suikerfabriek Vierverlaten te Hoogkerk worden aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek
help
Graadmeter natuurwaarde terrestrisch : verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden [Boek]
Koolstra, B.J.H. \ Alkemade, R. \ Bugter, R.J.F. \ Chardon, J.P. \ Grashof, C.J. \ Kuijk, J.D. van \ Kwak, R.M.G. \ Mabelis, A.A. \ Slim, P.A. \ Brink, B. ten \ Dobben, H.F. van \ Foppen, R.P.B. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Schotman, A.G.M. \ Sprangers, J.T.C.M. \ Wamelink, G.W.W. \ 1999
help
De Mergellandse nitraataanpak : projectplan [Boek]
Padt, F.J.G. \ Kuijk, J.A.M. van \ Klaver, K. \ 1999
help
Beheer en onderhoud primaire grondwaterstandsmeetnet Noord-Brabant : verslagperiode 1 juli 1996 t/m 30 juni 1997 [Boek]
Kuijk, J.M.J. van \ Mutsaers, R.J.M. \ 1997
help
Analyse grondwatermeetnetten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooghart, J.C. \ Kuijk, K. van \ 1996
help
De Nederlandse methoden voor geurmetingen en een selectiemethode \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Kuijk, A. van \ 1996
help
Document meten en rekenen geur [Boek]
Anzion, C.J.M. \ Dragt, A. \ Kuijk, A.H.J. van \ 1994
help
Simultane uitvoering geuremissie- en snuffelploegonderzoek : maatwerk bij geurmetingen \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Kuijk, A. van \ Jansen, E.C.T. \ 1994
Beschrijving van de aanpak en resultaten van simultaan uitgevoerde geuremissie- en snuffelploegmetingen in de provincie Flevoland
help
Methodologie en instrumentarium : de ontwikkelingen gaan door \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Anzion, C. \ Kuijk, A. van \ Post, J. \ 1993
Beschrijving van ontwikkelingen op het terrein van de waarde van geurcentratienormen, kwaliteit van geuranalysis en toe te passen meetmethodes i.v.m. stankoverlast
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.